NAJNOWSZE WYDARZENIA:


WIZYTA BISKUPA

Bp Rafał Markowski 22 września 2020 o godz. 17.00. poświęcił wyremontowaną kapliczkę i krzyż na Solcu, o godz. 17.30. poświęcił odrestaurowany Krzyż Misyjny w centrum Baniochy a o godz. 18.00. podczas Mszy Św. udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.


spotkanie komunijne rodziców i dzieci klas III i IV odbędzie się w niedzielę 27 września br. po Mszy Św. o godz. 10.30. Rodziców lub Opiekunów dzieci klas komunijnych uczących się poza szkołą w Baniosze prosimy o indywidualny kontakt z księdzem Proboszczem. Przypominamy, że: dzieci z terenu parafii powinny przystępować do Pierwszej Komunii Świętej w swojej parafii, bez względu na to gdzie chodzą do szkoły. Komunia Św. jest świętem parafialnym, a nie szkolnym. Ponadto chodzi o kontakt parafii nie tylko z dziećmi, ale przede wszystkim z rodzicami, za których odpowiedzialny jest Proboszcz ich zamieszkania. A poza tym będzie nam miło, gdy poznamy dzieci i rodziców nie tylko z naszej Szkoły w Baniosze.


30 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00. odbyła się Uroczysta Msza Św. w Lesie Chojnowskim którą celebrował w tym roku Dziekan dekanatu Czerskiego: ks. prał. Włodzimierz Czerwiński. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej patriotyczno religijnej Uroczystości w Lesie Chojnowskim, upamiętniającej 76 rocznicę rozstrzelania 23 naszych parafian (w tym 5 braci Czapskich).


BIERZMANCI kończący w tym roku przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania mają egzamin 10 września br. o godz. 17.00. osoby z nazwiskami od A do K i o godz. 18.30. od K do Z, próby planowane są 14, 16 i 18 września po wieczornych Mszach Św. i spowiedź przed Bierzmowaniem w niedzielę 20 września br. w tutejszej parafii podczas wszystkich Mszy Św.. Bierzmanci pozostawiają u spowiednika swoje indeksy.

Copyright © 2016 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha | Wszelkie prawa zastrzeżone.