ks. dr Robert Pękacki – Proboszcz parafii.
Urodził się 2 września 1964 roku w Warszawie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne.

Jest proboszczem od 4 lipca 2010 r.

Urodziłem się 2 września 1964 roku w Warszawie, z którą związałem całe moje wykształcenie.

Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im H. Kołłątaja. Ukończyłem Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne.

Po święceniach kapłańskich, które przyjąłem z rąk J. Ex. Ks. Bpa St. Kędziory 20 maja 1989 pracowałem jako wikariusz w par. Św. Huberta w Zalesiu Górnym, rezydent u Św. Andrzeja Apostoła w W-wie, skąd zostałem skierowany przez Ks. Prymasa do pracy za granicą w Polskiej Misji Katolickiej na terenie Wielkiej Brytanii; pracowałem na terenie miasta Londyn w par. pw. Chrystusa Króla. Po powrocie pracując jako wikariusz w pobliskiej parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie, rozpocząłem 7-letnią funkcję Wizytatora Katechetycznego Diecezji Warszawskiej. Prowadziłem też przez 3 lata Audycje w katolickim Radiu Diecezji Warszawskiej: „Józef”. W między czasie pracowałem także w par. Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach i w par Św. Barbary na Koszykach w W-wie, skąd Ks. Biskup skierował mnie do Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce.

Cztery lata później zostałem mianowany proboszczem w tutejszej parafii.

Z dorobku naukowego: w Seminarium obroniłem pracę Magisterską z Teologii w zakresie Katechetyki pisząc w 1988 r. na PWT w Warszawie u ks prof. Edwarda Majchera pracę pt.: „Zadania Katechezy w kształtowaniu dojrzałej postawy wiary u młodzieży ze szkół średnich”. W 1992-1994 odbyłem studia Licencjackie na ATK a następnie doktoryzowałem się na UKSW pisząc pracę u ks. prof Romana Murawskiego pt: „Kazania katechizmowe jako forma katechezy dorosłych w duszpasterstwie polskim na przełomie XIX i XX wieku”.