ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI 2020

NIEDZIELA

O życie wieczne w niebie dla: zmarłego papieża: Jana Pawła I Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Stefana Wyszyńskiego Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka Józefa Zawitkowskiego kapłanów naszej archidiecezji ks Stanisława Kowalskiego ks Stanislawa Dyśkowskiego ks Wiesława Osmólskiego ks Jana Półkośnika ks Józefa Stoczyńskiego ks Stanisława Pałki o. Józefa Gottera ks Edmunda Nowaka Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Wiesławy Piotra Pękackich Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny Bohdan Macieja Gontarewicza siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali ks Jana Huryna ks Stefana Roguskiego cr Wojtasików Banslebenów Pawła Haliny Greliak Bronisława Czesława Lewy Haliny Woźniak Czesława Jakubowksiego cr Małolepszych Henryka Jurkowskiego Macieja Gontarskiego cr Gwiazdowskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim BARBARY, BOGUMIŁY i MARIANA, WALENTEGO i EWY GALÓW; APOLINAREGO HEJNY, ZENONA KIFNERA; EDWARDA, WŁADYSŁAWY i ALEKSANDRA SIWKÓW; GRAŻYNY, ANDRZEJA, MARIANNY i KONSTANTEGO MUSZYŃSKICH zm. z cr. GALÓW, HEJNÓW, SIWKÓW, GRADUSÓW, MUSZYŃSKICH; WANDY JANICKIEJ i JADWIGI SUSKIEJ; KS. WITOLDA JANKOWSKIEGO, KS. PATRYKA MILLERA, PAWŁA RZEPIŃSKIEGO, JÓZEFA TYLKOWSKIEGO, HELENY i JERZEGO PIEGATÓW, EUGENIUSZA GRADUSA, MARIANNY I EUGENIUSZA MAŁKÓW; JANA, KRYSTYNY i DOROTY FORNALÓW, MIECZYSŁAWA SOBIECKIEGO , JANA LATOSZKA; ANNY, PIOTRA I GENOWEFY ŻEGLIŃSKICH, IZY JAKUBIAK, KS.IRENEUSZA JĘDRYSZKA, ANDRZEJA ORLIŃSKIEGO, URSZULI I RYSZARDA WYSZKOWSKICH; JANA i JANINY WICHÓW, PIOTRA, PETRONELI i BERNANTA KITLOWSKICH, ELŻBIETY KRUSZEWSKIEJ, PIOTRA i HENRYKA HOLZÓW, FRANCISZKA i STANISŁAWY CZARNECKICH, HELENY TARKOWSKIEJ, WŁADYSŁAWA SOBIERAJA; JANA, KAZIMIERY, ZDZISŁAWA, MARIANNY I MIECZYSŁAWA JASIKÓW; WŁADYSŁAWA i IRENY PAWLICKICH; MARIANNY i STANISŁAWA, TEODOZJI i MIECZYSŁAWA BROŃKÓW, ALEKSANDRY i ALEKSANDRA, HENRYKA I HENRYKI KUKIERÓW, MARTY, JÓZEFA i JERZEGO KUŚMIRKÓW, HELENY, JANA WÓJTOWICZÓW i WACŁAWA GRABOWSKIEGO; BARBARY i ZBIGNIEWA SZLAKÓW, KRYSTYNY PIETRUCHY i BOŻENY WÓJTOWICZ; WŁADYSŁAWA, ZOFII i STANISŁAWA ŁĄCZYŃSKICH, WŁADYSŁAWY, JANA i ZDZISŁAWA BOGDANÓW, MARIANA WARDY i REGINY BARTKOWIAK; WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PONIEDZIAŁEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: HELENY i WŁADYSŁAWA, MARII i ANDRZEJA HERMANOWSKICH; GRAŻYNY, JÓZEFY, PIOTRA i JERZEGO STACHÓW, ANNY, WOJCIECHA, ADAMA i WIESŁAWA GRUCÓW, JANINY GÓRAK i STANISŁAWA KUŹMICZA oraz dusz czyśćcowych; ANNY TKACZ, JÓZEFA, AUGUSTYNA, KATARZYNY, MARII, WŁADYSŁAWA, JANA, JÓZEFA, IRENY, STANISŁAWA, BOLESŁAWY, WŁADYSŁAWY, STANISŁAWA, MARII KOWALCZYKÓW i WIETECKICH; zm. z cr. URBAŃSKICH, MAZURKIEWICZÓW, GARDASÓW i LUDWICZAKÓW oraz GENOWEFY i JERZEGO LIPÓW; HENRYKA KACZORKA, JANA, GENOWEFY i STANISŁAWA WOJTASIKÓW, dziadków WOJTASIKÓW i DEPTUSZEWSKICH; RYSZARDA, KAZIMIERZA, STANISŁAWY i RAFAŁA ŚWIĄTKIEWICZÓW, JÓZEFA, GENOWEFY, KAZIMIERZA i TERESY BIAŁOWĄSÓW, dziadków PINDELSKICH i BIAŁOWĄSÓW, zm. z cr. PINDELSKICH, BIAŁOWĄSÓW i ŚWIĄTKIEWICZÓW oraz dusz czyśćcowych; FELIKSA, ANNY i KAZIMIERY BĘBEŃCÓW, TADEUSZA, ADAMA i IRENY KANCLERSKICH, JARUSIA WIŚNIAKA, JÓZEFA i ANTONINY DUDKÓW, EWY SZATKOWSKIEJ, KAZIMIERY SKALNIAK, ANTONIEGO NAKIEGO i ELŻBIETY TRONT; ZOFII i JERZEGO SŁUPKÓW; WOJCIECHA GRUPY, GENOWEFY, WACŁAWA, ANNY i STANISŁAWA FABISIAKÓW oraz STEFANA BONDERA; TADEUSZA MROSZCZYK i rodziców STANISŁAWY i HENRYKA BOROWIECKICH, ZBIGNIEWA PATERKI, JANA WIŚNIEWSKIEGO, MIECZYSŁAWA DZIEDZICA i dusz czyśćcowych; MARIANNY, MICHAŁA i ANTONIEGO OWCZARKÓW, dziadków OWCZARKÓW i BOROWSKICH oraz zm.z cr. PODLASKICH; JANA, JÓZEFY, WINCENTEGO i MARIANNY ZDROJKÓW, ZOFII i ANDRZEJA PIETROWICZÓW, ZYGMUNTA, ADAMA, STEFANII i HALINY DZIAŁAKÓW, JERZEGO SYPA i PAWŁA ŻYWCZAKA; HENRYKA, PIOTRA i MICHAŁA HOLZÓW, JANINY, MARIANNY i JANA WICHÓW, MICHALINY , ANNY, JANA, HENRYKA, STANISŁAWA i JERZEGO MOLAKÓW,ELŻBIETY KRUSZEWSKIEJ, AGNIESZKI i ANDRZEJA PAŁKÓW, CELINY, JANA i HENRYKA CHYZÓW, JANINY, ZYGMUNTA i JERZEGO MAJÓW oraz ZOFII PETRYKOWSKIEJ; CZESŁAWA i MARIANNY GOŁĘBIEWSKICH oraz rodziców z obu stron; ADAMA, HELENY, ANTONIEGO, KAZIMIERY, MARIANA i ZOFII FRĄCZKÓW, EDWARDA, WŁADYSŁAWY i ZOFII KLUZY, WOJCIECHA, MARIANNY i STANISŁAWA DZIEWAŃSKICH, JANA, STEFANII i MARII WOJDÓW, FELIKSY i BENEDYKTA CHYLIŃSKICH, JADWIGI i JÓZEFA DRYŁÓW, MARIĘ i ZYGMUNTA KRYSA; BRONISŁAWY i KAROLA WOJDÓW, ZYGMUNTA, JANINY i PAWŁA ZIELIŃSKICH, TADEUSZA i JÓZEFY DERWIŃSKICH; JANINY, ZYGMUNTA, WŁADYSŁAWA, BARBARY, STANISŁAWY i JANA BICZYKÓW, dziadków BICZYKÓW i DURAJCZYKÓW, i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

WTOREK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: MARIANNY i ROMANA CAŁKÓW, dziadków CAŁKÓW i PALECZNYCH, siostry JOACHIMY i ks.MARIANA PALECZNYCH; JÓZEFA TOPORKA, GENOWEFY, MARIANNY i TOMASZA DYMOWSKICH; MACIEJA i EDWARDA DERESIEWICZÓW, FELIKSA i FRANCISZKI BĘBEŃCÓW, STANISŁAWA i MARIANNY MAKIJEWSKICH, STANISŁAWA i IRENY DERESIEWICZÓW, ANNY, ZOFII, JERZEGO i ADAMA KORNASIÓW oraz za dusze czyśćcowe; KAZIMIERY i TADEUSZA SOĆKO, rodziców z obu stron, MARIANA DĄBROWSKIEGO i ANDRZEJA KRASUCKIEGO; MARIANNY i JÓZEFA ZAJĄCÓW oraz SŁAWOMIRA JARMUSZEWSKIEGO; WŁADYSŁAWY i PAWŁA ŻBIKÓW; FRANCISZKI, JANA i RYSZARDA DĄBROWSKICH, FRANCISZKI, JAKUBA i JANA TOMCZYKÓW; ANTONIEGO, WERONIKI, ANTONIEGO, MIECZYSŁAWY i WOJCIECHA ZIELIŃSKICH, MARIANNY I STANISŁAWA BICZYKÓW; zm.zcr. SKRZYPCZYŃSKICH i RAJCHÓW; SALOMEI i JANA MORAWSKICH, REGINY i PIOTRA MACIERZYŃSKICH, JUSTYNY, ALBINA i WŁADYSŁAWA SARNECKICH, KAZIMIERY i STANISŁAWA BIERNATÓW; KAROLINY i STANISŁAWA DZIEWAŃSKICH; WERONIKĘ i HENRYKA PUTKIEWICZÓW, KRZYSZTOFA, MARIANNĘ i PIOTRA ŚWIETLIKÓW oraz zm. z cr.; KRYSTYNĘ, WALENTEGO i JERZEGO MARLIKOWSKICH oraz rodziców z obu stron, STANISŁAWĘ STAŃCZAK i JADWIGĘ BER; ALEKSANDRY i JÓZEFA OSIADACZÓW, ZOFII PIOTROWSKIEJ, CZESŁAWY i ROMANA JANIKOWSKICH, ANDRZEJA GRABARKA,TADEUSZA GOCŁOWSKIEGO, HONORATY UTRATNEJ, KAZIMIERZA PUCHALSKIEGO, ANETY KOWALSKIEJ, KAZIMIERY LITWIŃSKIEJ, ROMANA CEGIELSKIEGO, dziadków OSIADACZÓW, ŚWIETLIKÓW, PIOTROWSKICH i KROWICKICH; ALEKSANDRY, JANA, TERESY, EUGENIUSZA, DANUTY PRUSZKÓW, TERESY i STANISŁAWA BRYŁÓW, TERESY, ANDRZEJA i JANINY OŁOWÓW, FRANCISZKA, MARIANNY i FRANCISZKA KURZĄTKOWSKICH, dziadków i zm.z cr. GÓRSKICH, PRUSZKÓW, BRYŁÓW, OŁOWÓW i KURZĄTKOWSKICH; MIECZYSŁAWA MYSZKOWSKIEGO, JANINY i WŁADYSŁAWA MISZKOWSKICH, STANISŁAWY, ANTONIEGO i ZDZISŁAWA DOBOSZÓW, KRYSTYNY, HENRYKA i KRZYSZTOFA DZWONKOWSKICH oraz JANINY STASZEWSKIEJ; JANA i MARII BOGUCKICH z dziećmi, ZDZISŁAWA, RAFAŁA i KAZIMIERZA GAWĘDZKICH oraz rodziców, ZDZISŁAWA OSUCHA, rodziców i dzieci, TADEUSZA, DOMICELI i IRENY PACAKÓW; STANISŁAWA KOWALSKIEGO i zmarłych członków LEGIONU MARYI; JANA i ZBIGNIEWA PILASZKÓW, SŁAWOMIRY i MIECZYSŁAWA MALISZEWSKICH, JÓZEFY, STANISŁAWA i ZYGMUNTA DYLEWSKICH; ŁUKASZA i KAZIMIERZA PORZEZIŃSKICH oraz zm. z cr., JÓZEFA, JANA, KAZIMIERY, WŁADYSŁAWY i BOLESŁAWA MURACHÓW oraz zm.zcr., babci i dziadków z obu stron, zm.z cr. PIESAKÓW, BANASZKÓW, UZORKÓW, REKÓW, GAJDZISÓW i MICHNIEWSKICH, i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

ŚRODA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: MARYSI BARWIŃSKIEJ, ELŻBIETY KĘSKI, babci ANIELI, ANDRZEJA i zm.z cr.; ZYGMUNTA KOSSOWSKIEGO, HENRYKA PAŹDZIORKA, WŁADYSŁAWY, STEFANII i TADEUSZA WESOŁYCH, STANISŁAWA GUZY; JANINY i STANISŁAWA ZIELIŃSKICH, GENOWEFY i JANA ŁUGOWSKICH, dziadków ZIELIŃSKICH, CZERWIŃSKICH i ŁUGOWSKICH; RYSZARDA i ZOFII KOWALSKICH oraz dziadków KOWALSKICH i STELMASIAKÓW; MIECZYSŁAWA MILACZARKA, ANTONIEGO i STEFANII ZYGMUNTÓW; ANNY, PIOTRA i GENOWEFY ŻEGLIŃSKICH, IZY JAKUBIAK, ks. kanonika IRENEUSZA JĘDRYSZKA, ANDRZEJA ORLIŃSKIEGO oraz URSZULI i RYSZARDA WYSZKOWSKICH; STANISŁAWA, HELENY, JANA i KAZIMIERZA GIZAKÓW, BOGDANA i PAWŁA SOCZEWKÓW, ZOFII i STANISŁAWA SALAMONIKÓW; HELENY, MICHAŁA, CZESŁAWA, JERZEGO, WIESŁAWA i MARII OWCZARKÓW, RÓZY i STANISŁAWA GŁOZAKÓW, PAWŁA CEGIEŁY oraz ZOFII i EDWARDA ROLKÓW; ANNY i ANTONIEGO TKACZÓW, MARIANNY, WALEREGO, JÓZEFA, SEWERYNY i FELICJI BISKUPÓW, AUGUSTYNA, JÓZEFY, KAZIMIERZA, ANTONINY, KAZIMIERZA, BALBINY, BARBARY i ALOJZEGO; MARII BALCEREK, dziadków BĄBIKÓW i BRODÓW, LEONA, ANTONINY i AGNIESZKI BĄBIKÓW, ANNY i WŁADYSŁAWA CIEŚLAKÓW, ALEKSANDRA i STEFANII STERNICKICH oraz ALEKSANDRA BRODY; MARIANNY, STANISŁAWA, DARIUSZA, ANIELI, JÓZEFA, CZESŁAWA i HELENY PIETRAGO, STAEFANII i STANISŁAWA ILKIEWICZÓW, IRENY, ADAMA, STANISŁAWA i STEFANA BICZYKÓW, GRAŻYNY GRUSZCZYŃSKIEJ, ANDRZEJA WROCHNY, dziadków z obu stron i dusz czyśćcowych; ZDZISŁAWA WITAKA, JADWIGI i ALEKSANDRA GORCZYCÓW, zm,z cr. WITAKÓW, GORCZYCÓW, KRASUCKICH i GOSZKOWSKICH; ZBIGNIEWA, ZOFII i MICHAŁA DZWONKOWSKICH; JANA, JÓZEFY i JANA DZWONKOWSKICH, ALEKSANDRY i PIOTRA CIEŚLAKÓW oraz zm.z cr. z obu stron; GENOWEFY, STANISŁAWA i TOMASZA ZDROJKÓW, HELENY, ZYGMUNTA, ADAMA i ZENONA CHAJĘCKICH; WACŁAWA, MARIANNY i PIOTRA KACPRZAKÓW, MICHAŁKA MAKSYMA, JÓZEFA i ANDRZEJA SZYWAŁÓW; HUBERTA, STEFANA i LEOKADII PLEWKÓW, JANINY, WACŁAWA, ROMANA i MARKA REDZIKÓW oraz KRYSTYNY MAJ; WŁADYSŁAWA, MARIANNY i RYSZARDA LEPIANKÓW, ANNY i AUGUSTYNA CHODANIONKÓW; ANTONIEGO i MARIANA PŁASKÓW, RYSZARDA BORKOWSKIEGO, MIECZYSŁAWA i STEFANII PŁASKÓW; HELENY, STANISŁAWA i MARIANA KALICIŃSKICH, dziadków z obu stron i dziadków GACKICH; URSZULI, HENRYKA i JADWIGI DYLEWSKICH; KAZIMIERZA ROMANA, JADWIGI, KAZIMIERZA i KRYSTYNY CZERWIŃSKICH; BOGUMIŁA ANTONIEGO, GENOWEFY i JÓZEFA KACZOROWSKICH; LEONA, CYRYLA i KATARZYNY PAWLAKÓW; STANISŁAWA, JANA i HELENY GŁOBIŃSKICH, STEFANA, JANA, WŁADYSŁAWY i BOŻENY OWSIŃSKICH; ANDRZEJA SIWKA i zm.z cr. SIWKÓW, POCIPKÓW, WYSOCKICH, JEGLICKICH, KŁOSZEWSKICH, KOPERÓW, PŁASKOTÓW i JEŻÓW; MAŁGORZATY i JÓZEFA DOMŻAŁOWSKICH, i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

CZWARTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: WACŁAWA, ROMUALDA i MARIANNY RĘKAWKÓW, CZESŁAWA NOWAKA; TERESY SOBIERAJ, ZOFII i JANA SZYMANIAKÓW, FELIKSY i WŁADYSŁAWA ZIELIŃSKICH; TEODORA, IRENY i TADEUSZA ADAMSKICH, MARIANNY STACHURSKIEJ, MARIANNY i JÓZEFA UTRATÓW; FRANCISZKA, JANA, JANINY, ANNY i TERESY CHMIELEWSKICH, JÓZEFA, MARIANA i MARII BEDNARSKICH; ADAMA, HELENY i PIOTRUSIA TARKOWSKICH, FELICJI, TADEUSZA ŁOPACIŃSKICH, EDWARDA TOTAJA, JADWIGI i BARBARY FORYŚ, ZYGMUNTA, JANINY i JÓZEFA DOBOSZÓW; JANINY PAWLAK, ANNY KOWALSKIEJ, HELENY i STANISŁAWA NIZIŃSKICH oraz STANISŁAWA STAŃCZYKA; RAFAŁA i MARIANA LENARDÓW, HELENY, HALINY, WŁADYSŁAWA i STANISŁAWA CHAJĘCKICH, dziadków CHAJĘCKICH i SIWKÓW; WACŁAWA, MIROSŁAWA, BARBARY, JANA, ZBYSZKA, MARIANNY i FRANCISZKA PUCZKÓW, WERONIKI i JÓZEFA POMARAŃSKICH, BOŻENY MAZUR, ZENONA PRZYBYSZA i JANINY KUŁAGI; HENRYKI i STANISŁAWA KALINOWSKICH oraz zm.z cr. GŁASZCZÓW i KALINOWSKICH; HELENY, JANA, LESZKA i WITOLDA WRÓBLÓW, zm.z cr. ZIENTÓW i BABICZÓW, JÓZEFY i MARIANA BARSZCZÓW, MARIANNY ŁUCZAK, RENATY SROCZYŃSKIEJ, zm.z cr. SROCZYŃSKICH, JANA i MARIANNY JAROSZÓW; JANA, STANISŁAWA i MARIANNĘ NOWAKÓW, WŁADYSŁAWA KOWALSKIEGO i HENRYKA KOLASIŃSKIEGO; JANINY, JÓZEFA, DANUTY, STANISŁAWA i JADWIGI KACZYŃSKICH, JERZEGO, ANDRZEJA i MARCINA GÓRZYŃSKICH, HONORATY i HENRYKA PTAKÓW; BOLESŁAWA i LUCYNY, ADAMA i MARIANNY SZLAKÓW, APOLINAREGO i JULII SYGOWSKICH; ZOFII ADAMSKIEJ, FRANCISZKI i JANA JACKIEWICZÓW, JÓZEFA PARSZUTO, TERESY i JANA ROCENIÓW, TERESY ADAMIAK, JANA i LESZKA WICHOWSKICH, RYSZARDA TKACZYKA, TADEUSZA ŁADY; BRONISŁAWA, MARII i PIOTRA GOMULAKÓW, MIECZYSŁAWY JARZĘBAK, MARII, ZOFII, STANISŁAWA BĘBEŃCÓW; GENOWEFY i WŁADYSŁAWA WIŚNIAKÓW oraz CZESŁAWA KRZEMIŃSKIEGO; JANA i FRANCISZKI DOBOSZÓW, ANNY, KAZIMIERZA, JULIANNY i STANISŁAWA MISZKOWSKICH, KRZYSZTOFA, WANDY i ROMANA JARZYNÓW, ANDRZEJA, DOROTY, WŁADYSŁAWY i JANA SZCZEPANIAKÓW, JÓZEFA STACHA, IRENY SZCZYTOWSKIEJ; ELŻBIETY, KRZYSZTOFA i WŁODZIMIERZA KĘSKICH oraz dusz czyśćcowych; EWY, STEFANA, ANDRZEJA i CECYLII GRECKICH, STANISŁAWA i MARII HOŁYST, JOANNY i FRANCISZKA SKALNYCH, EDWARDA, WIKTORII, EMILA i MONIKI ROMUZGÓW; WŁADYSŁAWA GRECKIEGO, HELENY, ZBIGNIEWA, BEATY i JANUSZA LUDWINÓW, STANISŁAWA CIARACHA, ZOFII GRABOWSKIEJ, FELICJI, TADEUSZA, ZDZISŁAWA, ANTONIEGO i ANNY RETMANIAKÓW; zm.z.cr. NAROSZÓW, WOŻNIAKÓW, CZUBÓW i PIERZGÓW, STANISŁAWA i STANISŁAWY KAŁUZIŃSKICH, LUCYNY i JERZEGO SZLEMIŃSKICH, HUBERTA KRÓLIKOWSKIEGO, JAROSŁAWA CIEŚLI, ANDRZEJA SUDAKA i MARKA RATYŃSKIEGO; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PIĄTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: JANINY i HENRYKA ŁAGOWSKICH, WIKTORII i STANISŁAWA GŁADECKICH, dziadków ŁAGOWSKICH, DERDÓW, GŁADECKICH i WASZELEWSKICH, wujków STEFAŃSKICH i BARTŁOMIEJA GLEGOLSKIEGO; ZDZISŁAWA, STEFANA, JANINY, STANISŁAWY i WACŁAWA KOWALCZYKÓW, FRANCISZKA I FRANCISZKI ZULCZYKÓW oraz dusz czyśćcowych; GENOWEFY, STANISŁAWA i MIROSŁAWA KARWOWSKICH, HENRYKA i STANISŁAWY SUPRYNÓW, dziadków KARWOWSKICH, MALISZEWSKICH i SUPRYNÓW; KATARZYNY, ZOFII i JANA HESSÓW, BARBARY i JANA DĄBROWSKICH, BOŻENY i JANA ABRAMCZYKÓW, ALICJI KOTAŃSKIEJ, HELENY i WACŁAWA WYDERKÓW, BARTŁOMIEJA GLEGOLSKIEGO, dziadków HESSÓW, ŁAGOWSKICH, GŁADECKICH i DZIEDZICÓW; MARIANA i JERZEGO OWCZARKÓW, zm. z cr. JAROSZÓW i OWCZARKÓW; BOGUMIŁA, JÓZEFA i GENOWEFY KACZOROWSKICH, TADEUSZA, STEFANA I FRANCISZKI KOWALSKICH, STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO I MIROSŁAWA MAŁECKIEGO; ANDRZEJA, ZBIGNIEWA i HELENY ORLIŃSKICH; WANDY, BRONISŁAWY I CZESŁAWA SIEPIELEWSKICH; ANNY ŻEGLIŃSKIEJ, WIESŁAWY PĘKACKIEJ; SŁAWOMIRA BOROWSKIEGO, zm. z cr. BOROWSKICH i PIEKARNIAKÓW; MARZENY GRABOWSKIEJ, STANISŁAWA GABRYCHA, JANA i MARIANNY SZEWCZYKÓW; HERNYKA, JANINY, STANISŁAWA, WŁADYSŁAWA I JANINY UTRATÓW; ANDRZEJA SZYMAŃSKIEGO, WANDY, KONSTANTEGO, KONRADA I ZDZISŁAWA MICHALCZYKÓW, dusz czyśćcowych; JANA KOZICKIGO, STANISŁAWA, KAZIMIERY, JACKA, CZESŁAWA DOBOSZÓW, zm. z cr. KOZICKICH, DOBOSZÓW, IWANOWSKICH I MARCINIAKÓW; WANDY I TADEUSZA SOSIŃSKICH, JANINY I ALEKSANDRA DANAJÓW, Ks. DARIUSZA KRUSZEWSKIEGO; WANDY I MIECZYSŁAWA KUJDÓW, BALBINY, STANISŁAWY I FRANCISZKA SPRYSAKÓW, STANISŁAWY I JANA PISZCZKÓW, JÓZEFA ŻACZKA, WIESŁAWY BEROWSKIEJ; GRAŻYNY I ALBINA, HELENY i ANTONIEGO BIEŃKÓW, LECHA SOSNOWSKIEGO, CELINY, PIOTRA i TADEUSZA PACIORKÓW; TADEUSZA I JANINY, WACŁAWA i JANINY JAWORSKICH, JADWIGI, STANISŁAWA i BRONISŁAWY BERÓW; ANTONIEGO ŻURAWSKIEGO, ANNY DOBRZAŃSKIEJ; DARIUSZA BICZYKA, HALINY I JANA WILCZAKÓW, JÓZEFY, STANISŁAWA I ZDZISŁAWA DOBOSZÓW, zm. z cr. MZYKÓW; STANISŁAWY I JANUSZA CYGANÓW; JÓZEFA I IRENY KRUKÓW, JÓZEFA I HELENY FIGLÓW; AGATY LASKOWSKIEJ; JERZEGO, WŁADYSŁAWA, MARIANNY i WŁADYSŁAWA WÓJCIKÓW; ROZALII DUDASZEK; FRANCISZKI, KATARZYNY i FRANCISZKA , KAZIMIERZA i IRENY SKRZEKÓW; KATARZYNY, MARCINA i LONGINA TWAROGÓW; MARII i MIKOŁAJA KUNÓW; LUCJANA ZDROJKA; ZENONA BARAŃSKIEGO, zm. z cr. BERKIETÓW, BARANÓW, KOCIMSKICH, MZYKÓW i KARPISZÓW; księży z parafii Baniocha, dusz czyśćcowych; ANNY I KAZIMIERZA PISKORÓW, JERZEGO KRUPY, MARII NIEMCZYK zm. z cr. WRÓBLÓW; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

SOBOTA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: ARTURA, APOLONII i WOJCIECHA SAMBORSKICH, JANA i STANISŁAWY BORKOWSKICH, MIROSŁAWA CZESZEKA, JADWIGI i MARIANA TUSZYŃSKICH, ANNY i JÓZEFA WIELOGÓRSKICH, zm. z cr. CZAPSKICH, KOSIŃSKICH, JANISZEWSKICH, RESZTIKÓW i KUCHARCZYKÓW, księży z parafii Baniocha; ANNY i MICHAŁA HARASYMÓW, ZOFII, JANA i PIOTRA SIMBIDÓW, HALINY i JANA KĘPIŃSKICH; JADWIGI KOSTANIAK, ELŻBIETY i MIROSŁAWA MAZURÓW oraz dziadków z obu stron KAROLINY, STANISŁAWY, FELIKSY, STEFANA i KAZIMIERZA MALISIAKÓW; KATARZYNY, OLGI, WŁADYSŁAWA, JANUSZA i WŁADYSŁAWA SOCHANÓW, STEFANII i JANA GROCHOLSKICH, BRONISŁAWY i CELINY OKALSKICH; ADAMA BARTOSIEWICZA i ZENONA JENNY; RYSZARDA BONDERA, MARIANA i STANISŁAWY, ANIELI i STANISŁAWA NOGALÓW, dziadków NOGALÓW, BONDERÓW, BUGALSKICH i SZEWCZYK, HALINY i KAZIMIERZA RADWAŃSKICH, BARBARY PRANDECKIEJ, ZDZISŁAWA KOŁACIŃSKIEGO, MARCINA MONISA, dusz czyśćcowych; DANUTY i JANA ZASADÓW, JANA ŚWIĄTKA, ANDRZEJA BĄKA; dziadków ZASADÓW, KLIMKÓW, ŚWIĄTKÓW, GROCHOCKICH; TADEUSZA, HONORATY i PAWŁA, FRANCISZKI i STEFANA KOWALSKICH; dziadków KOWALKSICH, FRANCISZKA CIEŚLAKA; TOMASZA, MARIANNY i KAZIMIERZA, SYLWUSIA i KUBY, HELENY, EDWARDA i IRENY KONGIELÓW; KAROLA, ZOFII i MICHAŁA KRZYCHOLIKÓW; JÓZEFY i JÓZEFA KOWALSKICH, WŁODZIEMIERZA CACKA; HELENY, EUGENIUSZA, APOLONII i BOLESŁAWA SAŁAŃSKICH, MARII, LUDWIKA i CZESŁAWA GÓRSKICH, MARIANNY BONDER; HALINY i HENRYKA KALINOWSKICH, JÓZEFY i AUGUSTA KOTARSKICH, ANNY i ELEONORY ZIEJEWSKICH, STANISŁAWA SKŁADKOWSKIEGO; FRANCISZKA, MARLENY i WIESŁAWY GWARÓW, STANISŁAWA i GENOWEFY NOWAKÓW; MIROSŁAWA RETMANIAKA, SIOTRY, BRATA i RODZICÓW, zm. z cr. KOWALCZYKÓW, dusz czyśćcowych; MARII, JANA, JANUSZA i FRANCISZKA BOGUCKICH, FELIKSY, STANISŁAWA, ZDZISŁAWA, STEFANA, WŁADYSŁAWA, TERESY i EWY OSUCHÓW; GRZEGORZA, ELŻBIETY, GABRIELI, JADWIGI i EDWARDA KOWALCZYKÓW; JANA i MARII ILNICKICH, MARIANA LASKOWSKIEGO, zm. z cr. SZEWCZAKÓW I LASKOWSKICH; SŁAWOMIRA, LEOKADII i JÓZEFA MORAWSKICH, FRANCISZKA, ANTONINY, JÓZEFA, MARII i JANA RATAJÓW; WŁADYSŁAWY i TADEUSZA WESOŁYCH; JANINY i STANISŁAWA PONIEWIERSKICH, JADWIGI i ZYGMUNTA GABRYELÓW, HELENY i CZESŁAWA WASIAKÓW; zm. przyjaciół i z cr. ODROWĄŻ – COATES, ODROWĄŻ – ZAWADZKICH, PŁOSKICH, ŁAŃCUCKICH, DĄBKOWSKICH, LARSSONÓW i SIUDÓW; WANDY i JÓZEFA JAWOROWSKICH, RYSZARDA BORKOWSKIEGO, ANTONIEGO i MARIANN PŁASKÓW; LEOKADII, WŁADYSŁAWA i STANISŁAWA KOWALSKICH, dziadków i pradziadków KOWALSKICH, GUSTOWSKICH i BATORÓW, ROMANA i MARIANNY CAŁKÓW, dziadków CAŁKÓW i PALECZNYCH, KS. MARIANA i S.JOACHIMY PALECZNYCH, LECHA i IRENY PAULIŃSKICH; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….