VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

GODZ:

PONIEDZIAŁEK – 27 maja 2024

07.30.

O życie wieczne w niebie dla Elżbiety Lichockiej (int. od uczestników pogrzebu).

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Władysława Biczyka w 8 r. śm. oraz rodziców z obojga stron.

GODZ:

WTOREK – 28 maja 2024

07.00.

wolna intencja 

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Feliksy, Władysława i Jana Puc oraz Krzysztofa, Sabiny i Kazimierza Budek.

GODZ:

ŚRODA – 29 maja 2024

07.30.

O życie wieczne w niebie dla Janusza Kiwacza (int. od uczestników pogrzebu).

18.00.

NOWENNA: O życie wieczne w niebie dla Stanisława Gabrycha, Marzeny Grabowskiej, rodziców i braci, zm. z rodz. Szewczyków oraz Jacka Szaławińskiego (z okazji urodz.).

GODZ:

CZWARTEK 30 maja 2024

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (BOŻE CIAŁO)

07.30.

O życie wieczne w niebie dla Mariana Tkaczyka.

09.00.

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę NMP Królowej Pokoju dla Jubilatów: Anny i Michała GUSTOWSKICH przeżywających 10 rocznicę Sakramentu Małżeństwa.

10.30. 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.

   

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Tadeusza Szczegodzińskiego (int. od Małgorzaty).

GODZ:

PIĄTEK – 31 maja 2024

07.00.

wolna intencja

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Jana Miesiaka w 54 r. śm., i jego żony oraz zm. z rodz. Marii, Eugeniusza i Tadeusza.

GODZ:

SOBOTA – 01 czerwca 2024

07.30.

Wynagradzająca MB za grzechy świata.

18.00.

O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

GODZ:

IX NIEDZIELA ZWYKŁA02 czerwca 2024

07.30.

O życie wieczne w niebie dla Franciszka Świątka w 7 r. śm., Janiny, Władysława Mąkosa oraz dziadków Dasiewiczów i Mąkosów.

09.00.

O życie wieczne w niebie dla Ireny Pacuszki w 3 r. śm. oraz Władysława Pacuszki.

10.30.

O życie wieczne w niebie dla Lucyny Walickiej w 67 r. śm. oraz Jana Walickiego.

12.00.

PAPIESKA: Za Parafian; za wszystkich naszych ofiarodawców oraz wspierających modlitwą i ofiarowanym cierpieniem; O życie wieczne w niebie dla Mari, Jana Anny, Tadeusza Kosińskich, Mari, Wacława Roszkowskich, zm. z rodz.; Heleny Agniziak w 29 r. śm., Stanisława, Wiesława Agniziak, zm. z rodz. Należytych.

   

17.30.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE.

18.00.

O życie wieczne w niebie dla Władysława, Mariannny, Ryszarda i Stefana Lepianka oraz Augustyna, Anny i Henryka Chodanionek.