ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI 2022

NIEDZIELA

O życie wieczne w niebie dla: Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka Józefa Zawitkowskiego Mariana Dusia kapłanów naszej archidiecezji ks. Stanisława Kowalskiego ks. Stanisława Dyśkowskiego ks. Wiesława Osmólskiego ks. Jana Półkośnika ks. Józefa Stoczyńskiego ks. Stanisława Pałki o Józefa Gottera ks. Edmunda Nowaka Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Wiesławy Piotra Pękackich Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha i Wandy Podgórskich Antoniny Bohdan Macieja Gontarewicza siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks. Edwarda Majchera ks. Stanisława Olejarz ks. Jana Sochali ks. Jana Huryna ks. Stefana Roguskiego cr Wojtasików Banslebenów Pawła Haliny Greliak Bronisława Czesława Lewy Haliny Woźniak Czesława Jakubowksiego cr Małolepszych Henryka Jurkowskiego Macieja Gontarskiego cr Gwiazdowskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Feliksę Wiesława Annę Jana Włodzimierza Pogorzelskich Zofię Kirylak Teresę Henryka zm z rodz Pogorzelskich Supłów Suplińskich Majsterek Żółtowskich Maćkowskich Kulpików Majewskich Ulińskich Sójka Stępień Annę Szwarc Irenę Popławską Kamila Rusek Mateusza Cybulskiego Janusza Żuka ks. Władysława Peteckiego ks Andrzeja Kwaśnik ks. Jana Osińskiego o Mieczysława Kowalika Anny Genowefy Piotra Żeglińskich Izabeli Jakubiak Urszuli Ryszarda Wyszkowskich księdza Ireneusza Jędryszka Jana Krystyny Doroty Fornal Mieczysława Sobieckiego Jana Latoszka Ireny i Franciszka Jędral Adama Kluzy Edwarda Kluzy dziadków Kluzów Frączków Jaroszów Jędrali Janiny Józefa Danuty Stanisława Jadwigi Kaczyńskich Jerzego Andrzeja Marcina Hanny Górzyńskich i pozostałych zmarłych z obydwu stron Czesława i Marianny Gołębiewskich oraz rodziców z obu stron Ryszarda i Ireny Borkowskich oraz rodziców z obu stron Zbigniewa Dzwonkowskiego Zofii Dzwonkowskiej Michała Dzwonkowskiego Zofii Gawryś Zygmunta Gawryś Janiny Sitarek Mieczysława Sitarek Karola Sitarek Jerzego Słupek Zofii Słupek Anieli Ferens Jana Siniora zmarłych z rodziny Siniorów i Wysockich Stefanii i Władysława Gugała Heleny i Władysława Kotyńskich Marianny i Władysława Golińskich Zofii Kowalskiej Ryszarda Kowalskiego dziadków Kowalskich dziadków Stelmasiaków Janiny i Andrzeja Siwek oraz rodzin: Siwków Jeżów Pocipków Wysockich Jeglickich Kłoszewskich Koperów Mariańskich Władysława Marianny Ryszarda i Stefana Lepianka Anny Augustyna i Henryka Chodanionek Konstantego Wandy Zdzisława Konrada Michalczyk Henryka Janiny Stanisława Władysława Janki Utrata dziadków: Utratów Świątków Michalczyków Wocialów Andrzeja Szymańskiego Magdy Świątek Anny Kazimierza Julianny Stanisława Miszkowskich Krzysztofa Romana Wandy Jarzyna Doroty Andrzeja Jana Władysława Szczepaniak Jana Franciszka Dobosz Józefa Stach Ireny Szczytowskiej dla dusz w czyśćcu cierpiących Jana Boguckiego i żony Marii dzieci i całej rodziny Boguckich i Grygoruków Zdzisława Gawędzkiego i syna Rafała rodziców i brata Kazimierza Zdzisława Osuch i dzieci i rodziców Domiceli i Tadeusza Pacak Ireny Gajewskiej Leona i Antoniny Bąbik dziadków Bąbików i Brodów Stefanii i Aleksandra Sternickich Anny Władysława Cieślak Marii Kubaczyk Aleksandra Broda Ryszarda Sroczyńskiego Marii Kornas Heleny Stanisława Mariana Marka Kalicińskich dziadków z obojga stron dziadków Gackich Huberta Stefana Leokadii Plewka Wacława Janiny Marka Romana Redzik Krystyny Maj Ireny i Sebastana Zawadzkich rodziny Urbańskich Mazurkiewiczów Ludwiczaków Gardasów Lipów i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PONIEDZIAŁEK

O życie wieczne w niebie dla zmarłych: Antoniego Weroniki Stanisława Mieczysława Antoniego Wojciecha Zielińskich Zofii Adamskiej Franciszka Jackiewicz Jana Jackiewicz Józefa Parszuto Krystyny Arbatowskiej Witolda Adamiak Teresy Adamiak Teresy Roceń Jana Roceń Ryszarda Tkaczyk Leokadii Rojek Zdzisława Staszewskiego Leszka Wichowskiego Jana Wichowskiego Marii Woźniak Tadeusza Łada Ireny Łada Antoniego Ciborek Marianny Leona Zygmunta Kossowskich Władysławy Tadeusza Stefanii Wesołych Stanisława Guza Andrzeja Jereckiego Henryka Paździorka Kazmierza Nadolnego Leona i Marianny Kossowskich Franciszki Szydłowskiej wszystkich z rodziny Szydłowskich Hieronima Tarasiewicza rodziny Puczków Pomarańskich Maroszków Bugajskich Klocków Lipków Pieśniewskich Przybysz Kułaga Krawczyków Jańców Mazur Tadeusza Marii Franciszka Kazimierza Bigajskich Zafii Stanisława Zygmunta Klocków Jadwigi Mariana Dariusza Wciślik Jarosława Wdzięcznego Ewy Puczek Genowefy i Piotra Żeglińskich Izabeli Jakbuniak Anny Żeglińskiej księdza Ireneusza Jędryszka Wiesławy Pękackiej Eugenii Dziewańskiej Henryka Dziewańskiego Stanisława Goszczurna Adama Goszczurny Michaliny Dziewańskiej Henryka Dziewańskiego Janiny i Stanisława Zielińskich genowefy i Jana Ługowskich dziadków Zielińskich Ługowskich Czerwińskich Zofii Jana Krzysztofa Hess Mariana Gładeckiego dziadków Hess Łagowskich Gładeckich Wyderka Dziedzic Stanisława i Jadwigi Pacuszka Mariana Gładeckiego Wiktorii i Stanisława Gładeckich Janiny i Henryka Łagowskich dziadków Derdów i Łagowskich Cecylii i Eugeniusza Derdów Bartłomieja Glegolskiego wujków Stefańskich Teresy Sobieraj Jana i Zofii Szymaniak Feliksy i Władysława Zielińskich Kingi Czachowskiej Haliny Jana Franciszka Wilczak Józefy Stanisława Zdzisława Dobosz zmarłych z rodziny Mzyk Leona Cyryla Katarzyny Pawlaków Jana Stanisława Heleny Głobińskich Stefana Jana Władysławy Bożeny Owsińskich Genowefy Wiśniak Władysława Wiśniak Czesława Krzemińskiego Józefy Śledź Adama Śledź Felicji Niwińskiej Jana Niwińskiego Heleny Jana Witolda i Leszka Wróblów renaty Sroczyńskiej Józefy i Mariana Barszczów Marianny Łuczak Władysławy Zienty Marianny i Jana Jaroszów zmarłych z rodziny Zientów i Babiczów Anny i Lucjana Wyszomirskich Zofii Góreckiej zmarłych z rodzin Goźlińskich i Wyszomirskich Genowefy Stanisława Mirosława Karwowskich Stanisławy i Henryka Supryn Jana Dzwonkowskiego Józefy i Jana Dzwonkowskich Aleksandry i Piotra Cieślaków i zmarłych z rodzin z obu stron Jana i Kaliny Zielińskich Walerii Czasak Marianny Błażek Stefanii Sobczak Mariana Lewandowskiego Ryszarda Tokaja Tadeusza Żeńca Zygmunta i Feliksy Burakowskich całej rodziny Zielińskich Sobczaków Czasaków Bombów Tokajów Rzepków Lewandowskich Żeńców Jana Stanisława Marianny Nowaków Władysława Kowalskiego Henryka Kolasińskiego Feliksy Adamczyk Stefana Adamczyk Julianny Pluta Władysława Pluta Aleksandry Jana Teresy Danuty Eugeniusza Pruszko Teresy Stanisława Bryła Teresy Andrzeja Janiny Ołów Marianny Franciszka Kamila i Franciszka Kurządkonskich Anny i Kazimierza Górskich Franciszka Wylotek Heleny Wylotek Mariana Wylotek Michała Marianny Antoniego Eugeniusza Owczarków dziadków Owczarków i Borowskich całej rodziny Podlaskich Henryka Piotra Michała Holz Janiny Marianny Jana Wicha Stanisławy Franciszka Czarneckich Elżbiety Kruszewskiej Cecylii Jana Henryka Chyza Michaliny Anny Jana Jerzego Julii Henryka Stanisława Marii Molak Janiny Zygmunta Jerzego Maj Agnieszki i Andrzeja Pałka Zofii Petrykowskiej Wojciecha Apolonii Franciszka Grupa Genowefy Wacława Anny Stanisława Fabisiaków Stefana Bondera Marianny i Stanisława Broniek Teodozji i Mieczysława Broniek Aleksandry i Aleksandra Kukier Henryki Henryka Zdzisława Kukier Marty Wacława Grabowskiego Jerzego Kuśmirek Sławomira Borowskiego zmarłych z rodziny Borowskich i Józefa Kuśmirek Heleny i Jana Wójtowicz i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

WTOREK

O życie wieczne w niebie dla: Stanisławy i Ryszarda Piekarniaków Jana Jasik Kazimiery Jasik Zdzisława Jasik Marianny Jasik Mieczysława Jasik Władysława Pawliskiego Ireny Pawlickiej Władysława Heleny Marii Andrzeja Hermanowskich i zmarłych z rodziny Władysława Greckiego Zbigniewa Heleny Ludwin Felicji Tadeusza Retmaniak Beauty Janusza Piotra Artura Ludwin Teresy Rothimel Teresy Jeziorek Stanisława Ciaracha Stefana Ewy Andrzeja Cecylii Greckich Zofii Bolesława Ludwin Anny Antoniego Zdzisława Retmaniak Franciszka Joanny Skalny Zofii Freda Grabowskich Edwarda Wiktorii Henryka Emila Moniki Romuzga Teofili Stanisława Kafel Marii Stanisława Hotys Franciszka Anny Stanisława Romuzga Stanisława i Józefa Gunerka Krystyny Sińskiej Piotra Bonisławskiego Janiny Zygmunta Władysława Barbary Stanisławy Jana Dariusza Biczyk dziadków Biczyków Durajczyków Marianny i Romana Całków sisotry Joachimy i księdza Mariana Palecznych dziadków Całków i Palecznych Adeli Dzwonkowskiej Mariana Dzwonkowskiego Wacława Kacprzak Marianny Kacprzak Piotra Kacprzak Agnieszki Kacprzak Michałka Maksym Józefa Szywała Andrzeja Szywała Aliny Zdzisława Renaty Lenart Melanii Brunona Rudnik Witolda Karwat Wincentyny Jagiełowiczowej rodziny Lenartów Zdanowiczów Rudników Lewandowskich Franciszki i Ludwika Stolarczyk Marioli i Henryka Kampczyk Dariusza Biczyka Tadeusza Mroszczyk rodziców z obojga stron Mieczysława Dziedzic Jana Wiśniewskiego Zbigniewa Paterka Marii i Władysława Jeziorków Cecylii i Stanisława Łopacińskich Jadwigi Jana Mirosława Gałęzów Gabryeli Franciszka Włodzimierza Świątkiewiczów Marii i Dariusza Forysiów Marianny Stanisława Antoniego Czesława Edwarda Dariusza Heleny Weroniki Elżbiety Pietrago i dziadków z obu stron Walentyny i Jana Łysiak Franciszka Weroniki Haliny Ilkiewicz Adama Ireny Stanisława Stefana Biczyk Grażyny Gruszczyńskiej i dziadków Genowefy i Józefa Dylewskich Janiny i Józefa Biczyk Jadwigi Pietrago Dariusza Jagiełły Stanisława Kowalskiego i dusz w czyśćcu cierpiących Krystyny Jerzego Walentego Marlikowskiech rodziców z obojga stron Bronisława Stańczak Jadwigi Ber Stanisława Mydłowskiego Józefa Żaczka i rodziców z obydwu stron Józefa i Anny Domańskich Wandy i Mieczysława Kuida całej rodziny Piszczków Żaczków Zawackich i całej rodziny Rogali Aleksandry Józefa Osiadacz Zofii Piotrowskiej Marii Piotrowskiej Małgorzaty Roberta Cegielskich Andrzeja Grabarka Czesławy Romana Janikowskich Tadeusza Gocłowskiego Kazimierza Puchalskiego Honoraty Utratnej Zbigniewa Świetlika Ireny Władysława Pacuszków Dziadków Świetlików Osiadaczów Piotrowskich Jarząbków Tadeusza i Janiny Jaworskich Stanisława i Bronisławy Ber Wacława i Janiny Jaworskich Józefa i Heleny Grochal Antoniego Żurawskiego Anny Dobrzańskiej Mieczysława Myszkowskiego Janiny i Władysława Miszkowskich Stanisławy Antoniego Zdzisława Eugeniusza i Andrzeja Doboszów Krystyny Henryka Krzysztofa Dzwonkowskich Janiny i Stanisława Staszewskich Elżbiety Kęska Włodzimierza i Krzysztofa Kęskich Zofii Wojciecha Królickich Janiny Stanisława Sieroń Marianny Władysława Królickich Rozalii i Feliksa Borowskich rodziny Ludwiczaków Franciszka Mazurek Ewy Marii Józefa i Józefa Duda Tomasza Anny Józefa Franciszka Stanisława Bajowskich Stanisławy Władysława Jana Henryki Dubanik Stanisława Marii Dąbrowskich Julii Wojciecha Mazurek Jerzego Grzegorza Gustowskich Wiktorii Stanisława Gładeckich zmarłych z rodziny Gładeckich Batorów Gustowskich Wasilewskich Marty i Stanisława Barszcz Łucji i Józefa Barszcz Zofii Barszcz Antoniny i Antoniego Kaczmarek Marii i Jana Fikier Anny i Kazimierza Kolasa Jadwigi i Stanisława Piotrowicz siostry Albiny Domańskiej Marka Karaszkiewicza Marleny Sowa Florentyny i Jana Kołodziejczyk Jana Fikiera ks Henryka Cabała ks Sławomira Kaczmarek ks Ryszarda Łapińskiego zmarłych z rodziny Mainca i Jończyk i dusz w czyśćcu cierpiących  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

ŚRODA

O życie wieczne w niebie dla: Wacława Kucińskiego rodziców Stefanii Franciszka Marianny Franciszka Henryka Leszczyńskich Zofii Dębskiej Stanisławy Dębskiej Jerzego Dębskiego Walerii Drążyk Krzysztofa Dzieduszyckiego Antoniego Drążyk Stafana Dębskiego Macieja Dębskiego Marianny i Mariana Laskowskich Marii i Jana Ilnickich zmarłych z rodzin Szewczaków Laskowskich Jakubowskich Ilnickich Krzysztofa Świetlika Weroniki i Henryka Putkiewicz Marianny i Piotra Świetlik Kamila i Franciszka Kurzątkowskich Edmunda i Franciszki Bieniek Marianny i Kazimierza Kongiel Stefana Kowalskiego Karola Krzycholik Antoniego i Anny Retmaniak Zdzisławy Retmaniak Tadeusza Retmaniak Heleny i Wacława Żórawskich Jana i Janiny Andrzejczyk Tadeusza Świernoga Janiny Łoniewskiej i zmarłych z całej rodziny Bronisława Gomulak Janiny Gomulak Marii Gomulak Piotra Gomulak Mieczysławy Jarzębak Marysi Bębeniec Stanisława i Zofii Bębeniec Józefa Pomżałowskiego Malgorzaty Pomżałowskiej Wacława Rękawek Marianny Rękawek Romualda Rękawek Anny Ślirzewskiej Czesława Nowak Władysławy i Pawła Żbików Wacława i Weroniki Turlejskich zmarłych z rodziny Żbików Ziółkowskich Sarnińskich Turlejskich Marianny Jerzego Owczarek Heleny Czesława Owczarek Marianny Jana Jarosz Ireny i Antoniego Obłonkowskich Jadwigi Lewandowskiej Henryka Murawskiego Jurka Jerzego Gertrudy Majnert Bernadetty Sekuła Jadwigi Osińskiej Waldemara Piotra Poturalskich Ester Vetter Heinc Szulce Werner Ireny Parysiewicz Andrejas Kersten Wolfgang Annek Heleny Eugeniusza Sałańskich Apoloni Bolesława Sałańskich Mariana Ludwika Włodzimierza Górskich Haliny Henryka Kalinowskich Józefy Augusta Kotarskich Stanisława Słodkowskiego Marianny Bonder Anny Ziejewskiej Jana i Zbigniewa Pilaszek Sławomiry i Mieczysława Maliszewskich Stanisława Józefy Zygmunta Dylewskich Rozalii Szustakowskiej Jadwigi Józefa Gwara Elżbiety Królak Cecylii Ochocińskiej dziadków Gwara i Ochocińskich Danuty i Zdzisława Wojtasińskich Józefa i Ireny Kruk Piotra Kruk Jana i Józefy Kruk Józefa i Heleny Figiel Tadeusza Figiel Agaty Laskowskiej ks Kazimierza Nowosielskiego Władysława Marianny Jerzego Władysława Wójcików Rozalii Dudaszek z mężem Wandy i Mieczysława Kujda Stanisławy i Franciszka Sprysak Balbiny Sprysak Stanisławy i Jana Piszczek Józefa Żaczka Romana Jana Józefy Juraszewskich Stanisławy Jadwigi Bronisławy Zdrojek Alojzego Natalii Jana Stachowskich Marianny Władysława Grzonkowskich zmarłych z rodziny Kasprzak Krystyny Sienkiewicz Eugeniusza Sienkiewicz Piotra Nowotka Anny Jadczak Jana Jadczak Genowefy Zdrojek Stanisława Zdrojek Tomasza Zdrojek Heleny Chajęckiej Zygmunta Chajęckiego Adama Chajęckiego Zenona Chajęckiego wszystkich zmarłych z rodziny Zdrojków Chajęckich Korczaków i Zawadzkich Zdzisława Władysławy Jana Bogdan Marianny Stanisława Biczyk Zofii Koniecznej Franciszka Jana Janiny Chmielewskich Józefa Marii Mariana Bednarskich Genowefy Józefa Kazimierza Teresy Białowąs Ryszarda Kazimierza Stanisławy Rafała Świątkiewicz dziadków Pindelskich Białowąsów zmarłych z rodziny Pindelskich Białowąsów Świątkiewiczów dusz w czyśćcu Jana Józefy Zdrojek Wincentego Marianny Zdrojek Zofii Andrzeja Pietrowicz Zygmunta Adama Stefani Haliny Działak Jana Fąfary Pawła Żywczaka Antoniego Bukowskiego Jerzego Syp Lucyny Bolesława Szlak Julii Apolinarego Sygowskich Adama i Marianny Szlak Henryka Kaczorka Jana Genowefy Stanisława Wojtasików dziadków Wojtasików i Deptuszewskich Leonida Wandy Antoniny Wiktorii Wandy Żarzyńskich Waszczewskich Gonczaruk Bondarczuk Wacławy Zygmunta Mirosława Agnieszki Józefa Żurawskich Rozalii Michała Maciejaków Józefy Józefa Wiesława Sokalskich izabeli Górskiej Witolda Sosnowskiego zmarłych z rodziny Kosińskich Czapskich Janiszewskich Kucharczyków Resztików Heleny Stanisława Nizińskich Anny Kowalskiej i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

CZWARTEK

O życie wieczne w niebie dla: Kazimiery i Tadeusza Soćko rodziców z obojga stron Urszuli Chmielewskiej Andrzeja Krasuckiego Marka Wojciechowskiego Janiny Pawlak Stanisława Stańczyk rodziny Nizińskich Posiewków Stańczyków Bronisławy Karola Wojda Janiny Zygmunta Pawła Zielińskich Tadeusza Józefy Derwińskich Anny Bołoz Aleksandry Mariana Andrzeja Ireneusza Lichockich Aleksandry Mieczysława Kamińskich Elżbiety Adama Wilczak Stanisławy Eugeniusza Władysława Żołnowskich Jadwigi Piotra Czech Stefana Aliny Łopacińskich Tadeusza Maćka Mydłowskich Jana Danuty Tęcza Mirosława Czeszek Jadwigi Mariana Tuszyńskich Anny Wandy Józefa Wielogórskich Stanisława Gabrycha Marzeny Grabowskiej dusz Szewczyków Karoliny i Stanisława Dziewańskich rodziny Wichów Jana i Janiny rodziny Holz Piotra i Henryka rodziny Kitkowskich Petroneli i Piotra bernarda rodziny Sobieraj Władysława i Kamila Elżbiety Kraszewskiej rodziny Witkowskich Szczepana Stanisława i Marii Tadeusza Płusa Henely Tarkowskiej Stanisławy i Janusza Cygan Jana Dybcio oraz rodzin Dybciów Szostaków Rosłańców Bednarczyków Bronisławy Władysława Marianny Józefa Miesiak Władysławy Bronisława Pawła Marcina Ładzińskich Jadwigi Kostaniak Janiny Kostaniak Elżbiety Mazur Mirosława Mazur Marianny Karpińskiej Feliska Karpińskiego Wacława Pluta Ludwika Pluta Grzegorza Utrata Anny Utrata Władysława Skrzypczyńskiego Zofii Skrzypczyńskiej Grażyny Skrzypczyńskiej Romana Skrzypczyńskiego Waldemara Skrzypczyńskiego Zygmunta Rajch Ewy Rajch Cezarego Zaroń Stanisławy i jana Borkowskich Apolinii i Wojciecha Samborskich Artura Samborskiego dla dusz śp Wacława Władysławy i Stanisławy Jana Kozickiego Kazimiery Stanisława Janusza Jacka Czesława Doboszów zmarłych z rodzin Kozickich Doboszów Iwanowskich i Marciniaków Wandy Tadeusza Sosińskich Janiny i Aleksandra Danajów Marianny Walerego Józefa Saweryny Felicji Michała Biskup Antoniego Tkacz dziadków Teresy Zofii Jana Barbary Stanisławy Stanisława Wieteckich dziadków Kowalczyków dziadków TkaczówHenryka Janiny Antoniego Muralskich zmarłych z rodziny Kowal Marianny Józefa Zając Sławomira Jarmuszewskiego Franciszki Jana Ryszarda Dąbrowskich Marjanny Korupy Franciszki Jakuba Tadeusza Tomczyk Anny Kazimiery Bębeniec Tadeusza Adama Ireny kanclerskich Józefa Antoniny Dudek Ewy Szatkowskiej Bronisława Kazimiery Skalniak Antoniego Naki Elżbiety Tront Heleny Michała Jerzego Czesława Wiesława Marii Owczarek Pawła Cegieła Róży Stanisława Głozak Stanisława Heleny Jana Kazimierza Gizak Bogdana Barbary Pawła Soczewka Zofii Salamonik Stanisława Edwarda Zofii Rolka Jadwigi Jankowskiej zmarłych z rodziny Odrowążów Łańcuckich Coates Larsson i zmarłych znajomych rodziny Kazimiery i Edwarda Deresiewicz Macieja Deresiewicz Franciszki i Feliksa Bębeniec i rodziców z obojga stron Ireny i Stanisława Deresiewicz Marianny i Stanisława Makijewskich Anny i Jerzego Kornaś Zofii i Adama Kornaś Czesława Mydłowskiego Tadeusza Mydłowskiego Macieja Mydłowskiego Władysława Mydłowskiego rodziny Zawitkowskich Zofii Ciołkowskiej Barbary Sarneckiej Kazimierza Sarneckiego rodziny Sarneckich rodziny Jurusik rodziny Wąsowskich Jana i Karola Pałac rodziny Wylezińskich Hanny i Jana Zielińskich i ich rodziców Krzysztofa Pindelskiego Henryka i Enżbiety Pindelskich Aliny i Zbigniewa Buczkowskich Urszuli Jadwigi Henryka Dylewskich Alojzego Korzeniewskiego Wiktorii Kazimierza Andrzeja Mariana Bomba Katarzyny Strzeżek Stefanii Rosłon Kornelii Rosłon Tadeusza Rosłon Sylwestra Kryśpiak Maksymiliana Pacucha Krystyny Wacława Wielogórskich Jerzego Heleny Andrzeja Dobrowolskich i zmarłych z rodzin Dobrowolskich Gwardów Stańczyków Słabuszewskich Bolesława Słabuszewskiego Stanisławy Michała Fit i zmarłych dzieci: Heleny Mieczysława Karoliny Ryszarda Sylwestrowicz Tadeusza Kowalskiego Ewy Jerzego Roberta Lutek Adama Józefy Stanisława Józefa Suloskich i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PIĄTEK

O życie wieczne w niebie dla: Janiny Władysława Krzysztofa Kanabus Jana Małorzaty Biczyk Heleny Marianny Dereckich Marianny Kurach Stefana Stenrzyckiego Lidii Moniki Badowskiej Mieczysława Wiśniewskiego Alicji Mariana Zulczyk zmarłych z rodzin Zulczyk i Zielińskich Wojciecha Mariana Władysławy Stężyckich Janiny Mariana Hołubiuk Mieczysława Stańczyk Andrzeja Lubomiry Stefana Adama Dziewańskich Anny Utrata Grzegorza Utrata Wacława Pluta Ludwika Pluta Jana Szczęsnego Jerzego Reginy Władysława Andrzeja Ziewińskich Marianny Franciszka Mariana Tadeusza Ciesiewskich Stanisławy Sułak Eugeniusza Gutowskiego Sławomira Leokadii Józefa Morawskich Franciszka Antoniny Józefa Ratay i rodziców z obu stron zmarłych z rodziny Wesołych Wasiaków Murawskich Zygmunta Gabryela dusz w czyśćcu cierpiących Grazyny i Albina Bieniek Heleny i Antoniego Bieniek Celiny Piotra Tadeusza Paciorek Leszka Sosnowskiego Mariana Wiktorii Kazimierza Andrzeja Bomba Janiny Stanisława Poniewierskich Andrzeja Wąsiewicz Władysława Gwary Marianny Gwary Franciszka Gwary Marianny Gwary Wiesławy Kopyt Heleny Adama Piotra Tarkowskich Feliksy Łopacińskiej Edwarda Tokaj Haliny Tadeusza Janiny Durka Janiny Józefa Putkiewicz Stanisława Haliny Katarzyny Stefana Michała Wojtaszek Bronisława Szczepskiego zmarłych z rodziny Gudzińskich Kazimiery Władysława Tokaj Bożeny Pest Zofii Gajownik Wincentego Gajownika Adama Gajownika całej rodziny Gajowników i Gawęckich Jana i Piotra Skwarek całej rodziny Skwarek Genowefy Józefa Bogumiła Kaczorowskich Katarzyny Bartłomieja Jaczyńskich Ireny Leona Szpakowskich Anny i Michała Harasym Zofii i Jana Simbida Ireny i Jana Malczewskich Franciszki i Marcina Simbida Marii i Kazimierza Jordan Anny i Kazimierza Owczarek Salomei i Jana Morawskich Reginy i Piotra Macierzyńskich Justyny Albina Władysława Sarneckich Kazimiery i Stanisława Biernat Anny Jaworksiej Jacka Wandy Jana Soszka Janusza Marty Feliksa Gruszka Kazimierza Jaworskiego Jadwigi i Henryka Kucharczyk zmarłych z rodziny Kucharczyków Teresy i Dariusza Kondek zmarłych z rodziny Żydkiewicz Zofii Leszczyńskiej Wacława Leszczyńskiego Franciszka i Stanisławy Zdrojek Stanisława Bojanowicz Wacława i Sławomira Lemieszka Leona Stefana Stanisławy Dąbrowskich Henryka Korytek Zygmunta Maciążek Krystyny Karulak Janiny Gonciarz Wandy i Bogdana Jajus Jacka Ryszarda Zofii Błaszczyk Bronisławy Ber Danuty i Jana Zasada Jana Świątek Andrzeja Bąk zmarłych z rodzin Zasadów Klimków Świątków Grochockich Andrzeja Janusza Grochockich Ireny Władysława pacuszka Zygmunta Aurelii Gocłowskich Haliny Rej Antoniego Michaliny Pacuszka Piotra Marii Świetlik Ireny Mariana Korycińskich Janiny Waleriana Janiny Symlów Marianny Jana Korycińskich Ewy Domańskiej Genowefy Ryszarda Andrzeja i Pawła Dobosz Genowefy i Kazimierza Tomasiak Weroniki i Henryka Putkiewicz zmarłych z rodzin Doboszów Putkiewiczów i Szlaków Mieczysława Danuty Kobus Ireny Stanisława Jacka Ber Stefana Władysławy Mariana Srenrzyckich Pawła Szechińskiego Wiktora Zdańska Janiny Stanisława Poniewierskich Janiny I Józefa Piotrowskich Krzysztofa i Franciszka Piotrowskich Zofii i Stanisława Wegier Tadeusza Antoniego i Wandy Kryśpiak Jana Stanisławy Krzysztofa Grzesikiewicz rodziny Czapskich Jana i Grzegorza Wichniewicz Janiny i Wacława Wichniewicz Henryka i Eugeniusza Wichniewicz Heleny Józefa Adama Seliga Stanisławy i Henryka Laudańskich Jana i Wojciecha Markowskich Marianny i Jana Biczyk Stefana i Janusza Biczyk Walentyny i Henryka Konów zmarłych z rodziny Konów i Żeblów Stanisława Galera zmarłych z rodziny Galerów i Sienkiewiczów Marty Łucek Józefa Gradzińskiego Zofii Jana Stanisława i Krystyny Gradzińskich Zbigniewa Jerzego Jadwigi Zwierzyńskich Ireny Szymańskiej Szczepana i Weroniki Oklej i wszystkich zmarłych z rodziny Stanisława i Bronisławy Gradzińskich oraz zmarłych z rodziny i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

SOBOTA

O życie wieczne w niebie dla: Franciszka Katarzyny Franciszka Marii Ludwika Agnieszki Henryka Kostka Franciszka Marii Wilhelma Pelagii Weroniki Konrada Stanisława Wernera Zdebel Anny i Paula Brajler Pauli Doroty Wilhelma Filipczyk Andrzeja Jana Zofii Jacka Rzucidło Edwarda Heleny Zbigniewa Frączkowskich Józefa Leokadii Kruk Anny Tadeusza Jasik Wandy Rzebrowskiej Katarzyny Samotyja Janiny Władysława Mirkowskich Stanisława Marianny Nizińskich Donaty Czesława Słabuszewskich Zofii Stanisława Wisławskich Jadwigi Górskiej Jadwigi Płatek Piotra Tyburczy Mirosławy i Jerzego Strzyga Wiktora Janiny Sawickich Jana Janiny Rębowskich dusz śp dziadków Sawickich Zdrojków Pośladów Rębowskich Baradziejów dusz zmarłych z rodzin Stanisławy Gustawa Potockich Piotra Poślada Jana Stańczyka Mirosława Jadwigi Krzysztofa Rębowskich Marii Stanisława Kowalskich Marii Chylińskiej Stefana Anieli Smugów Andrzeja Marcina Zdzisława Natalii Grzegrzułków Katarzyny Iwińskiej Zygmunta Stanisławy Stanisława Zdrojków Zofii Winnickiej rodziny Garbarskich Machnickich Kazimierza Jaworskiego Anny Jaworskiej pozostałych dusz z rodziny Jaworskich i zmarłych z rodziny Zawadów Anny Borowskiej Honoraty Pawła Kowalskich Franciszka Cieślak Franciszki Stefana Kowalskich Tadeusza Kowalskiego i dziadków dla rodziny Osuch Floriańczyk Kaczorek Juchnowicz Elżbiety Andrzeja Zulczyk Lucyny Pakosz Anastazji Stanisława Zulczyk Marianny Stanisława Nizińskich Janiny i Władysława Mirkowskich Wacława i Ewy Gwara dziadków Gwara Andrzeja i Mariany Świątek Józefa Jeleń Stanisławy Stanisława Wieteckich Ireny Józefa Stanisława Abramczuk Marii Jana Mąsior Tadeusza Sowińskiego Jadwigi Jankowskiej i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….