Pielgrzymi Parafialnej Pielgrzymki do Św Rozalii na Sycylii serdecznie pozdrawiają wszystkich Parafian zapewniając o pamięci w modlitwie