XIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

GODZ:

PONIEDZIAŁEK – 01 lipca 2024

14.00.

POGRZEB: śp. Jan BORYCZKA.

15.30.

POGRZEB: śp. Barbara OSUCH.

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Teresy Lichockiej w 5 r. śm.

GODZ:

WTOREK – 02 lipca 2024

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Haliny Biczyk w 5 r. śm.

GODZ:

ŚRODA – 03 lipca 2024

18.00.

NOWENNA:

GODZ:

CZWARTEK – 04 lipca 2024

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Roberta Dąbka w 6 r. śm. oraz Zofii i Stefana Dąbków.

GODZ:

PIĄTEK – 05 lipca 2024

18.00.

O błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla sióstr z ŻR pw. NMP Królowej Pokoju, o rozwój tej formy modlitwy w naszej par. i o pomnożenie liczby kół ŻR.

GODZ:

SOBOTA – 06 lipca 2024

18.00.

Wynagradzająca MB za grzechy świata.

GODZ:

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA07 lipca 2024

07.30.

O życie wieczne w niebie dla Marianny Gładeckiej z rodzicami, Henryka i Janiny Głagowskich oraz Bartłomieja Glegolskiego.

09.00.

O życie wieczne w niebie dla Józefy, Jana i Jana (syna) Dzwonkowskich.

10.30.

O życie wieczne w niebie dla Stefana, Władysława, Heleny, Władysława i Zbigniewa Kotyńskich.

12.00.

PAPIESKA: Za PARAFIAN; za wszystkich naszych ofiarodawców oraz wspierających modlitwą i ofiarowanym cierpieniem; Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę NMP Królowej Pokoju w Rodzinach dla pp. Danuty i Jana Zielińskich przeżywających 60 rocznicę Sakramentu Małżeństwa. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę NMP Królowej Pokoju w Rodzinach dla pp. Mari i Grzegorza przeżywających 7 rocznicę Sakramentu Małżeństwa. O życie wieczne w niebie dla Stanisława Stańczyka w 6 r. śm. oraz rodziców z obojga stron; Stanisława Pacuszka w 45 r. śm., Jadwigi Pacuszka oraz Czesława Chatalskiego.

   

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Mieczysława Myszkowskiego w 12 r. śm. oraz Janiny i Władysława Miszkowskich.