Wypominki 2019

ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI 2019

NIEDZIELA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego, Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego, Zygmunta Choromańskiego, Wacława Majewskiego, Jerzego Modzelewskiego, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, Władysława Miziołka, kapłanów naszej archidiecezji ks. Stanisława Kowalskiego, ks. Stanisława Dyśkowskiego, ks. Wiesława Osmólskiego, ks. Jana Półkośnika, ks. Józefa Stoczyńskiego, ks. Stanisława Pałki, o. Józefa Gottera, ks. Edmunda Nowaka, Józefy, Ireny, Stanisława Karola Niwińskich, Piotra Pękackiego, Heleny Henryka Świsłowskich, Wojciecha Podgórskiego, Antoniny Bohdan, Macieja Gontarewicza, siostry Juty, siostry Agnieszki, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Jerzego Siedleckiego, ks. Edwarda Majchera, ks. Stanisława Olejarza, ks. Jana Sochali, ks. Jana Huryna, zm. z cr. Wojtasików, Banslebenów, Pawła Greliaka, Bronisława, Czesława Lewy, Haliny Woźniak, Czesława Jakubowksiego, zm. z cr. Małolepszych, Henryka Jurkowskiego, Macieja Gontarskiego, zm. z cr. Gwiazdowskich, ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim, Bogumiły, Mariana, Ewy, Walentego i Barbary Galów; Apolinarego Hejny, Zenona Kifnera; Marii i Konstantego Muszyńskich; Pawła Rzepińskiego; Edwarda Siwka, Heleny i Jerzego Piegatów; Ksawery Sieczkowskiej; zm. z cr. Galów, Hejnów, Muszyńskich, Siwków i Gradusów; Marianny i Józefa Zająców; Sławomira Jarmuszewskiego; Witolda Tarajkowicza, Jadwigi Sikorskiej; Martina Garcia – Ripoll; Janusza Romanowskiego; Mariusza Kowalskiego; Barbary Sotomskiej; Zofii, Andrzeja i Weroniki Tarajkowiczów; Philipa McConel; Władysławy i Stanisława Romanowskich; przyjaciół i członków rodziny Odrowąż – Coates, Odrowąż – Zawadzkich i Łańcuckich; Wacława, Mirosława, Barbary, Jana, Zbyszka, Zenona, Marianny i Franciszka Puczków; Weroniki i Józefa Pomarańskich; Zenona Przybysza; Janiny Kułagi; Teresy Sobieraj, Jana Szymaniaka; Władysława i Feliksy Zielińskich; Łukasza, Kazimierza, Stanisławy i Jana Porzezińskich i zm z cr; Józefa, Jana, Kazimiery, Władysławy, Bolesława Murachów i zm. z cr. Piesaków, Banaszków, Reków, Pardów, Gajdzisów i Michniewskich; wszystkich bliskich, znajomych i sąsiadów; Antoniego, Małgosi, Weroniki, Antoniego i Mieczysławy Zielińskich; Ireny i Antoniego Obłonkowskich; Mieczysława Lewandowskiego; Henryka Murawskiego; Kazimierza Nadolnego; Marianny i Leona Kossowskich, Franciszki, Stefana, Leona, Kazimiery i Marka Szydłowskich; Hieronima Tarasiewicza; Grażyny, Józefy, Piotra, Ireny, Jerzego i Janiny Stachów; Anny i Wojciecha Gruchów; Janiny i Stefana Guraków; Janusza Sikory; Adama i Wiesława Gruchów; Aleksandry i Józefa Osiadaczów; Zofii Piotrowskiej; Tadeusza Gocłowskiego; Honoraty Utratnej; Romana i Czesławy Janikowskich; Andrzeja Grabarka; Roberta Cegielskiego; Anety Kowalskiej; Kazimiery Litwińskiej; i dusz w czyśćcu cierpiących  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PONIEDZIAŁEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Janiny Pawlak; Anny Kowalskiej; Heleny i Stanisława Nizińskich; Jana, Stanisława, Zygmunta i Marianny Nowaków; Władysława Kowalskiego; Henryka Kolasińskiego; Janiny, Zygmunta, Władysława Biczyków; Marianny i Romana Całków; Wacławy, Zygmunta, Mirosława, Józefa, Agnieszki Żurawskich; Józefy, Józefa Sokalskich; Rozalii Michała Maciejaków; Marianny i Wacława Suskich, Izabeli Górskiej; Witolda Sosnowskiego; Feliksa, Anny, Kazimierza Bębeńców; Tadeusza, Adama i Ireny Kanclerskich; Józefa i Antoniny Dudków; Ewy Szatkowskiej; Antoniego Nakiego; Kazimiery Skalniak, Elżbiety Tront; zm. z cr. Czapskich, Kosińskich, Janiszewskich, Kucharczyków, Resztyków, księży z parafii; zm. z cr. Siwków, Jeżów, Pocipków, Wysockich, Jeglickich, Kłoszewskich; Koperów, Płaskotów; Honoraty, Stefana, Franciszki i Tadeusza Kowalskich; Franciszka Cieślaka i dziadków Kowalskich; Henryka Kaczorka; Genowefy, Jana, Stanisława i Marianny Wojtasików; Wandy i Mieczysława Kujdów; Stanisławy i Franciszka Sprysaków; Balbiny Sprysak; Stanisławy i Jana Piszczków; Józefa Żaczka; Adeli i Mariana Dzwonkowskich; Janiny, Józefa, Danuty, Stanisława, Jadwigi Kaczyńskich; Jerzego, Andrzeja i Marcina Górzyńskich; Honoraty Ptak, dusz czyśćcowych; Zofii Leszczyńskiej; Stanisława Bojanowicza; Stanisława, Leona i Stefana Dąbrowskich; Wacława i Sławomira Lemieszków; Bronisławy i Antoniego Katanów; zm. z cr. Katanów; Janiny, Stefana Kalinowskich; zm. z cr. Kalinowskich, Zofii i Stanisława Biernaciaków; Marii Grabowskiej, zm. z cr. Majerów i Lichmirów; Adama Tarkowskiego i rodziców Tarkowskich; Feliksy, Stefana, Tadeusza, Anny Łopacińskich; zm. z cr. Majerów, Smatrów; Lichmirów; Edwarda Tokaja; Mieczysława, Janiny i Władysława Myszkowskich; Stanisławy, Antoniego i Zdzisława Doboszów; Krystyny, Henryka i Krzysztofa Dzwonkowskich, Janiny Staszewskiej; Heleny, Michała, Czesława, Jerzego, Wiesława i  Marii Owczarków; Róży i Stanisława Głozaków; Stanisława, Heleny, Jana i Kazimierza Gizaków; Bogdana, Pawła Soczewków; Edwarda, Zofii Rolków; Pawła Cegeły; Zofii i Stanisława Salamoników; Haliny, Jana Wilczaków; Józefy, Stanisława, Zdzisława Doboszów; Antoniego, Ignacego Mzyków; zm. z cr. Mzyków; Anny, Kazimierza, Julianny, Stanisława Miszkowskich; Krzysztofa, Romana i Wandy Jarzynów; Andrzeja, Doroty i Jana Szczepaniaków; Ireny Szczytowskiej; Jana i Franciszki Doboszów; Józefa Stacha; Stanisława, Józefa i Gabrieli Czapskich; Antoniego i Marianny, Mieczysława i Stefanii Płasków; Ryszarda Borkowskiego; Kazimiery i Tadeusza Soćków; rodziców z obojga stron; Henryki i Zdzisława Gręziaków; Mariana Dąbrowskiego; Urszuli Chmielewskiej; Andrzeja Krasuckiego; Marianny i Aleksandra Grabowskich, zm. z cr. Grabowskich, Frąckiewiczów i Lipińskich; Janiny, Józefa i Tadeusza Zielińskich i zm. z cr. Zielińskich i Stęrzyckich; Marcina Ładzińskiego; Bronisławy, Władysława, Marianny i Józefa Miesiaków; Józefa, Gabrieli  Stanisława Czapskich; Marianny i Wacława Łopacińskich; i dusz w czyśćcu cierpiących  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

WTOREK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Lucyny, Bolesława, Marianny i Adama Szlaków; Julii i Apolinarego Sygowskich; Władysława i Genowefy Wiśniaków; Czesława Krzemińskiego; Jana Siniora i zm. z cr. Siniorów i Wysockich; Janiny, Władysława i Janusza Wachowiczów; Marianny Bednarskiej; Jadwigi i Janiny Kostaniak; Elżbiety i Mirosława Mazurów; Stefana, Bogusława, Niny i Czesława Wasiaków; Genowefy i Bronisława Pindelskich; Agnieszki Andrzejczyk; Heleny, Franciszka, Stanisława Solków; Zofii, Leona, Jana i Kazimierza Mierzejewskich; Jana, Lucjana Demiańczuków; Janiny Daniluk; Stanisławy, Eugeniusza i Władysława Żołnowskich; Aliny i Stefana Łopacińskich; Piotra i Jadwigi Czechów; Danuty i Jana Tęczów; Aleksandry, Mariana, Andrzeja i Ireneusza Lichockich; Aleksandry i Mieczysława Kamińskich; Zbigniewa Dzwonkowskiego; Jana i Zbigniewa Pilaszków; Sławomiry i Mieczysława Maliszewskich; Stanisława, Józefy i Zygmunta Dylewskich; Karola, Mieczysława i Janiny Sitarków; Rafała i Mariana Lenardów; Heleny, Haliny, Władysława i Stanisława Chajęckich; Bronisławy i Jana Siwków; Janiny i Stanisława Zielińskich; Genowefy i Jana Ługowskich; dziadków Zielińskich, Ługowskich i Czerwińskich; Józefy i Adama Śledziów; Jana i Felicji Niwińskich; Elżbiety i Andrzeja, Anastazji i Stanisława Zulczyków; Lucyny Pakosz; Marianny i Stanisława Nizińskich; Janiny i Władysława Mirkowskich; Marii i Władysława Jeziorków; Cecylii i Stanisława Łopacińskich; Mirosława, Jadwigi i Jana Gałęzów; Gabrieli, Franciszka i Włodzimierza Świątkiewiczów; Dariusza Forysia; Feliksy i Stanisława Uśniackie; Elżbiety Kęski; Krzysztofa i Włodzimierza Kęsków, dusz czyśćcowych; Zdzisława, Władysławy, Jana Bogdanów; Marianny i Stanisława Biczyków; Zofii Koniecznej; Marii i Józefa Niziołków; Zofii i Jerzego Słupków; Wojciecha Grupy, Genowefy, Wacława, Anny i Stanisława Fabisiaków; Stefana Bondera; Teresy i Kazimierza Sęków; Zygmunta, Janiny i Pawła Zielińskich; Bronisławy i Karola Wojdów; Tadeusza i Józefy Derwińskich; Damiana Bulandy i Andrzeja Dąbrowskiego; Dariusza Biczyka; Stanisława Gabrycha i Marzenki Grabowskiej; Anny Tkacz; Władysława Gąsiora; Stanisława, Bolesławy i Stanisława Wieteckich; Józefa i Ireny Abramczuk; Marii Mosior; zm. z cr. Kowalczyków; Anny i Antoniego Tkaczów; Walerego, Marianny i Józefa Biskupów; Augustyna, Marianny, Katarzyny i Marianny Kowalczyków; zm. z cr. Tkaczów, Kowalczyków, Biskupów, dusz czyśćcowych; Anny i Feliksa Szczypiórkowskich, Henryka i Anny Czeladków oraz ich rodziców Tadeusza i zm. z cr. Packów oraz dusz czyśćcowych; zmarłych członków Legionu Maryi; Leokadii, Władysława, Rozalii i Jana Kowalskich; Stanisławy i Romana Gustowskich; dziadków Batorów i Kowalskich; Karoliny i Stanisława Dziewańskich; Leona, Antoniny i Tomasza Bąbików; Barbary i Marii Balcerek; Jakuba, Katarzyny i Aleksandra Brodów; Stefanii i Aleksandra Sternickich; Władysława i Anny Cieślaków; Józefa Jasika i zm. z cr. Kucińskich, Leszczyńskich, dziadków Janowskich i Ofiarów; Henryka, Janiny i Antoniego Murawskich i zm. z cr. Kowalów; Jana Kozickiego; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

ŚRODA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Stanisława, Kazimiery, Jacka i Czesława Doboszów; zm. z cr. Kozickich, Doboszów, Marciniaków i Iwanowskich; Wandy i Tadeusza Sosińskich, Janiny i Aleksandra Danajów; Franciszki, Jana i Ryszarda Dąbrowskich, Franciszki, Jakuba i Władysława Tomczyków; Sławomira Borowskiego i zm. z cr. Borowskich; Stanisławy i Józefa Gunerków; Danuty i Jana Zasadów; Krystyny Sińskiej; Zofii, Pawła i Piotra Bonisławskich; Franciszki i Ludwika Stolarczyków; Marioli Uczkiewicz – Kampczyk i Henryka Kampczyka; Władysława, Marianny i Ryszarda Lepianków; Augustyna i Anny Chodanionków; Krystyny, Jerzego i Walentego Marlikowskich oraz rodziców z obojga stron; Bronisławy Stańczak; zm. z cr. Urbańskich, Mazurkiewiczów i Gardasów; Czesława i Marianny Gołębiewskich i rodziców z obojga stron; Antoniego i Marianny, Mieczysława i Stefanii Płaskich, Ryszarda Borkowskiego; Jana Walendzika; Jana i Jerzego Zielińskich; Stanisławy i Jana Borkowskich; Jana Boguckiego, żony Marii-Wiery, dzieci i rodziców z obu stron; Władysława Gawęckiego, żony i synów oraz wnuka Rafała; Elżbiety Kowalczyk i męża; Zdzisława Osucha, rodziców i dzieci; Domiceli i Tadeusza Pacaków i córki Ireny;; dusz, które potrzebują pomocy; Marianny i Stanisława Pietrago, dziadków z obojga stron; Weroniki, Czesława, Edwarda, Heleny, Dariusza, Jana, Walentyny i Heleny Łysiaków; Adama, Ireny, Stanisława, Stefana Biczyków, Grażyny Gruszczyńskiej i dziadków z obojga stron; Weroniki, Franciszka, Michała i Weroniki Ilkiewicz; dusz czyśćcowych; Zenona i Elżbiety Pietrago; Grażyny, Mariana, Zygmunta, Henryka, Krzystyny, Pauliny, Stanisława Dymarskich; Anny Sznajder; Stefana Zuba; Salomei i Henryka Chojnackich; Huberta, Stefana i Leokadii Plewków; Janiny, Wacława, Romana, Marka, Franciszki i Jana Redzików; Krystyny Maj; Heleny, Stanisława i Mariana Kalicińskich; dziadków z obojga stron, babci Gackiej; Leszka Nagórskiego; dusz czyśćcowych; Mieczysława Kacprzyckiego; Stanisława i Leokadii Przybylskich; Józefa i Emilii Seńczyków; Zdzisława Słabczyka; Piotra Ziały; Jana Lenarda; Zofii i Ryszarda Kowalskich; dziadków Kowalskich i Stelmasiaków; Michałka Maksyma; Marianny, Wacława i Piotra Kacprzaków; Józefa i Andrzeja Szywałów; Józefa Toporka; Genowefy, Tomasza i Marianny Dymowskich; Marii Mazurkiewicz; zm. z cr. Mazurkiewiczów; Bronisławy i Antoniego Ludwiczaków; Jana i Michała Lipów; Elżbiety i Bogdana Urbańskich; Genowefy, Stanisława i Tomasza Zdrojków; Stefanii i Władysława Gugałów oraz rodziców z obojga stron; Heleny i Władysława Kotyńskich oraz rodziców z obojga stron; Zygmunta, Marianny i Andrzeja Zulczyków; zm. z cr. Zulczyków; Anieli i Franciszka Kucharskich i zm. z cr. Kucharskich; Jana i Stefanii, Jana i Zofii Majerskich; Mieczysława, Czesławy i Marka Stankiewiczów; Weroniki i Henryka Putkiewiczów; Marianny i Piotra Świetlików, Krzysztofa Świetlika i zm. z cr; Marianny, Anny, Jana i Antoniego Hermanowskich; Władysława, Ewy i Stefana Greckich; Zbigniewa, Heleny i Janusza Ludwinów; Stanisława Ciaracha; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

CZWARTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Joanny i Franciszka Skalny; Zofii Grabowskiej; Felicji i Tadeusza Retmaniaków; Heleny, Jana, Leszka i Witolda Wróblów; Renaty Sroczyńskiej; Józefy i Mariana Barszczów; Marianny Łuczak; dziadków Zientów i Babiczów; Stefanii, Władysława, Józefa i Bronisława Białoskórskich; Romualda, Waldemara, Barbary i Ewy Rogiewiczów; Piotra i Marianny; Teodora i Zofii Konopków; Adama i Magdaleny Janiszewskich; Ewy Tymienieckiej; Józefa, Zofii, Jana, Stanisława i Zofii Gradzińskich; Zbigniewa, Jerzego i Jadwigi Zwierzyńskich, Ireny Szymańskiej; dziadków Oklejów, Gradzińskich i Zwierzyńskich; Genowefy, Stanisława i Mirosława Karwowskich; Stanisławy i Henryka Suprynów; dziadków Karwowskich i Suprynów; Tadeusza Mroszczyka; Stanisławy i Henryka Borowieckich; zm. z cr. Mroszczyków i Borowieckich; Zbigniewa, Felicji, Adama Paterków; Mieczysława Dziedzica; dusz czyśćcowych; Agnieszki i Edmunda Naroszów; Franciszki i Wacława Woźniaków; Jarosława Cieśli, Lucyny i Jerzego Szlemińskich; Mariana Laskowskiego; Jana i Marii Ilnickich; Heleny, Mariana i Józefa Lenardów; Janiny i Stanisława Kotańskich; Mieczysława i Zbigniewa Maciaków; Stanisławy i Jerzego Fitów; Ireny Zaron; Urszuli Dylewskiej, Jadwigi Henryka Dylewskich; Tadeusza Janiny Jaworskich, Bronisławy Stanisława Ber, Janiny Wacława Jaworskich; Władysława Looze; Genowefy, Ryszarda i Andrzeja Doboszów; Genowefy i Kazimierza Tomasiaków; Weroniki i Henryka Putkiewiczów; zm. z cr. Doboszów, Tomasiaków; Putkiewiczów, Szlaków i Świetlików; Henryka Kona i zm. z cr. Konów i Żeblów; Stanisława Galery i zm. z cr. Galerów i Sienkiewiczów; Marty Łucek i zm. z cr. Łucków i Szczepańskich; Andrzeja, Adama, Lubomiry i Stefana Dziewańskich; Janiny i Mariana Hołubiuków i Mieczysława Stańczyka; Wandy, Antoniego i Sylwestra Kryśpiaków; Władysława, Stanisławy, Walentego i Szymona Czapskich; Stanisławy, Jana i Krzysztofa Grzesikiewiczów; Salomei i Jana Morawskich; Reginy i Piotra Macierzyńskich; Justyny, Albina i Władysława Sarneckich; Kazimiery i Stanisława Biernatów; Józefa, Józefa i Józefy Żaczków; Jana i Stanisławy Piszczków; Marianny i Mieczysława Kujdów; Józefa i Anny Domańskich; Zenona Marka Barańskiego; zm. z cr. Berkietów, Baranów, Kocimskich, Karpiszów, dusz czyśćcowych; Jana i Haliny Zielińskich; Stefanii Sobczak; Heleny i Walerii Czasak; Marianny Błażek; Felicjii i Zygmunta Burakowskich; Ryszarda Tokaja, Mariana Lewandowskiego; Kazimierza i Wiktorii Bombów; zm. z cr. Zielińskich, Sobczaków, Czasaków, Lewandowskich, Bombów i Tokajów; Haliny i Henryka Kalinowskich; Józefy i Augusta Kotarskich; Stanisława Słatkowskiego, Marianny Bonder; Eugeniusza, Apolonii i Bolesława Sałańskich; Marianny, Ludwika i Włodzimierza Górskich; Anny i Eleonory Ziejewskich; Aleksandry, Jana, Teresy, Danuty i Eugeniusza Pruszko; Teresy, Stanisława Bryłów; Mariannę, Franciszka i Franciszka Kurządkowskich; Teresy i Andrzeja Ołów; Janiny Darkowskiej; Jana, Krystyny i Doroty Fornalów; Mieczysława Sobieckiego i Jana Latoszka; Zofii Adamskiej, Franciszki i Jana Jackiewiczów, Teresy Adamiak; Józefa Parszuto; Ryszarda Tkaczyka; Jana Wichowskiego; Jana, Zuzanny i Jana Świątków; Apolonii i Franciszka Grochockich; zm. z cr. Świątków i Grochockich; Henryka i Zygmunta Miesiaków; Ireny i Henryka Leszczyńskich; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PIĄTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: zm. z cr. Miturów; Jadwigi i Henryka, Bronisławy i Józefa Kucharczyków; Dariusza Kondka; zm. z cr. Kucharczyków, Szmytów i Żydkiewiczów; Janiny i Henryka Łagowskich; Wiktorii i Stanisława Gładeckich; dziadków Derdów, Łagowskich, Gładeckich; Waszelewskich, zm. z cr. Stefańskich; Zofii i Jana Hessów; dziadków Hessów, Gładeckich, Łagowskich, Dziedziców; Heleny Wyderki; rodziców Heleny i Zdzisława Machnickich; dziadków Janiny i Wacława Machnickich; Franciszki, Katarzyny, Franciszka, Ireny i Kazimierza Skrzeków; Longina Twaroga; Lucjana Zdrojka; Eugeniusza, Marianny, Pawła, Danuty, Jana, Piotra, Apolonii, Antoniego Białasów; Gabrieli, Jana, Ryszarda, Mariusza Sobczaków; Jadwigi, Marka Bielskich; Władysławy Poncyliusz; Stanisława i Wiktorii Gładeckich oraz synów; Jerzego, Romana, Stanisławy Gustowskich; dziadków Gładeckich, Gustowskich i Wasilewskich; Zofii, Bolesława, Jana, Mieczysława Milczarków; Witolda Drzewieckiego; Wacławy Bryndy i zm. z cr; zm. z cr. Górskich, rodziców, dziadków i rodzeństwa, dusz czyśćcowych; Mariana, Stanisławy, Ryszarda Bonderów; Lecha i Wandy Remiszów; Barbary Prandeckiej; Haliny i Kazimierza Radwańskich; Heleny i Piotra Szewczyków; zm. z cr. Piszczów; dusz czyśćcowych; Józefa, Marii Julii Hanusiaków; Ewy i Władysława Zaroniów; Jana i Stanisława Stańczyków, Janiny i Wiktora Sawickich; zm. z cr. Sawickich, Zdrojków, Stańczyków i Pawelskich; Zofii Winnickiej; dusz czyśćcowych; Józefa i Leokadii Kruk; dziadków Szymulów; Janiny Szymuli; Janiny i Stanisława Korycińskich i dziadków Korycińskich; Anny i Tadeusza Jasików, Wandy Żebrowskiej; Kasi Samotyi i jej nienarodzonego dziecka; Józefa i Heleny Bieleckich; Julianny i Aleksandra Lemieszków; Kazimierza, Wojciecha, Rozalii i Zofii Magdziarzów; Jana, Zofii, Andrzeja i Tadeusza Utratów; Janiny, Władysława, Jana i Marianny Mirkowskich; Stanisława i Marianny Nizińskich; Józefy Zielińskiej; zm. z cr. Stężyckich; Jana, Grzegorza, Janiny i Wacława Wichniewiczów; Stanisławy i Henryka Laudańskich; Heleny, Józefa i Adama Seligów; Jana i Wojciecha Markowskich; Marianny i Jana Biczyków; Kazimiery i Wiesława Zaroniów; Antoniego i Sabiny Staszewskich, Adama Malarczyka; Zofii i Wojciecha Królickich, Janiny Sieroń; Rozalii i Feliksa Borowskich; Ireny, Stanisława i Jacka Berów; Wandy i Ryszarda, Zofii i Stanisława Ignaczaków; Jana Żebrowskiego, Henryka Wolskiego i Artura Nowaka; Barbary i Roberta Sawickich; Kazimiery i Władysława Tokajów i zm. z cr; Stefana Stężyckiego, Wandy Dobosz; Anny i Michała Harasymów; Jana i Zofii Simbidów; Aurelii i Zygmunta Gocłowskich; Władysława Pacuszki; Władysławy i Bronisława Należytych; Mieczysława Wiśniewskiego, Mieczysława Dziewańskiego; Katarzyny i Jana Pacuszków; Cecylii i Tadeusza Wrotków; Wiktorii, Kazimierza, Andrzeja i Mariana Bonda; Jana i Katarzyny Strzeżek; Piotra i Jana; zm. z cr. Skwarków , Jaczyńskich i Kruszewskich; rodziców Zofii i Wincentego Gajowników; dziadków Gajowników i Gawędzkich; Danuty i Jana Zasadów, Jana Świątka; dziadków Klimków i Zasadów; Grażyny, Albina, Heleny i Antoniego Bieńków; Lecha Sosnowskiego; Celiny, Piotra i Tadeusza Paciorków; Stanisława i Janiny Dominiaków; Lidii Badowskiej; Tadeusza Waligóry; Jana Motyla; Stefana Królika; zm. z cr. Waligórów, Motylów, Królików i Ciborków; Ewy i Jerzego Lutków; Stanisława i Józefy Sulowskich; Tomasza Świerzyńskiego; Heleny i Marianny Dareckich; Marii Miesiak; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

SOBOTA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: dziadków Piotrowskich, Osiadaczów, Świelików i Krowieckich; Henryki i Stanisława Kalinowskich, zm. z cr. Głaszczów i Kalinowskich; Marianny i Jerzego, Czesława i Heleny Owczarków; Marianny i Jana Jaroszów; Stanisława, Jana i Heleny Głobińskich; Cyryla, Leona i Katarzyny Pawlaków; Stefana, Jana, Władysławy i Bożeny Owsińskich; Macieja, Edwarda, Ireny i Stanisława Deresiewiczów; Franciszki, Feliksa, Karoliny i Antoniego Bębeńców; Marianny i Stanisława Makajewskich; Anny, Zofii, Jerzego i Adama Kornaś; Władysławy Pawła Żbików; Wacława i Weroniki Turlejskich; zm. z cr. Żbików, Ziółkowskich, Sarnińskich i Turlejskich; Jana Dzwonkowskiego; rodziców Józefy i Jana, Aleksandry i Piotra Cieślaków i zm. z cr; zm. z cr. Trętowskich i Kacprzaków; Karoliny, Stanisławy, Feliksy, Kazimierza, Stefana Malisiaków; Olgi, Katarzyny, Władysława, Janusza, Władysława Sochanów; Marianny i Jana Grocholskich; Bronisławy, Cecylii Okalskich; Adama Bartosiewicza, Zenona Jenny; Małgorzaty i Józefa Domżałowskich; Wacława, Romualda i Marianny Rękawków; Czesława Nowaka; Zofii i Józefa Wojciechowskich, Janusza Błaszczyka; Joanny Florkowskiej; Zygmunta Wojciechowskiego; Joanny Kordalewskiej; Henryka i Katarzyny Błaszzyk; Fanciszki i Stanisława Olejniczaków; Maryli i Zbyszka Strzeżeków; Basi i Jerzego Rosłańców; Stanisławy Górskiej; Jadwigi Kordalewskiej; Tadeusza Sobierajskiego; Florentyny, Jakuba i Franciszki Czapkowskich; Marianny i Stanisława, Teodozji i Mieczysława Broniek; Aleksandry i Aleksandra, Henryki i Henryka Kukierów; Marty i Józefa Kuśmirek; Heleny i Jana Wójtowiczów; Wacława Grabowskiego; Marianny i Marcelego Jarosińskich; Lucyny i Jana Walickich; Haliny i Józefa Gorajów; Jana Goraja; Zdzisława Wolnego; Leszka Kopcia; Zdzisława, Antoniego i Anny Retmaniaków; Wacława i Heleny Żórawskich; dziadków Kaczorowskich; Edwarda Chwałki; Haliny i Wacława Gralów; Aurelii i Józefa Zwierzchowskich; Stefana i Feliksę Adamczyków; Władysława i Julianny Plutów; Jadwigi Stejn; Wacława i Ludwika Plutów; Grzegorza i Anny Utratów; dziadków Miesiaków i Plutów; Ireny i Józefa Kruków; Heleny i Józefa Figlów; Agaty Laskowskiej; Marianny, Władysława, Władysława i Jerzego Wójcików; Rozalii Dudaszek; Wandy i Czesława Dzwonkowskich; Waldemara Wojtasińskiego; Anny, Leona, Tadeusza i Stanisława Mostowskich; Jana i Eugenii Kosiorów; Jana i Zofii Simbidów; Zygmunta Kossowskiego; Władysławę, Stefanię i Tadeusza Wesołych; Stanisława Guza; Henryka Paździorka; Michala, Marianny i Antoniego Owczarków; dziadków Borowskich i Owczarków, zm. z cr. Podlaskich; Henryka, Piotra, Michała Holzów; Janiny, Marianny, Jana Wichów; Michaliny, Jana, Henryka, Stanisława, Jerzego Molaków; Anny Molak; Stanisławy i Franciszka Czarneckich; Elżbiety Kruszewskiej; Janiny, Zygmunta, Jerzego Majów; Petroneli, Piotra i Bernarda Kitkowskich; Jana, Wincentego, Marianny Zdrojków; Zofii i Andrzeja Pietrowiczów; Zygmunta, Adama, Stefanii i Haliny Działaków; Jana Fąfary; Pawła Żywczaka; Stanisława Stańczyka; i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

Copyright © 2016 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha | Wszelkie prawa zastrzeżone.