ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI 2021

NIEDZIELA

O życie wieczne w niebie dla: zmarłego papieża: Jana Pawła I Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka Józefa Zawitkowskiego Mariana Dusia kapłanów naszej archidiecezji ks Stanisława Kowalskiego ks Stanislawa Dyśkowskiego ks Wiesława Osmólskiego ks Jana Półkośnika ks Józefa Stoczyńskiego ks Stanisława Pałki o. Józefa Gottera ks Edmunda Nowaka Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Wiesławy Piotra Pękackich Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny Bohdan Macieja Gontarewicza siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali ks Jana Huryna ks Stefana Roguskiego cr Wojtasików Banslebenów Pawła Haliny Greliak Bronisława Czesława Lewy Haliny Woźniak Czesława Jakubowksiego cr Małolepszych Henryka Jurkowskiego Macieja Gontarskiego cr Gwiazdowskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Feliksy, Wiesława, Anny, Jana, Włodzimierza Pogorzelskich, Zofii Kirylak, Teresy, Henryka, zm. z rodz. Pogorzelskich, Supłów, Suplińskich, Majsterek, Żółtowskich, Maćkowskich, Kulpików, Majewskich, Ulińskich, Sójka, Stępień, Anny Szwarc, Ireny Popławskiej, Kamila Rusek, Mateusza Cybulskiego, Janusza Żuka, ks. Władysława Peteckiego, ks. Andrzeja Kwaśnik, ks. Jana Osińskiego, o. Mieczysława Kowalika Anny Genowefy Piotra Żeglińskich, Izabeli Jakubiak, Urszuli Ryszarda Wyszkowskich, księdza Ireneusza Jędryszka Jana Krystyny Doroty Fornal, Wandy, Konstantego, Konrada, Zdzisława Michalczyków, Henryka, Janiny, Janki, Stanisława, Władysława Utratów, Magdaleny Świątek, Andrzeja Szymańskiego, dusz w czyśćcu cierpiących; Kazimierza i Tadeusza Soiko, rodziców z obojga stron, Urszuli i Ryszarda Chmielewskich, Andrzeja Krasuckiego, Marka Wojciechowskiego, Bronisławy, Władysława, Marianny, Józefa Miesiak, Marcina, Pawła Ładzińskich, Władysławy, Bronisława Ładzińskich, Janiny, Józefa, Danuty, Jadwigi, Stanisława Kaczyńskich, Jerzego, Andrzeja, Marcina Górzyńskich, Hanny Szałkowskiej, Honoraty, Henryka Ptak, Marianny, Leona, Zygmunta Kossowskich, Henryka Paździorek, Władysława, Tadeusza, Stefanii Wesoły, Andrzeja Dereckiego, Stanisława Guza, Władysława Greckiego, Heleny, Zbigniewa, Beaty, Janusza Ludwin, Stanisława Ciaracha, Marii, Stanisława Hołyst, Joanny, Franciszka Skalny, Ewy, Stefana, Cecylii, Andrzeja Greckiego, Zofii Grabowskiej, Teresy Rothmiel, Felicji, Tadeusza Retmaniak, Czesławy, Edwarda Rzońcy, Anny, Antoniego Retmaniak, Heleny, Stanisława, Jana Głobińskich, Katarzyny, Leona, Cyryla Pawlaków, Bożeny, Władysławy, Jana, Stefana Owsińskich, Andrzeja Siwek oraz rodziny Siwków, Jeżów, Wysockich, Pocipków, Jeglickich, Kłoszewskich, Koperów, Franciszka Gwara, Wiesława Kopyt, Haliny, Jana Wilczak, Józefy, Stanisława, Zdzisława Dobosz, Zmarłych z rodziny Mzyk, Józefa Gwara, Elżbiety Królak, Cecylii Ochocińskiej, dziadków Gwara i Ochocińskich, Heleny, Jana, Witolda, Lecha Wróblów, cr Zientów, Babiczów, Józefy i Mariana Barszczów, Marianny Łuczak, Renaty Sroczyńskiej, Marianny i Jana Jaroszów, Stefanii i Władysława Gugała i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PONIEDZIAŁEK

O życie wieczne w niebie dla zmarłych: Marianny i Władysława Golińskich, Heleny i Władysława Kotyńskich, Jana i Zbigniewa Pilaszek, Sławomiry i Mieczysława Maliszewskich, Stanisława, Józefy, Zygmunta Dylewskich Rozalii Szustakowskiej, Franciszki i Ludwika Stolarczyk, Marioli i Henryka Kampczyk, Czesława i Marianny Gołębiewskich i rodziców z obojga stron Ryszarda i Ireny Borkowskich i rodziców z obojga stron, Janiny i Stanisława Zielińskich, Genowefy i Jana Ługowskich, dziadków Zielińskich, Czerwińskich, Ługowskich, Wandy Dzwonkowskiej, Czesława Dzwonkowskiego, Waldemara Wojtasińskiego, Stanisława Mostowskiego, Eugenii i Jana Kosiorów, Katarzyny i Józefa Kosiorów; Borowieckich, Mroszczyków, Jana Wiśniewskiego, Władysława Dziedzic, Zbigniewa Paterka, dusz w czyśćcu cierpiących, Ryszarda Makulskiego, Ireny, Pawła Kucharskich, Ewy, Mieczysława Ogorzelskich, Beaty Ciszewskiej, Marianny i Stanisława Pietrago, Józefa, Anieli, Czesława, Weroniki, Edwarda, Heleny, Elżbiety, Zenona, Antoniego, Dariusza Pietrago i dziadków z obu stron, Haliny, Stefanii, Stanisława Ilkiewicz, Adama, Ireny, Stanisława, Stefana Biczyk, Grażyny Gruszczyńskiej, Andrzeja Wrochny, Adama Dylewskiego i wszystkich zmarłych z rodziny, Ireny, Józefa, Piotra, Józefa, Jana Kruków, Heleny, Józefa, Tadeusza Figlów, Marianny, Władysława, Jerzego i Władysława Wójcików, Rozalii Dudaszek, ks. Kazimierza Nowosielskiego, Jana Dzwonkowksiego, Józefy i Jana Dzwonkowskich, Aleksandry i Piotra Cieślaków, sióstr i braci z obydwu stron, Anny, Kazimierza, Stanisława, Julianny Miszkowskich, Andrzeja, Doroty, Jana, Władysławy Szczepaniaków, Jana, Franciszki Doboszów, Krzysztofa, Romana, Wandy Jarzynów, Józefa, Stacha, Ireny Szczytowskich, Heleny Konarskiej, Krystyny i Mariana Wiśniewskich, Huberta, Stefana, Leokadii Plewka, Wacława, Janiny, Romana, Marka Redzik, Krytyny Maj, Adeli, Mariana Dzwonkowskich, Marianny Kacprzak, Wacława Kacprzak, Piotra Kacprzak, Agnieszki Kacprzak, Józefa i Andrzeja Szywały, Michała Maksym, Jana Boguckiego z żoną Marią, dziećmi i całą rodziną Boguckich i Grygoruków, Zdzisława Gawędzkiego z synem Rafałem, z rodzicami i bratem Kazimierzem, Zdzisława Osuch z dziećmi i rodzicami, dla wszystkich dusz potrzebujących pomocy, Heleny, Stanisława, Mariana Kalicińskich, dziadków z obojga stron, Heleny, Antoniego Gaccy, dusz czyśćcowych, Marii i Władysława Jeziorków, Jadwigi, Jana, Mirosława Gałęzów, Gabryeli, Franciszka, Włodzimierza Świątkiewiczów, Marii, Dariusza Forysiów, Feliksa i Stanisława Uśniackich, Zbigniewa Dzwonkowskiego, Leokadii i Jana Rojków, Ryszarda Tkaczyka, Roberta Regulskiego, Janiny Rojek, Wali i Wiktora Kosaków, Zofii Adamskiej, Franciszka Jackiewicz, Jana Jackiewicza, Leokadii Rojek, Ryszarda Tkaczyka, Jana Wichowskiego, Teresy Adamiak, Tadeusza Łada, Ireny Łada, cr Urbańskich, Gardasów, Mazurkiewiczów, Bronisławy i Antoniego Ludwiczak, Jerzego i Eugenii Lipy, Janiny, Zygmunta, Władysława, Jana, Barbary, Stanisławy Biczyków, Marianny, Romana Całków, dziadków Całków i Palecznych, siostry Joachimy Palecznej, księdza Mariana Palecznego, Władysława, Marianny, Stefana, Ryszarda Lepianka, Anny i Augustyna Chodanionek, Jana i Józefy Zdrojek, Wincentego, Marianny Zdrojek, Zofii i Andrzeja Pieteowicz, Zygmunta, Adama, Stefanii, Haliny Działak, Pawła Żywczaka, Antoniego Bukowskiego, Jana, Józefy Zdrojek, Jerzego, Barbary, Stanisławy Syp, Jadwigi, Czesława, Ryszarda, Jerzego Bieńkowskich i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

WTOREK

O życie wieczne w niebie dla: Mirosława Tobolskiego, Michała, Marianny, Antoniego, Eugeniusza Owczarków, dziadków Owczarków i Borowskich, cr Podlaskich, Janiny, Marianny, Jana, Michała Wicha, Henryka, Piotra, Michała Holz, Michaliny, Anny, Jana, Henryka, Stanisława, Jerzego Molak, Janiny, Zygmunta, Jerzego Maj, Stanisława, Franciszka Czarneckich, Cecylii, Jana, Henryka Chyza, Agnieszki, Andrzeja Pałki, Zofii PetrykowskiejJerzego Słupek, Zofii Słupek, Zofii i Wacława Łapińskich, Zygmunta Pomianowskiego i wszystkich dusz, Marii i Jana Boguckich i synów, Feliksy i Stanisława Osuch, córki i synów, Marii i Marcina Boguckich, zmarłych z rodziny Rozum Zdzisława, Elżbiety, Teresy, Ewy, Janiny Osuch, Władysławy, Stanisława Ślązak, Krystyny, Walentego, Jerzego Marlikowskich, rodziców z obojga stron, Bronisławy Stańczak, Jadwigi Ber, Aliny, Zdzisława, Renaty Lenart, Melanii, Brunona Rudnik, zmarłych z rodzin Lenartów, Zdanowiczów, Lewandowskich, Rudników, Witolda Karwata, Wincentyny Jagiełłowiczowej, Edwarda Kluza, Adama, Heleny, Antoniego, Kazimiery, Mariana, Zofii Frączków, Wojciecha, Marianny, Stanisława Dziewańskich, Stefanii, Jana, Marii Wojda, Feliksa, Benedykta Chylińskich, Marii, Zygmunta Krysa, Jadwigi, Józefa Dryła, Marianny i Mariana Laskowskich, Marii i Jana Ilnickich, zmarłych z rodzin Laskowskich, Szewczaków, Ilnickich, Jakubowskich, Macieja Deresiewicza, Kazimiery i Edwarda Deresiewicz, Franciszka i Feliksa Bębeniec, Marianny i Stanisława Makijewskich, Ireny i Stanisława Deresiewicz, Anny i Jerzego Kornaś, Zofii i Adama Kornaś, Danuty Ryl, Stanisława, Kazimiery, Janusza, Jacka, Czesława, Henryka Doboszów, Jana Kozickiego, zmarłych z rodzin Kozickich, Doboszów, Marciniaków i Iwanowskich Wandy, Tadeusza Sosińskich, Janiny i Aleksandra Danayów, Janiny, Henryka, Antoniego Murawskich i zmarłych z rodziny Kowal, Stanisława i Jana Borkowskich, Apolonii i Wojciecha Samborskich, Artura Samborskiego, Marzeny Grabowskiej, Stanisława Gabrych, rodziców i braci z rodziny Szewczyków, Karoliny i Stanisława Dziewańskich, Kazimierza Nadolnego, Leona i Marianny Kossowskich, Franciszki Szydłowskiej, wszystkich z rodziny Szydłowskich, Hieronima Tarasiewicza, Krystyny, Stefana, Jadwigi, Jana, Irminy, Tadeusza, Ewy Romanowskich, Jadwigi, Mieczysława, Józefy Świderskich, Jerzego, Mariann, Adama Stawiarskich, Henryki, Jerzego, Zygmunta Jonczyk, Eleonory, Juliana, Sławomira Krawczyk, Jacka Sobańskiego, Franciszki, Jana Dąbrowskich, Franciszki i Jakuba Tomczyków, księdza Józefa Stoczyńskiego Jana i Janiny Andrzejczyk, Tadeusza Świernogi, Janiny Łoniewskiej, zmarłych z całej rodziny, Krzysztofa Sietlika, Weroniki i Henryka Putkiewicz, Marianny i Piotra Świetlik, Aleksandry, Mariana, Ireneusza, Andrzeja Lichockich, Aleksandy, Mieczysława Kamińskich, Elżbiety i Adama Wilczak, Stanisławy, Eugeniusza, Władysława Żołnowskich, Aliny i Stefana Łopacińskich, Jadwigi, Piotra Czech, Zofii Ciołkowskiej, Franciszka Mazurek, Iwony Kozickiej, Ewy Duda, Marii i Józefa Duda, Julii i Wojciecha Mazurek, Anny i Tomasza Bajowskich, Stanisława i Władysława Dubanik, Stanisława, Józefa, Franciszka Bajowskich, Jana Pieróg, Józefa Sendor, Marianny, Józefa Zając, Sławomira Jarmuszewskiego, Anny i Antoniego Tkacz, Walerego i Marianny Biskup, wszystkich z rodziny Tkacz, Kowalczyków, Biskupów, za zmarłych kapłanów, księdza Półkośnika, księdza Ośki, księdza Odolskiego, wszystkich zmarłych powstańców, Ireny, Franciszka Jędral, Dwarda Kluza i dusz w czyśćcu cierpiących  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

ŚRODA

O życie wieczne w niebie dla: Adama, Heleny Frączek, Antoniego, Weroniki, Mieczysława, Antoniego, Wojciecha Zielińskich, Heleny i Władysława Hermanowskich, Marianny i Andrzeja Hermanowskich, zmarłych z rodziny Hermanowskich, Marianny i Jerzego Owczarek, Heleny i Czesława Owczarek, Marianny i Jana Jarosz, Sławomira Borowskiego i zmarłych z rodziny Borowskich i Piekarniaków, Marcelego, Marianny, Piotra Jarosińskich, Józefa, Haliny i Jana Goraj, Jana i Lucyny Walickich, Karoliny, Edwarda, Zdzisława Wolnych, Leszka Kopeć, Jana Sinior, zmarłych z rodziny Sinior i Wysockich, Władysława Wiśniak, Genowefy Wiśniak, Czesława KrzemińskiegoJózefa Domżałowskiego, Małgorzaty Domżałowskiej, Wacława Rękawek, Marianny Rękawek, Romualda Rękawek, Jana, Stanisława, Marianny Nowaków Władysława Kowalskiego, Henryka Kolasińskiego, Mieczysława, Janiny i Karola Sitarek, Karoliny, Stanisławy, Feliksy, Kazimierza, Stefana Malisiaków, Olgi, Katarzyny, Władysława, Janusza, Władysława Sochanów, Stefanii, Jana Grocholskich, Bronisławy, Celiny Okalskich, Zenona, Władysława Jenny, Haliny, Katarzyny, Stanisława, Stefana, Michała Wojtaszek, Władysławy i Pawła Żbików, Wacława i Weroniki Tulejskich, zmarłych z rodziny Żbików, Ziółkowskich, Sarnińskich, Turlejskich, Teresy Sobieraj, Jana i Zofii Szymaniak, Władysława i Feliksa Zielińskich, Józefa Toporek, Tomasza i Genowefy Dymowskich, Marii Dymowskiej, Stanisławy i Józefa Gunerka Krystyny Sińskiej, Piotra Bonisławskiego, Jadwigi Lewandowksiej, Ireny i Antoniego Obłonowskich, Henryka Murawskiego, Julii, Apoliniarego Sygowskich, Lucyny, Bolesława Szlak, Marianny, Adama Szlak, Heleny i Eugeniusza Sałańskich, Apolonii i Bolesława Sałańskich, Marianny i Ludwika Górskich, Haliny i Henryka Kalinowskich, Józefa Augusta i Elżbiety Kotarskich, Stanisława Słatkowskiego, rodziny Źiejewskich, Wojciecha Grupa, Genowefy, Wacława, Anny, Stanisława Fabisiaków, Stefana Bondera, Zofii Kowalskiej, Ryszarda Kowalskiego, dziadków Kowalskich, Dziadków Stelmasiaków, Zdzisława, Janiny Chojnackich, rodziny Chojniackich i Kobiałków, Dybciów, Szostaków, Rostańców, Bednarczyków, Zygmunta, Janiny, Pawła Zielińskich, Bronisławy, Karola Wojda, Anny Bołoz, Damiana Bulanda, Andrzeja Dąbrowskiego, Tadeusza, Józefy Derwińskich, Zenona Barańskiego, zmarłych z rodziny Karpiszów, Berkietów, Pietruciów, Kocimskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Stanisława, Heleny, Jana, Kazimierza Gizak, Zofii, Stanisława Salomonik, Bogdana, Barbary, Pawła Soczewka, Heleny, Michała, Czesława, Jerzego, Wiesława, Marii Owczarek, Róży, Stanisława Głozak, Pawła Cegeła, Zofii, Edwarda Rolka. Zofii i Teodora Konopka, Marianny i Piotra Konopka, Stanisławy, Adama, Romualda, Waldemara Rogiewicz, Magdaleny, Adama, Renaty, Wacława, Jana Janiszewskich, Stefanii, Władysława, Bronisława Białoskórskich, Renaty i Tasosa Koasidis, Roberta Felsztyńskiego, Ewy Tymienieckiej, Aleksandry i Józefa Osiadacz, Zofii Piotrowskiej, Romana i Czesławy Janikowskich, Zbigniewa Świetlika, Andrzeja Grabarka, Roberta Cegielskiego, Ireny i Władysława Pacuszków, dziadków Świetlików, Osiadaczów, Piotrowskich, Tadeusza Gocłowskiego, Kazimierza Puchalskiego, Honoraty Utratnej, Tadeusza Ołtarzewskiego, dusz w czyśćcu cierpiących, Urszuli, Jadwigi, Henryka Dylewskich, Edwarda, Jadwigi, Tadeusza, Zofii, Zdzisława Knape, Marianny Chęcińskiej, Lucyny Rosłon, Stanisławy, Henryka Borowieckich, dziadków Knape, Borowieckich, Kamińskich, i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

CZWARTEK

O życie wieczne w niebie dla: Wacława i Władysławy Mazurkiewicz, Leona, Antoniny Bąbik, zmarłych z rodziny Anny i Władysława Cieślak, zmarłych z rodziny Brodów, Marysi Balcerek, Stefanii i Alensandry Strenickich, Stasia Kowalskiego, Leokadii, Władysława, Stanisława Kowalskich, Stanisławy, Romana, Jerzego Gustowskich, wszystkich zmarłych z rodzin Kowalskich, Gustowskich i Batorów, wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących Dariusza Biczyka, Honoraty Kowalskiej, Franciszki, Stefana, Pawła, Tadeusza Kowalskich, Franciszki Cieślak, dziadków Kowalskich, Anny, Antoniego, Zdzisława, Tadeusza, Felicji Retmaniak, Heleny, Wacława Żurawskich, Anny, Walentego Kaczorowskich, Edwarda Chwałek, Zdzisława, Władysławy, Jana Bogdan, Marianny, Stanisława, Władysława Biczyk, Zofii Koniecznej Wandy i Mieczysława Kujda, Balbiny Sprysak, Stanisławy i Franciszka Sprysak, Stanisławy i Jana Piszczek, Józefa ŻaczkaWiesławy Berowskiej, Stanisława Stańczyk, Heleny, Stanisława Nizińskich Janiny Pawlak, Anny Kowalskiej, Feliksa, Anny, Kazimiery Bębeniec, Tadeusza, Adama, Ireny Kanclerskich, Józefa, Antoniny Dudek, Kazimiery Skalniak, Ewy Szatkowskiej, Elżbiety Tront, Antoniego Naki, Marianny i Janiny Wojtasików, Genowefy i Jana Wojtasików, Henryka Kaczorka, Wacławy, Zygmunta, Mirosława, Agnieszki, Józefa Żurawskich, Józefy, Józefa, Wiesława Sokalskich, Rozalii, Michała Maciejaków, Marianny, Wacława Suskich, Izabeli Górskiej, Ryszarda, Kazimierza, Stanisławy, Rafała Świątkiewicz, Genowefy Białowąs, Henryka Owczarek, dziadków Pindelskich i Białowąsów, wszystkich zmarłych z rodzin Pindelskich, Białowąsów i Świątkiewiczów, dusz w czyśćcu cierpiących, Jana, Kazimiery, Zdzisława, Marianny, Mieczysława Jasik, Władysława Pawlickiego, Ireny Pawlickiej, Teresy, Stanisława Bryła, Teresy i Andrzeja Ołów, Aleksandry, Jana, Teresy, Eugeniusza, Danuty Pruszko, Marianny, Franciszka i syna Franciszka Krzątkowskich, Janiny Dzwonkowskiej, Anny, Kazimierza Górskich, Jerzego Ochnio, Heleny, Józefa Bieleckich, Julianny, Aleksandra Lemieszek, Janiny Sieroń, Zofii, Wojciecha Królickich, Rozalii, Feliksa Borowskich, Heleny, Adama Tarkowskich, Feliksa, Stefana Adamczyk, Julianny, Władysława Pluta, Jadwigi Stein, Marysi Bębeniec, Zofii i Stanisława Bębeniec, Bronisława, Marii i Piotra Gumulak, Mieczysławy Jarzębak, Anieli, Franciszka Kucharskich, Mariana, Andrzeja, Zygmunta Zulczyków, Stefanii, Jana Moczydłowskich, księdza Józefa Stoczyńskiego, całej rodziny Kucharskich i Zulczyków, Ireny, Antoniego, Aleksandra Utrata, Heleny, Feliksa Babicz, Marii, Franciszka, Andrzeja Kobiałka, Stanisława, Katarzyny Utrata, Leokadii, Jana, Waldemara Utrata, Andrzeja, Stefana, Lubomiry, Adama Dziewiańskich, Ireny i Władysława Pacuszka, Zygmunta i Aurelii Gocławskiej, Marii i Piotra Świetlik, Michaliny i Antoniego Pacuszka, Haliny Rej, Janiny i Mariana Hołubiuk, Mieczysława Stańczyka, Wacława i Mirosława Puczków, rodziny Lipków, Pomarańskich, Maroszków, Bugajskich, Przybysz, Pieśniewskich, Wdzięcznych, Kułaga, Józefa, Zofii, Jana, Stanisława, Krystyny Gradzińskich, Zbigniewa, Jerzego, Jadwigi Zwierzyńskich, Ireny Szymańskiej, Szczepana i Weroniki Oklej, Stanisława i Bronisławy Gradzińskich, Stanisławy i Janusza Cygan, Ireny Zawadzkiej, zmarłych z rodzin Zawadzkich i Buczyk Macieja Deresiewicza, Edwarda, Heleny, Zbigniewa Frączkowskich, Grażyny, Albina, Heleny, Antioniego Bieniek, Celiny, Piotra, Tadeusza Paciorek, Lecha Sosnowskiego, Wacława, Ewy, Marianny, Władysława Gwara i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PIĄTEK

O życie wieczne w niebie dla: Andrzeja, Marianny Świątek, Jana, Zuzanny, Jana Świątek, Apolonii, Franciszka, Janusza Grochockich, zmarłych z całej rodziny, Andrzeja, Elżbiety, Stanisława, Anastazji Zulczyk, Lucyny Pakosz, Marianny, Stanisława Nizińskich, Janiny, Władysława Mirkowskich, Henryki, Stanisława Kalinowskich, całej rodziny Głaszczów i Kalinowskich, Kazimiery, Edwarda, Ireny, Stanisława Deresiewicz, Franciszki, Feliksa Bębeniec, rodziców z obojga stron i wszystkich pozostałych zmarłych z rodziny Deresiewiczów, Bębeńców, Makijewskich i Strachotów, Genowefy, Stanisława, Tomasza Zdrojek, Heleny, Zygmunta, Adama, Zenona Chajęckich, Piotra, Petroneli Kitkowskich, Jana, Janiny Wicha, Elżbiety Kruszewskiej, Henryka, Piotra Holz, Heleny Tarkowskiej, Stanisława, Zenona Tunkiewicz, Władysława Sobieraj, Franciszka, Janiny, Jana, Anny Chmielewsjich, Józefa, Marii, Mariana Bednarskich, Mieczysława Myszkowskiego, Janiny, Władysława Miszkowskich, Stanisławy, Antoniego, Zdzisława Doboszów, Krystyny, Henryka, Krzysztofa Dzwonkowskich, Jana, Haliny Zielińskich, Heleny, Franciszka, Walerii Czasak, Józefa, Janiny, Tadeusza, Stefana Zielińskich, Stefanii Sobczak, Marianny Błażek, Doroty, Władysława Zalewskich, Felicji, Zygmunta Burakowskich, Stanisława, Stanisławy, Tadeusza Żeńca, Kazimierza, Wiktorii Bomba, Ryszarda Tokaja, Jerzego, Ewy Zwierzchowskich, Mariana Lewandowskiego, Michaliny Szustakiewicz, całej rodziny Zielińskich, Sobczaków, Czasaków, Bomba, Lewandowskich, Tokaj, Żeńca, Burakowskich, Mariannny, Kazimierza, Sylwestra Kongiel, Józefa, Genowefy, Bogumiła, Krzysztofa Kaczorowskich, Haliny, Jerzego, Janusza, Marka Nowak, Franciszka, Katarzyny, Kazimierza, Ireny Skrzek, Mikołaja, Marii Kuna, Danuty Buziuk, Krystyny Kazimierczak, Longina, Katarzyny, Marcina Twaróg, Lucjana Zdrojek, Eugeniusza Kucińskiego, Danuty, Jana Zasada, Jana Świątek, zmarłych z rodziny Zasadów, Świątków, Klimków, Grochockich, Łukasza, Kazimierza Porzezińskich, Józefa Jana, Kazimiery, Władysławy, Bolesława Murach, Marianny Barwińskiej, zmarłych z ich rodzin, dziadków z obojga stron, dla zmarłych z rodzin Piesak, Gajdzis, Rek, Parda, Wzorko, Banaszek, Michniewskich, Bek, Anieli, Stasi, Elżbiety Keska, Tadeusza, Andrzeja, Adama, wszystkich bliskich znajomych i dusz w czyśćcu cierpiących, Zofii, Jana, Krzysztofa Hess, dziadków Gładeckich, Hess, Dziedzic, Wyderka, Łagowskich, Alicji Kotańskiej, rodziny Dąbrowskich, Hessów, Abramczyków Bartłomieja Glegolskiego, Cecylii, Eugeniusza Derda, Marcina Sadowskiego, Janiny, Henryka Łagowskich, Wiktorii, Stanisława Gładeckich, Cecylii, Eugeniusza Derda, Bartłomieja Glegolskiego, dziadków Łagowskich, Derda, Gładeckich, Waszelewskich, wujków Stefańskich oraz dusz zmarłych, Józefa Żaczka, rodziców z obydwu stron, Wandy, Mieczysława Ruida, Anny, Józefa Domańskich, całej rodziny Piszczków, Zaczków, Zawadzkich, Rogali, Agaty i jej taty, Walentyny, Henryka Konów, zmarłych z rodziny Konów i Zebków, Stanisława Galera, zmarłych z rodziny Galerów i Sienkiewiczów, Marty Łucek, Salomei, Jana Morawskich, Reginy, Piotra Macierzyńskich, Justyny, Albina Sarneckich, Kazimiery, Stanisława Biernat, Wojciecha, Janiny, Mariana Dzierżanowskich, Kazimierza, Anny Jaworskich, zmarłych z rodziny Jaworskich, Zawadów, Bonarków, Jerzego, Grzegorza, Józefy, Piotra Czapskich, Zygmunta Kucharczyka, Heleny, Leona Kosińskich, Janiny, Jana Janiszewskich i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

SOBOTA

O życie wieczne w niebie dla: zmarłych z rodziny Czapskich, Kosińskich, Janiszewskich, Kucharczyk, Resztików, Janiny, Wiktora Sanickich, zmarłych z rodziny Zdrojków, Sanickich, dusze czyśćcowe, Anny, Tadeusza Jasik, Wandy Żebrowskiej, Katarzyny Samotyja, Ireny Piliszek, Karola Koblańskiego, Anny, Grzegorza Utrata,, Wacławy, Jana Szczęsnych, Hanny, Jana Zielińskich i ich rodziców, Józefy, Henryka Borkowskich, Kazimierza Czerwińskiego, Józefa, Genowefy, Bogumiły Kaczorowskich, Iwony Łabno, Krzysztofa, Janiny, Kazimierza Grzechnik, Marianny, Stanisława Biczyk, Anny, Józefa Grzechnik, Władysławy, Piotra Nowosielskich, Józefy, Bolesława Olesiejuk, Jadwigi, Stanisława Pacuszka, Heleny, Kazimierza Walendzik, zmarłych z rodzin Wierzbickich, Litewnickich, Romana, Zofii Ziemskich, Jana, Genowefy Pawlickich, Tadeusza, Antoniego, Wandy, Sylwestra Kryśpiak, Ewy, Jerzego, Roberta Lutek, Adama, Józefy, Józefa, Stanisława Sulowskich, Ryszarda, Zofii, Jacka Błaszczyk, Bronisława Ber, Wandy, Bogdana Jajus, Janiny Gonciarz, Wojciecha, Władysława, Mariana Steżyckich, Józefa, Leokadii Kruk, Ryszarda Piotrowskiego, zmarłych z rodziny Glińskich, zmarłych z rodzin Gustowskich, Gładeckich, Wasilewskich, Batorów, Antoniego, Antoniego, Apolonii Białas, Wandy, Mieczysława Milczarek, Heleny, Marianny, Jadwigi Szczepańskich, Mariana Korcińskiego, zmarłych z rodziny Korcińskich, Janiny Symula, dziadków Symula, Ewy Domańskiej, Anny, Kazimierza Piskor, Jerzego Krupa, Marii Niemczyk, rodziny Wróbel i Krupa, Anny Jaworskiej, Wandy, Jana, Jacka Soszka, Janusza, Marty, Feliksa Gruszka, Kazimierza Jaworskiego Marii, Romana Jasik, Mariana, Olgi Szajna, Marcina Drzoń, Jana, Grzegorza, Janiny, Wacława, Henryka, Eugeniusza Wichniewicz, Stanisławy, Władysława, Adama Seliga, Jana Markowskiego, Marii, Jana Biczyk, Franciszki, Walentego Markowskiego, Genowefy, Władysława, Heleny, Józefa Seliga, Ewy, Władysława Zaroń, Marii, Józefa Hanusiak, Dariusza Bugalskiego, Jana, Piotra Skwarek i całej rodziny Skwarek, Genowefy, Józefa, Bogumiła Kaczorowskich i całej rodziny Kaczorowskich, Ireny, Leona Szpakowskich, Zygmunta, Michaliny, Stanisława Szydłowskich, Józefa, Anny Szpakowskich, Wacławy i Ludwika Pluta, Anny i Grzegorza Utrata, cr Skrzypczyńskich, cr. Rajchów, Jawigi i Janiny Kostaniak, Elżbiety i Mirosława Mazur, Jerzego Grzegorza, Józefy, Piotra Czapskich, Zygmunta Kucharczyka, Heleny, Leona Kosińskich, Janiny, Jana Janiszewskich, cr Czapskich, Kosińskich, Janiszewskich, Kucharczyków i Resztików, Mirosława Czeszeka, Jadwigi i Mariana Tuszyńskich, Anny, Wandy i Józefa Wielogórskich i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….