Od 2011 roku nasza Społeczność Parafialna realizuje projekt Pielgrzymek Parafialnych. Na bazie tych wyjazdów powstało w Baniosze Parafialne Koło Pielgrzymkowe. W tym roku podjęliśmy po raz dziesiąty trud pielgrzymowania. To dobra okazja do podsumowania wszystkich tych wyjazdów i podziękowania przede wszystkim Bogu i naszej Patronce NMP Królowej Pokoju za szczęśliwe ich zrealizowanie. Dziękuje też uczestnikom za ich obecność i modlitwę podczas wspólnych podróży. Te zagraniczne pielgrzymki w naszej Parafii miały charakter prekursorski. Obecnie nadchodzi czas czerpania z bogactwa tego co wspólnie przeżyliśmy. Chciałbym więc zamknąć etap podróżowania i otworzyć kolejny w którym zaczniemy się dzielić ze wszystkimi Parafianami dorobkiem zrealizowanych Pielgrzymek. Uważam za pożyteczne otworzenie możliwości wypowiedzenia się: Która z odbytych Pielgrzymek była na tyle atrakcyjna i pożyteczna aby mogła być powtórzona w roku 2024. Jako ksiądz Proboszcz wracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich uczestników dziesięciu parafialnych pielgrzymek o oddanie głosu na wybraną przez siebie Pielgrzymkę. Do głosowania zapraszam jeszcze te osoby, które może w prawdzie nie uczestniczyły w żadnej z dziesięciu Pielgrzymek ale chciałyby obecnie zadeklarować swój udział w jednej z nich. Głos można oddać tylko raz dlatego proszę o przemyślany wybór.
Z góry dziękuje za zaangażowanie i współpracę. Polecając się modlitwie zapraszam do głosowania
(pielgrzymki zostały uporządkowane wg kolejności ich realizacji):