Duszpasterska Rada Parafialna została powołana w 2012 r.

Rada parafialna