22 lipca prace przy malowaniu kosciola zostaly zakonczone:

20 czerwca ruszyło malowanie naszego koscioła: