ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI 2023

NIEDZIELA

O życie wieczne w niebie dla: pp Benedykta XVI arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka Józefa Zawitkowskiego Mariana Dusia Stanisława Kędziorę kapłanów naszej archidiecezji ks Stanisława Kowalskiego ks Stanisława Dyśkowskiego ks Wiesława Osmólskiego ks Jana Półkośnika ks Józefa Stoczyńskiego ks Stanisława Pałki o Józefa Gottera ks Edmunda Nowaka ks Eugeniusza Dziedzica ks Grzegorza Kalwarczyka ks Henryka Boczka ks Andrzeja Kwaśnika Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Wiesławy Piotra Pękackich Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny Bohdan Macieja Gontarewicza siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali ks Jana Huryna ks Stefana Roguskiego cr Wojtasików Banslebenów Pawła Haliny Greliak Bronisława Czesława Lewy Haliny Woźniak Czesława Jakubowksiego cr Małolepszych Henryka Jurkowskiego Macieja Gontarskiego cr Gwiazdowskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Feliksy Wiesława Anny Jana Włodzimierza Pogorzelskich Zofii Kirylak Teresy Henryka zm z rodz Pogorzelskich Supłów Suplińskich Majsterek Żółtowskich Maćkowskich Kulpików Majewskich Ulińskich Sójka Stępień Anny Szwarc Ireny Popławskiej Kamila Rusek Mateusza Cybulskiego Janusza Żuka ks Władysława Peteckiego ks Andrzeja Kwaśnika ks Jana Osińskiego o Mieczysława Kowalika Anny Genowefy Piotra Żeglińskich Izabeli Jana Jakubiak Urszuli Ryszarda Wyszkowskich Anastazji Żukowskiej księdza Ireneusza Jędryszka Jana Krystyny Doroty Fornal Mieczysława Sobieckiego Jana Latoszka Elżbiety Haliny Jana Mirgos Wiktora Ciechanowicza Janiny Tadeusza Jaworskich Bronisławy Stanisława Ber Janiny Wacława Jaworskich Heleny Józefa Grochal Antoniego Żurawskiego Anny Dobrzańskiej Teresy Lichockiej Urszuli Jadwigi Henryka Dylewskich Marzeny Grabowskiej Stanisława Gabrycha cr Szewczyków cr Urbańskich Mazurkiewiczów Gardasów Feliksa Anny Kazimiery Bębeniec Tadeusza Ireny Adama Kanclerskich Jarosława Wiśniaka Ewy Szatkowskiej Józefa Antoniny Dudek Kazimiery Bronisława Skalniak Antoniego Naki Elżbiety Tront Jana Janiny Wicha Piotra Petroneli Bernarda Kitkowskich Reginy Zenona Stanisława Tunkiewiczów Teresy Władysława Kamila Sobieraj Marii Stanisława Szczepana Witkowskich Tadeusza Płusa Elżbiety Krószewskiej Heleny Tarkowskiej Henryka Piotra Holz Andrzeja Wąsiewicza Karola Gasek Kazimiery Jana Zbigniewa Pilaszek Sławomiry Mieczysława Maliszewskich Józefy Stanisława Zygmunta Dylewskich Rozalii Szustakowskiej Władysława Piotra Bronisława Gumulak Janiny Jarzębak Mieczysława Zofii Stanisława Bębeniec Marysi Stefani Władysławy Gugała Marianny Władysława Golińskich Heleny Władysława Kotyńskich Krystyny Jerzego Walentego Marlikowskich rodziców z obu stron Barbary Ber Bronisławy Stańczak Teresy Stefana Mydłowskich Józefa Domżałowskiego Małgorzaty Domżałowskiej Czesława Nowaka Wacława Marianny Romualda Rękawek Anny Ślirzewskiej i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PONIEDZIAŁEK

O życie wieczne w niebie dla zmarłych: Zofii Jerzego Słupek Anieli Ferens Huberta Stefana Leokadii Plewka Wacławy Janiny Marka Romana Redzik Krystyny Maj Katarzyny Samotyj Michała Zdrojka Janiny Michalskiej Marianny Mierzejewskiej Janiny Szydłowskiej Stanisława Wiesława Mierzejewskich Eugeniusz Żołądek Heleny Stanisława Nizińskich Anny Kowalskiej Stanisława Stańczyka Janiny Pawlak cr Nizińskich Posiewków Stańczyków Pawlaków Genowefy Stanisława Tomasza Zdrojków Wojciecha Grupy Apolonii Franciszka Grupa Genowefy Wacława Anny Stanisława Fabisiaków Stefana Bondera Marianny Wacława Piotra Kacprzak Michałka Maksyma Józefa Andrzeja Szywała Sylwestra Derwińskiego Janiny Zygmunta Pawła Zielińskich Bronisława Karola Wojda Anny Bołoz Józefy Tadeusza Derwińskich Leona Antoniny Bąbik dziadków Katarzyny Jakuba Brodów Aleksandra Barbary Tomasza Bąbik Anny Władysława Cieślaków Stefanii Aleksandra Sternickich Marii Mirosława Balcerków Marii Kubaczyk Stanisława Kowalskiego Walerii Franciszka Zdaniuk Teresy Sęk Kazimierza Sęk Jana Boguckiego z żoną Marią dziećmi całą rodziną Boguckich Grygoruków Zdzisława Gawędzkiego z synem Rafałem z rodzicami bratem Kazimierzem Zdzisławem Osuch z dziećmi i rodzicami dusz czyścowych Heleny Antoniego Marii Gackich Kazimiery Edwarda Ślązak Mariana Wieczorka Heleny Stanisława Mariana Marka Kalicińskich dziadków z obojga stron dusz czyśćcowych Józefa Toporka Marianny Genowefy Tomasza Dymowskich cr Zdrojek Stachowskich Juraszewskich Grzonkowskich Kasprzak Tomasik Teresy Piwowarskiej Henryki Stanisława Kalinowskich Heleny Władysława Głaszcz cr Kalinowskich Głaszcz Anny Dudy Marianny Leona Zygmunta Kossowskich Władysławy Tadeusza Stefanii Wesołych Tadeusza Stanisława Guzów Andrzeja Dereckiego Henryki Paździorka Andrzeja Dziewańskiego Lubomiry Stefana Dziewańskich Adama Dziewańskiego Janiny Mariana Hołubiuk Heleny Mieczysława Stańczyk dziadków z obojga stron Antoniego Weroniki Stanisława Mieczysława Antoniego Małgorzaty Zielińskich Józefa Żaczka rodziców z obu stron Mieczysława Marianny Kuida Anny Józefa Domańskich cr Piszczków Zawadzkich Stanisławy Janusza Cygan Czesława Marianny Gołębiewskich cr Gołębiewskich Smoleniów Ryszarda Ireny Borkowskich cr Płaska Borkowskich Janiny Stanisława Zielińskich Genowefy Jana Ługowskich dziadków z rodzin Zielińskich Ługowskich Czerwińskich Ryszarda Hanny Edyty Adama Piekarniak Stanisława Genowefy Mirosława Karwowskich Henryka Stanisława Adama Suprynów dziadków Karwowskich Maliszewskich Suprynów Marianny Jerzego Heleny Czesława Owczarek Marianny Jana Jarosz Janiny Józefa Kaczyńskich Krystyny Jerzego Gorzyńskich zmarłych z obu stron Heleny Jana Witolda Leszka Wróblów Renaty Sroczyńskiej Józefa Mariana Barszczów Marianny Łuczak Marianny Jana Jaroszów cr Zientów Babiczów Jadwigi Józefa Gwarów Elżbiety Królak Cecylii Ochojskiej dziadków cr Gwarów Ochocińskich Danuty Zdzisława Wojtasińskich Danuty Borkowskiej Jadwigi Kuleszy cr Osuchów Floriańczyków Juchnowiczów Kwaczonków Jana Józefa Jana Dzwonkowskich Zofii Aleksandry Piotra Cieślaków Henryki Ryszarda Jaworskich cr Zbigniewa Dzwonkowskiego Janiny Andrzeja Siwek cr Siwków Jeżów Pocipków Wysockich Jeglickich Kłoszewskich Koperów Mariańskich Władysława Mariana Ryszarda Stefana Lepianków Augustyny Anny Henryka Chodanionek Zofii Ryszarda dziadków cr Kowalskich Stelmasiaków i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

WTOREK

O życie wieczne w niebie dla: Stanisławy Józefa Gunerków Krystyny Śińskiej Danuty Jana Zasadów Zofii Pawła Piotra Bonisławskich Antoniego Kitowskiego Wacławy Zygmunta Mirosława Agnieszki Józefa Żurawskich Józefy Józefa Sokalskich Michała Rozalii Maciejaków Izabeli Górskiej Marii Wacława Suskich Eufeni Mochylewskiej Franciszka Ludwika Stolarczyk Marioli Henryka Kampczyk Leokadii Rojek Ryszarda Tkaczyka Jana Janiny Rojek Roberta Regulskiego Barbary Gawryś Walli Kosak Wiktora Kosaka Jadwigi Płócienniczak cr Moszczków Borowieckich Mieczysława Dziedzica Zbigniewa Paterki Marii Władysława Teresy Jeziorek Cecylii Stanisława Łopacińskich Jadwigi Jana Mirosława Gałęzów Gabrieli Franciszka Włodzimierza Świątkiewicz Dariusza Marii Foryś Janiny Henryka Antoniego Murawskich cr Kowal Andrzeja Elżbiety Anastazji Stanisława Zulczyk Lucyny Pakosz Marianny Stanisława Nizińskich Janiny Władysława Mirkowskich Andrzeja Kaczyńskiego Honoraty Henryka Ptak Stanisława Ramotowskiego Grażyny Pauliny Mariana Stanisława Dymarskich Stefana Zuba cr Chojnackich Makowskich Tadeusza Ireny Romana Grażyny Mariana Jana Brudzińskich Ryszarda Witkowskiego Eugenii Henryka Dziewańskich Haliny Jana Wilczaków Józefy Stanisława Zdzisława Doboszów cr Mzyków Jadwigi Stanisława Pacuszków Lucyny Bolesława Marianny Adama Ireneusza Teresy Szlak Julii Apolinarego Sygowskich Leona Cyryla Katarzyny Pawlaków Stanisławy Jana Heleny Głobińskich Stefana Jana Władysławy Bożeny Owsińskich dziadków Kotelów Pawlaków Bronisławy Władysława Marianny Józefa Miesiak Marcina Pawła Ładzińskich Kazimierza Tadeusza Soćko rodziców z obu stron Ewy Jerzego Liwińskich Elżbiety Grędziak Andrzeja Krasuckiego Marka Wojciechowskiego Wojciecha Władysławy Marcina Stęrzyckich Mieczysława Janiny Władysława Miszkowskich Stanisławy Antoniego Zdzisława Doboszów Krystyny Henryka Krzysztofa Dzwonkowskich Janiny Stanisława Staszewskich Elżbiety Mirosława Mazur Janiny Jadwigi Hanny Kostniak Zofii Grażyny Władysława Romana Waldemara Skrzypczyńskich Ewy Zygmunta Heleny Rajch Marianny Aleksandra Bogusława Ireneusza Lichockich Aleksandry Mieczysława Kamińskich Elżbiety Adama Wilczak Marianny Józefa Zając Sławomira Jarmuszewskiego Eugeniusza Stanisławy Władysława Żołnowskich Jana Danuty Tęcza Piotra Jadwigi Czech Aliny Stefana Łopacińskich Anny Kazimierza Julianny Stanisława Miszkowskich Krzysztofa Romana Wandy Jarzynów Andrzeja Doroty Jana Władysławy Szczepaniaków Jana Franciszki Doboszów Ireny Szczytowskiej Józefa Stacha Anny Antoniego Tkacz Augustyna Józefy Kowalczyk cr Tkaczów Kowalczyków Ireny Adama Stefana Stanisławy Biczyk Grażyny Gruszczyńskiej Janiny Józefa Biczyk Genowefy Józefa Dylewskich Anieli Józefa Pietrago Haliny Franciszka Jlkiewicz Stanisława Stefanii Jlkiewicz Jana Stanisławy Borkowskich Wojciecha Apolonii Samborskich Artura Samborskiego Henryka Janiny Stanisława Władysława Janki Utratów Konstantego Wandy Konrada Zdzisława Michalczyków dziadków Utratów Michalczyków Wocialów Świątków Andrzeja Szymańskiego Magdy Świątek Kazimiery Stanislawa Zygmunta Janusza Kazimierza Jacka Czesława Henryka Doboszów Jana Kozickiego cr Doboszów Kozickich Marciniaków Iwanowskich Wandy Tadeusza Sosińskich Janiny Aleksandra Danajów Piotra Anny Genowefy Żeglińskich Jana Izabeli Jakubiaków Anastazji Żukowskiej ks Ireneusza Jędryszka Czesławy Edwarda Rzońca i dusz w czyśćcu cierpiących  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

ŚRODA

O życie wieczne w niebie dla: Felicji Tadeusz Zdzisława Anny Antoniego Retmaniak Katarzyny Franciszka Wiktorii Edwarda Henryka Emila Moniki Anny Stanislawa Franciszka Romuzga Teresy Jeziorek Władyslawa Greckiego Heleny Zbigniewa Beaty Janusza Piotra Arka Tadeusza Zofii Bolesława Ludwin Teresy Rothimel Zofii Freda Grabowskiego Stanisława Ciaracha Krystyny Jana Zając Aleksandry Józefa Osiadacz Zofii Piotrowskiej Czesławy Romana Janikowskich Małgorzaty Romana Cegielskich Andrzeja Grabarka Tadeusza Gocłowskiego Honoraty Utratnej Kazimierza Puchalskiego Zbigniewa Świetlika dziadków Świetlików Osiadaczy Piotrowskich Odrowąż – Zawadzkich Łańcuckich Larsson Coates Marianny Mariana Laskowskich Marii Jana Ilnickich Dariusza Biczyka Stanisława Sładkowskiego Józefa Augusta Kotarskich Haliny Henryka Kalinowskich Marianny Ludwika Jerzego Górskich Heleny Eugeniusza Sałańskich Apolonii Bolesława Sałańskich Anny Eleonory Ziejewskich Marianny Bonder Kazimierza Barbary Sarneckich Stanisława Leokadii Barbary Wąsowskich Jana Pałac Jana Heleny Jurusik Czesława Tadeusza Macieja Władysława Stanisława Mydłowskich Heleny Michała Zawitkowskich Zofii Ciołkowskiej Adeli Mariana Dzwonkowskich Honoraty Pawła Franciszka Stefana Tadeusza dziadków Kowalskich Franciszka Cieślak Dybciów Szostaków Rostańców Bednarczyków Józefa Jana Zdrojek Jerzego Syp Jadwigi Czesława Jerzego Ryszarda Bieńkowskich Andrzeja Piotrowicza Jana Józefy Wincentego Marianny Zdrojek Zofii Andrzeja Pietrowicz Zygmunta Adama Stefani Haliny Działak Jana Fąfary Pawła Żywczaka Antoniego Bukowskiego Jadwigi Tadeusza Edwarda Knape dziadków Knape Borowieckich dusze w czyśćcu cierpiące Józefy Tadeusza Jerzego Sylwestra Derwińskich Zdzisława Władysławy Jana Bogdana Marianny Stanisława Biczyk Zofii Koniecznej Michała Marianny Antoniego Eugeniusza Owczarków dziadków Owczarków Borowskich cr Podlaskich Ewy Stefana Stanisława jego żony Cecylii Andrzeja Greckiego Marii Stanisława Hołyst Joanny Franciszka Skalny Teofili Stanisława Kafel Gertrudy Stanisława Kabulskich Walentyny Stanisława Romuzga Jana Stanisława Marianny Nowaków Władysława Kowalskiego Henryka Kolasińskiego Haliny Czesława Kazimierza Leśkiewicz Genowefy Władysława Wiśniak Czesława Krzemińskiego Wandy Mieczysława Kujda Stanisławy Franciszka Balbiny Jana Sprysak Stanisławy Jana Piszczek Józefa Żaczka Władysławy Pawła Żbików cr Żbików Ziółkowskich Sarnińskich Dukowiczów Wacława Weroniki Turlejskich Józefa Ireny Jana Józefy Piotra Kruk Agaty Laskowskiej ks Kazimierza Nowosielskiego Heleny Józefa Tadeusza Stanisława Figiel Władysława Marianny Jerzego Władysława Wójcików Rozalii Dudaszek Aliny Zdzisława Renaty Lenart cr Lenartów Zdanowiczów Melanii Brunona Rudnik cr Rudników Lewandowskich Witolda Karwat Wincentyny Jagiełowicz Zofii Józefa Wojciechowskich Joanny Feliksa Kordalewskich Stanisławy Górskiej Iwony Wojciechowskiej Joanny Florkowskiej Katarzyny Henryka Błaszczyka Tadeusza Sobierajskiego Jadwigi Górskiej Zbigniewa Maryli Strzeżek Florentyny Zygmunta Wojciechowskich Ryszarda Kazimierza Rafała Stanisławy Świątkiewicz Genowefy Józefa Kazimierza Teresy Białowąs Anny Henryka Owczarek cr Białowąsów Pindelskich Świątkiewiczów dziadków Pindelskich Białowąsów dusze w czyśćcu cierpiące Henryka Piotra Michała Holtz Janiny Mariana Wicha Stanisława Cecylii Franciszka Czarneckich Elżbiety Kruszewskiej i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

CZWARTEK

O życie wieczne w niebie dla: Michaliny Anny Jana Henryka Stanisława Leokadii Jerzego Molak Janiny Jerzego Zygmunta Maj Zofii Petrykowskiej Ireny i Antoniego Obłonkowskich Jadwigi Lewandowskiej Henryka Murawskiego Grażyny Albina Bieniek Piotra Celiny Tadeusza Paciorek Heleny Antoniego Bieniek Lecha Sosnowskiego Ireny Franciszka Jędral Edwarda Kluzy Sławomira Borowskiego cr Borowskich Anny Lucjana Wyszomirskich cr Goźlińskich Wyszomirskich Zofii Rapke Janusza Wawra cr Drewiczów Dębskich Drążyk Kolasa Domańskich Fikier Kołodziejczyk Piotrowicz Kraszewicz Zwolskich Feliksy Władysława Zielińskich Zofii Jana Szymaniak Teresy Sobieraj Kingi Czachowskiej Heleny Władysława Marianny Andrzeja Hermanowskich Stefana Feliksy Adamczyk Julianny Władysława Pluta Jadwigi Stein Jana Sinior cr Sinior Wysockich Janiny Mieczysława Karola Sitarek Marii Bajowskiej Tomasza Anny Stanisława Franciszka Józefa cr Bajowskich Władysława Stanisławy Henryka Jana Dubniak Józefa Ryszarda Czesława Gotz Jana Pieróg Marianny Stanisława Teodozji Mieczysława Broniek Aleksandry Aleksandra Henryki Henryka Kukier Marty Józefa Kuśmierek Heleny Jana Wójtowicz Wacława Grabowskiego Jerzego Kuśmirek Marianny Piotra Świetlików Weroniki Henryka Putkiewicz Krzysztofa Świetlika Jerzego Grzegorza Czapskich cr Czapskich Kosińskich Janiszewskich Resztików Zygmunta Andrzeja Kucharczyków cr Kucharczyków Franciszka Mazurka Ewy Józefa Marii Józefa Duda Julii Wojciecha Mazurek Iwony Kozickiej Zofii Bzowa Wincentego Jana Józefa cr Mazurek Marii Stanisława Dąbrowskich Andrzeja Bielińskiego Władysława Volgman Roberta Więsko Józefa Boraca Kazimiery Edwarda Deresiewicz Macieja Deresiewicz Franciszki Feliksa Bębeniec Marianny Stanisława Makijewskich Ireny Stanisława Deresiewicz Anny Jerzego Kornaś Zofii Adama Kornaś Walentyny Henryka Konów cr Konów Żeblów Stanisława Galera cr Galerów Sienkiewiczów Marty Łucek cr Łucków Szczepaników Wacława Ewy Gwara Andrzeja Marii Świątek Andrzeja Marii Gwara Janiny Zygmunta Biczyk Marianny Romana Całków Jana Haliny Zielińskich Franciszka Heleny Czasach Józefa Janiny Zielińskich Kazimiewrza Wiktorii Bomba Zygmunta Felicji Burakowskich Stefanii Sobczak Walerii Czasak Marianny Błażek Tadeusza Żeńca Ryszarda Tokaja Mariana Lewandowskiego Ireny Nyc cr Zielińskich Czasaków Sobczaków Żeńców Lewandowskich Czesława Donaty Bolesława Słabuszewskich Stanisława Zofii Władysława Wisławskich Jadwigi Płatek Jadwigi Górskiej Wiesława Kopyta Franciszka Marianny Władysława Marianny Gwara Henryka Kaczora Genowefy Jana Stanisława Wojtasików dziadków Wojtasików Deptuszewskich Elżbiety Włodzimierza Krzysztofa Kęskich duszy w czyśćcu cierpiących Jana Jasika Kazimiery Zdzisława Marianny Mieczysława Jasik Władysława Ireny Pawlickich Marianny Heleny Dereckich Marianny Kurych Piotra Jana Swarek cr Skwarek Bogumiły Genowefy Józefa Kaczorowskich cr Kaczorowskich Ireny Leona Szpakowskich cr Szpakowskich Jaczyńskich Wacława Stefanii Franciszka Kucińskich Marianny Franciszka Henryka Leszczyńskich Emilii Józefa Jasik Anny Tkacz Stanisława Stanisławy Wieteckich Józefa Ireny Stanisława Czesława Abramczuk Jana Marii Masior Michała Sochańskiego Wiktorii Stanisława Wandy Tadeusza Pawłak Stanisławy Stefana Jerzego Barbary Syp Józefa Adama Śledź Jana Felicji Niwińskich Kazimierza Czerwińskiego Genowefy Kaczorowskiej Józefa Kaczorowskiego Bogumiła Kaczorowskiego i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PIĄTEK

O życie wieczne w niebie dla: Mirosława Leszka Kalmus Mieczysława Wiśniewskiego Ryszarda Sylwestrowicza Anny Kazimierza Jana Owczarek Władysławy Henryka Gładeckich Anny Michała Harasym Zofii Jana Symbida Ireny Malczewskiej Jana Malczewskiego Franciszka Marcina Simbida Karoliny Stanisława Dziewańskich Zofii Jana Krzysztofa Hess Mariana Gładeckiego dziadków Hess Łagowskich Gładeckich Wyderka Dziedzic Bartłomieja Glegowskiego Mariana Gładeckiego z rodzicami Janiny Henryka Łagowskich Cecylii Eugeniusza Derdów Bartłomieja Glegowskiego wujków Stefańskich cr Łagowskich Gładeckich Dredów Waszelewskich Eugeniusza Genowefy Jana Jarząbek Jana Ireny Marii Miesiak Tadeusza Goliszewskiego Salomei Jana Morawskich Reginy Piotra Stanisława Macierzyńskich Justyny Albina Władysława Sarneckich Kazimiery Stanisława Biernat Alicji Mariana Zulczyk Stanisława Janiny Poniewierskich Janiny Zygmunta Henryka Wojciecha Miesiak Ireny Henryka Leszczyńskich cr Miturów Sobczaków Jana Jerzego Piotra Stefanii Stefana Zielińskich Jana Heleny Płaskowickich Wandy Osuch Dariusza Bogdan Józefa Zofii Stanisława Jana Krystyny Gradzińskich Jerzego Jadwigi Zbigniewa Zwierzyńskich Ireny Szymańskiej Jana Grzegorza Wichniewiczów Heleny Józefa Seligów Stanisławy Henryka Laudańskich Adama Seligi Jana Wojciecha Markowskich Marianny Jana Biczyk Janiny Wacława Wichniewicz Henryki Eugeniusza Danuty Jana Zasady Jana Świątka Andrzeja Bąka Wiktora Janiny Sawickich Jana Janiny Rembowskich dziadków Sawickich Zdrojków Pośladów Rembowskich Baradziejów Piotra Poślada Stanisławy Gustawa Potockich Zdrojków Grzegrzółków Jana Stańczyka Mirosława Krzysztofa Rembowskich Marii Stanisława Kowalskich Zofii Winnickiej Marianny Feliksa rodzeństwa Zawadów Kazimierza Jaworskiego Anny Jaworskiej Anny Borowskiej Hanny Jana Pawła Korczaków Renaty Rupiewicz Ewy Urbańskiej dziadków Korczaków Pacuszków Tadeusza Drozdowskiego Genowefy Stanisława Sochanek Marianny Czesława Czasaków Genowefy Romana Padziewskich Tadeusza Ewy Jana Borowieckich Anny Kociszewskiej Feliksa Marianny Taraszewskich Jana Anny Kędziorek Adama Malarczyka Tadeusza Franciszki Honoraty Stefana cr Kaczorowskich Jerzego Reginy Stanisława Andrzeja Kazimierza Jana Zielińskich Marianny Franciszka Anny Marii Tadeusza Ciesielskich Eugeniusza Gutowskiego Janiny Kazimierza Genowefy Zakrzewskich Zenona Zameckiego Włodzimierza Ścisłowskiego Marianny Trocińskiej Genowefy Ryszarda Andrzeja Pawła Dobosza Zdzisława Dędza Wiesława Wiktorii Czesława Makara Franciszka Sawickiego Jana Kazimiery Olesińskich Stanisława Janiny Kobiałka Marka Nowaka Józefa Leokadii Kruk Krzysztofa Sabiny Kazimierza Budek Jana Władysława Feliksy Mirosława Puc Krystyny Wacława Wielogórskich Józefa Józefy Stanisława Adama Suloskich Franciszka Kołłątaja Janiny Władysława Mirkowskich Stanisława Marianny Nizińskich Janiny Longinusa Twaróg Mirosławy Jerzego Strzyga Ireny Marii Jankowskich dziadków Florkowskich Jana Anety Macierzyńskich Teresy Adama Jankowskich Ryszarda Dziewańskiego cr Dziewańskich Baniaków Michała Stanisława Stefana Katarzyny Haliny Wojtaszek Bogdana Kominka Wandy Bogdana Janus Janiny Gonciarz Ryszarda Zofii Jacka Błaszczyk Bronisławy Ber Mariana Wiktorii Kazimierza Andrzeja Bomba Wandy Mieczysława Milczarek Katarzyny Jana Pacuszka Cecylii Tadeusza Wrotek Ireny Piliszek i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

SOBOTA

O życie wieczne w niebie dla: Karola Koblańskiego Władysława Bichty Haliny Bany Barbary Stanisława Roberta Suchodolskich Barbary Ireny Władysława Pacuszka Aurelii Zygmunta Gocłowskich Teresy Jana Waligóra Barbary Roberta Sawickich Józefy Osuch Michaliny Pawła Ewy Józefa Mariana Tomasza Olgi Anny. pp Benedykta XVI arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka Józefa Zawitkowskiego Mariana Dusia Stanisława Kędziorę kapłanów naszej archidiecezji ks Stanisława Kowalskiego ks Stanisława Dyśkowskiego ks Wiesława Osmólskiego ks Jana Półkośnika ks Józefa Stoczyńskiego ks Stanisława Pałki o Józefa Gottera ks Edmunda Nowaka ks Eugeniusza Dziedzica ks Grzegorza Kalwarczyka ks Henryka Boczka ks Andrzeja Kwaśnika Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Wiesławy Piotra Pękackich Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny Bohdan Macieja Gontarewicza siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali ks Jana Huryna ks Stefana Roguskiego cr Wojtasików Banslebenów Pawła Haliny Greliak Bronisława Czesława Lewy Haliny Woźniak Czesława Jakubowksiego cr Małolepszych Henryka Jurkowskiego Macieja Gontarskiego cr Gwiazdowskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Feliksy Wiesława Anny Jana Włodzimierza Pogorzelskich Zofii Kirylak Teresy Henryka zm z rodz Pogorzelskich Supłów Suplińskich Majsterek Żółtowskich Maćkowskich Kulpików Majewskich Ulińskich Sójka Stępień Anny Szwarc Ireny Popławskiej Kamila Rusek Mateusza Cybulskiego Janusza Żuka ks Władysława Peteckiego ks Andrzeja Kwaśnika ks Jana Osińskiego o Mieczysława Kowalika Anny Genowefy Piotra Żeglińskich Izabeli Jana Jakubiak Urszuli Ryszarda Wyszkowskich Anastazji Żukowskiej księdza Ireneusza Jędryszka Jana Krystyny Doroty Fornal Mieczysława Sobieckiego Jana Latoszka i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….