“Paczka dla Ukrainy”

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do włączenia się w akcję

więcej szczegółów pod adresem: https://caritas.pl/projekty/paczkadlaukrainy/ oraz w kancelarii parafialnej