1. Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany.

Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia: jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić; jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu; jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako ?nowe stworzenie? do życia według Ducha Świętego.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga” Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem ? ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską ? ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; zanurzeniem ? ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem ? ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało); oświeceniem ? ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą ? ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem ? ponieważ oczyszcza; pieczęcią ? ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga? (Św. Grzegorz z Nazjanzu).

Niezbędne informacje dla rodziców dziecka:

1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców
(nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

2. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.

3. W kancelarii należy przedłożyć:

 • metrykę urodzenia dziecka z USC,
 • metrykę ślubu kościelnego zawartego w innej parafii,
 • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka,
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
 • przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie z parafii stałego miejsca zamieszkania (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

4. Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.00 (poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, a także sytuacjami zagrożenia życia dziecka).

5. Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?

 • ukończony 16 rok życia,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,
 • katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
 • uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

6. Nie mogą być chrzestnymi:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

7. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej nauce, która odbywa się w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu (o godz. 9.00) oraz przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu chrztu do Komunii św.

8. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.

9. Do chrztu św. przychodzimy punktualnie, 15 minut przed wyznaczoną godziną.

10. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym
poinformować parafię.