Zapraszamy do wysłuchania wielkopostnych nauk rekolekcyjnych
które w tym roku wygłosił ks. Łukasz Szymański.

10-03-2024 1 dzień rekolekcji wielkopostnych – ks. Łukasz Szymański

11-03-2024 2 dzień rekolekcji wielkopostnych – ks. Łukasz Szymański

12-03-2024 3 dzień rekolekcji wielkopostnych – ks. Łukasz Szymański

13-03-2024 4 dzień rekolekcji wielkopostnych – ks. Łukasz Szymański