Wypominki 2018

ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI 2018

NIEDZIELA

O życie wieczne w niebie dla:Pawła VI Jana Pawła I Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Stefana Wyszyńskiego biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Władysława Miziołka kapłanów naszej archidiecezji ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Jana Marcjana ks Ireneusza Jędryszka ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali ks Tadeusza Uszyńskiego ks Stefana Zembrzuskiego ks Stefana Kośnika ks Jana Huryna Józefy Ireny Stanisława Niwińskich Piotra Pękackiego Heleny Henryka Ścisłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny siostry Juty siostry Agnieszki Anny Żeglińskiej Genowefy Piotra Żeglińskich Jana Izabeli Jakubiak Marianny Stanisława Maciejak Janiny Antoniego Nagórka Piotra Augustowskiego Mieczysława Golianek Marzeny Pszczółkowskiej ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Jana Krystyny Doroty Fornal Mieczysława Sobieckiego Jana Latoszka Leokadii Władysława Kowalskich Stanisławy Romana Gustowskich Rozalii Jana Kowalskich dziadków Gustowskich Kowalskich Krystyny Siechniewicz Marysi Bębeniec Bronisławy Gumulak Zofii Stanisława Bębeniec rodziny Gumiaków Marianny Marcela Jarosińskich Lucyny Jana Walickich Haliny Józefa Goraj Jana Goraj Zdzisława Wolny Leszka Kopeć Heleny Franciszka Stanisława Solków Jana Zofii Leona Mierzejewskich Jana Lucjana Demiańczuk Janiny Daniluk Aleksandry Mariana Ireneusza Andrzeja Lichockich Aleksandry Mieczysława Kamińskich Elżbiety Adama Wilczak Józefa Danuty Stanisława Jadwigi Kaczyńskich Jerzego Andrzeja Marcina Górzyńskich Piotra Stefanii Stefana Zielińskich Jana Heleny Płaskowickiej Jerzego Zielińskiego Genowefy Stanisława Tomasza Zdrojek Heleny Zygmunta Adama Zenona Chajęckich Adama Stanisława Stefana Biczyk Grażyny Gruszczyńskiej dziadków z obojga stron Marianny Stanisława Pietrago dziadków z obojga stron Dariusza Pietrago Haliny Ilkieiwcz Weroniki Franciszka Ilkiewicz Jadwigi Janiny Kostaniak Elżbiety Mirosława Mazur Zygmunta Kossowskiego Tadeusza Władysławy Stefanii Wesoła rodziny Siwków Jeżów Pocipków Jeglickich Kłoszewskich Koperów Płaskota Wysockich i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PONIEDZIAŁEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Michała Marianny Antoniego Owczarek dziadków Borowskich Owczarków cr Podlaskich Henryka Piotra Michała Holz Janiny Marianny Jana Wicha Michaliny Anny Jana Henryka Stanisława Jerzego Molak Stanisławy Franciszka Czarneckich Elżbiety Kruszewskiej Janiny Zygmunta Jerzego Maj Petroneli Piotra Bernarta Kitkowskich Wincentego Marianny Jana Zdrojek Zofii Andrzeja Pietrowicz Zygmunta Adama Stefanii Haliny Działak Pawła Żywczaka Marianny Władysława Ryszarda Lepianka Anny Augustyna Chodanionek Feliksy Anny Kazimiery Bębeniec Tadeusza Adama Ireny Kanclerskich Józefa Antoniny Dudek Ewy Szatkowskiej Kazimiery Skalniak Antoniego Naki Marianny Walerego Józefa Saweryny Felicji Biskupów Anny Antoniego Tkacz Teresy Sobieraj Barbary Krechowską Alojzego Sosulskiego Aliny Zdzisława Renaty Lenart Wincentyny Jagiełłowicz Melanii Brunona Rudnik cr Lenart Zdanowicz Lewandowskich Rudników Haliny Stanisława Stefana Michała Katarzyny Wojtaszek Grażyny Mariana Pauliny Stanisława Dymarskich Stefana Zub Salomei Henryka Chojnackich Anny Sznajder Honoraty Ptak Cecylii Stanisława Łopacińskich Marii Władysława Jeziorek Jadwigi Jana Mirosława Gałęza Gabrieli Franciszka Świątkiewiczów Dariusza Foryś Otylii Karola Sierzan Kazimiery Józefa Bielawskich Marianny Liszewskiej Wojciecha Grupa Genowefy Wacława Anny Stanisława Fabisiaków Stefana Bondera Janiny Henryka Łagowskich dziadków Derdów Łagowskich cr Stefańskich Wiktorii Stanisława Gładeckich cr Gładeckich Wasielewskich Zofii Ryszarda Kowalskich dziadków Kowalskich Stelmasiaków Janiny Zygmunta Władysława Biczyk Marianny Romana Całków Zofii Jana Hess Barbary Jana Dąbrowskich Bożeny Jana Abramczyków Alicji Kotańskiej Janiny Henryka Łagowskich Wiktorii Stanisława Gładeckich Heleny Wyderki Genowefy Stanisława Hess Henryka Janiny Antoniego Murawskich cr Kowal Marcina Ładzińskiego Bronisławy Władysława Marianny Józefa Miesiak Kazimiery Tadeusza Soćko Henryki Zdzisława Gręziak Mariana Dąbrowskiego Stefanii Zdzisława Mackiewicz Andrzeja Krasuckiego Urszuli Chmielewskiej Marianny Aleksandra Grabowskich cr Grabowskich Janiny Józefa Tadeusza Stefana Zielińskich cr Zielińskich Fronckiewiczów Lipińskich Stęrzyckich Dariusza Biczyk Marianny Józefa Zając Sławomira Jarmuszewskiego cr Zdrojek Tomasik Juraszewskich Stachowskich Danuty Osińskiej Marianny Stanisława Dariusza Anieli Józefa Pietrago i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

WTOREK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Stefanii Stanisława Haliny Weroniki Franciszka IlkiewiczAdama Stefana Stanisława Biczyk Grażyny Gruszczyńskiej Władysławy Pawła Żbików Wacława Weroniki Turlejskich cr Żbików Ziółkowskich Sarnińskich Turlejskich Kruków Ciężkich Hukowskich Stanisławy Henryka Borowieckich Tadeusza Mroszczyk cr MroszczykMieczysława Dziedzic Zbigniewa Paterka Franciszki Jana Ryszarda Dąbrowskich Franciszki Jakuba Antoniego Tomczyk Janiny Stanisława Zielińskich Genowefy Jana Ługowskich dziadków Zielińskich Ługowskich Czerwińskich Macieja Edwarda Stanisława Ireny Deresiewicz Feliksa Franciszki Jana Antoniego Karoliny Bębeniec Stanisława Marianny Makijewskich Adama Zofii Jerzego Anny Kornasiów Haliny Jana Franciszka Wilczak Józefy Stanisława Zdzisława Dobosz cr Mzyk Stefana Anny Ronikier-Dolańskich Piotra Teresa Bnińskich Aleksandra Katarzyny Mirskich Ireny Bińskiej Ireny Bystram Andrzeja Mirskiego Adama Ronikier Jadwigi Ronikier Jana Honoraty Jana Marianny Władysława Ireny Tadeusza Kwaśniak Teresy Sobieraj Jana Szymaniak Władysława Feliksy Zielińskich Anny Kazimierza Julianny Stanisława Miszkowskich Krzysztofa Romana Wandy Jarzyny Andrzeja Doroty Jana Szczepaniak Ireny Szczytowskiej Jana Franciszka Dobosz Janiny Stanisława Janki Władysława Utrata dziadków Utrata Świątek Wandy Konstantego Konrada Zdzisława Michalczyków dziadków Michalczyków Wojcialów Magdaleny Świątek Wojciecha Janiny Mariana Dzierżanowskich Sławomira Borowskiego cr Borowskich Stanisławy Jana Borkowskich Apolonii Wojciecha Samborskich Wacławy Zygmunta Mirosława Agnieszki Józefa Żurawskich Józefy Józefa Sokalskich Marianny Wacława Suskich Rozalii Michała Maciejaków Izabeli GórskiejWitolda Sosnowskiego Zdzisława Chojnackiego Janiny Chojnackiej Kazimierza Kobiałka Antoniny Kobiałka Stanisława Zofii Odolińskich Franciszka Wiktorii Kanabus Henryka Kaczorka Genowefy Jana Stanisława Marianny Wojtasik cr Kucińskich Leszczyńskich Joanny Kordalewskiej Zofii Józefa Wojciechowskich Katarzyny Henryka Błaszczyk Stanisławy Górskiej Zygmunta Wojciechowskiego Joanny Florkowskiej Janusza Błaszczyka Florentyny Franciszki Józefa Górskich Jerzego Andrzeja Dobrowolskiego Marianny Władysława Gwara Jana Stańczyka Elżbiety Włodzimierza Krzysztofa Kęskich Mieczysława Zbigniewa Jacka Maciak Stanisława Jerzego Fit Ireny Zaron Genowefy Józefa Teresy Białowąs i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

ŚRODA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Ryszarda Kazimierza Stanisławy Rafała Świątkiewicz dziadków Pindelskich cr Białowąsów Jana Kozickiego Kazimiery Stanisława Jacka Czesława Dobosz cr Marciniaków Iwanowskich Dobosz Kozickich Wandy Tadeusza Sosińskich Janiny Aleksandra Danaj Franciszka Antoniny dziadków Ratajów Sławomira Morawskiego Leokadii Józefa Murawskich Tadeusza Władysławy Wesołych Zygmunta Jadwigi Gabryel ks Jana Sapuły Ireny Józefa Kruk Heleny Józefa Figiel Marianny Władysława Wójcik Władysława Jerzego Wójcik Rozali Dudaszek Edwarda Heleny Zbigniewa Frączkowskich Magdaleny Adama Janiszewskich Stefani Białoskórskiej Władysława Białoskórskiego Jana Janiszewskiego Renaty Janiszewskiej Ewy Tymienieckiej Bronisława Białoskórskiego Franciszki Franciszka Katarzyny Skrzek Longina Twaróg Lucjana Zdrojka Katarzyny Marcina Twaróg Marii Mikołaja Kuna Stanisławy Adama Rogiewicz Barbary Adama Ewy Rogiewicz Marianny Adama Konopków Zofii Teodora Konopków cr Konopków Rogiewiczów Teresy Stanisława Bryła Teresy Andrzeja Ołów Aleksandry Danuty Pruszko Franciszka Kurządkowskiego Janiny Darkowskiej cr Górskich Pruszków cr Czapskich Kosińskich Janiszewskich Kucharczyków Haliny Kalinowskiej Henryka Kalinowskiego Stanisława Słatkowskiego Józefy Kotarskiej Augustyna Kotarskiego ks kan Ireneusza Jędryszka Ryszarda Dobrowolskiego Andrzeja Dobosz Józefa Leokadi Kruk Józefy Henryka Antoniny Franciszka Borkowskich Józefa Stach Ewy Zimoń Czesława Sak Stanisława Ireny Jacka Ber Anny Władysława Józefy Augustyna Katarzyny Marii Bolesławy Stanisława cr Kowalczyków Bronisława Stanisława Jana Tadeusza Borowieckich cr Stężyckich Stanisława Posiewki Janiny Zygmunta Biczyk Jana Julii Posiewka Władysława Biczyka Wiktorii Kazimierza Bomba cr Bomba Katarzyny Strzeżek Aurelii Zygmunta Gocłowskich Janiny Stefana Orlik cr Orlików Bogdanów Wacława Józefa Lesiak cr Lesiaków Jankowskich Ireny Ryszarda Dobosz Stefanii Jana Bronisławy Golik Anny Michała Harasym Zofii Jana Simbida Ireny Malczewskiej Skwarek Jana Malczewskiego Ryszarda Sylwestrowicza Stanisława Zofii Ryszarda Wandy Ignaczak Barbary Roberta Sawickich Józefy Osuch Jadwigi Henryka Kucharczyków cr Kucharczyków Szmytów Genowefę Stanisława Fil Krzysztofa Kozłowskiego Czesława Sak Zenona Barańskiego cr Berkietów Marii Miesiak Hanny Pawła Korczaków Wandy Antoniego Sylwestra Kryśpiak Mieczysława Wiśniewskiego Elżbiety Andrzeja Zulczyk Lucyny Pakosz Anastazji Stanisława Zulczyk Apolonii Antoniego Piotra Gabrieli Eugeniusza Marianny Jana Pawła Danuty Białas zd Korczak Janiny Antoniego Faliszewskich Jadwigi Marka Bielskich Władysławy Poncyliusz Justyny Albina Władysława Sarneckich Reginy Piotra Macierzyńskich Salomei Jana Morawskich Kazimiery Stanisława Biernat Henryki Zygmunta Miesiak Ireny Henryka Leszczyńskich Aleksandry Franciszka Mariana Józefa Mitura Jana Haliny Zielińskich Stefanii Sobczak Heleny Walerii Czasak Ryszarda Tokoja Mariana Lewandowskiego Marianny Błażek Zygmunta Feliksy Burakowskich cr Lewandowskich Zielińskich Sobczaków Czasaków Bomów Danuty Jana Zasada Jana Świątek Andrzeja Bąk cr Klimków Zasadów Świątków Grochockich Mariana Laskowskiego Wincentyny Karola Laskowskich Rozalii Stanisława Szewczak Marii Jana Ilnickich Stanisławi Władysława Staszewskich Heleny Tadeusza Boroskich Ewy Teofila Siwek Henryka Borowskiego Janiny Mariana Hołubiuk dziadków Hołobiuków Staśkiewiczów Mieczysława Stańczyka Andrzeja Dziewańskiego Lubomiry Stefana Adama Dziewańskich i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

CZWARTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Lucyny Bolesława Szlak Julii Apolinarego Sygowskich Marianny Adama Szlak Jana Świątek Apoloni Franciszka Grochockich Zuzanny Jana Świątek cr Grochockich Świątków Genowefy Leonarda Tadeusza Jana Ogrzewalskich Marianny Dziewańskiej Anieli Stefana Mirosława Sałańskich Karoliny Stanisławy Feliksy Stefana Kazimierza Malisiak Katarzyny Olgi Władysława Janusza Władysława Sochan Bronisławy Celiny Jana Okalskich Marianny Jana Grocholskich Adama Bartosiewicz Józefa Toporek Tomasza Genowefy Marianny Dymowskich Stanisława Stańczyk Anny Kowalskiej Heleny Stanisława Nizińskich Janiny Pawlak rodziny Nizińskich Posiewków Stańczyków Bronisławy Stańczak Krystyny Jerzego Walentego Marlikowskich rodziców z obojga stron Klary DarczewskiejHeleny Michała Czesława Jerzego Marii Wiesława Owczarek Róży Stanisława Głozak Pawła Cegieła Stanisława Heleny Jana Kazimierza Gizak Bogdana Pawła Soczewka Zofii Stanisława Salamonik Zofii Edwarda Rolka Czesława Sylwestra Dzwonkowskich Zdzisława Staszewskiego Genowefy Franciszka Andziaków Michała Kotyńskiego Stanisławy Józefa Gunerka Krystyny Sińskiej Piotra Bronisławskiego Jana Marii Boguckich Franciszka Janusza Feliksy Stanisława Osuch Zofii Wacława Łapińskich Władysławy Stanisława Ślązak Elżbiety Gabrieli Grzegorza Kowalczyk Teresy Osuch Barbary Andrzeja Mirosława Retmaniak dziadków Gregoruk cr Babików Brodów Stefanii Aleksandry Sternickich Anny Władysława Cieślak Marii Balcerek Eugeniusza Stanisławy Żołnowskich Władysława Żołnowskiego Jadwigi Piotra Czech Aliny Stefana Łopacińskich Łukasza Kazimierza Stanisławy Jana Porzezińskich rodziny Porzezińskich Józefa Jana Kazimiery Władysławy Bolesława Murach rodziny Murach Jadwigi Zygmunta Piesak dziadków z obojga stron cr Banaszek Rek Michniewskich Weroniki Antoniego Mieczysława Antoniego Zielińskich Jana Marii Wiery Boguckich Józefa Władysława Zdzisława Rafała Gawędzkich Elżbiety Kowalczyk Zdzisława Osuch Domiceli Tadeusza Pacak cr Boguckich Grygoruków Marzeny Grabowskiej Stanisława Gabrycha cr Szewczyków Heleny Stanisława Mariana Kalicińskich dziadków z obojga stron Zbigniewa Dzwonkowskiego Zygmunta Gawrysia Władysława Genowefy Wiśniak Czesława Krzemińskiego Stefanii Władysława Gugała Heleny Władysława Kotyńskich Marianny Władysława Golińskich Marianny Wacława Piotra Kacprzaków i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

PIĄTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Józefa Andrzeja Szywała Michałka Maksyma cr Trętowskich Kacprzaków Franciszki Ludwika Stolarczyków Huberta Stefana Leokadii Plewka Janiny Wacława Marka Romana Redzik Zofii Jerzego Słupek cr Urbańskich Gardasów Mazurkiewiczów Marii Mazurkiewicz cr Mazurkiewicz Bronisławy Antoniego Ludwiczak Jana Michała Lipa Elżbiety Bogdana Urbańskich Marianny Gielecińskiej Czesława Marianny Gołębiewskich rodziców z obojga stron Ryszarda Borkowskiego Antoniego Marianny Płaska Zdzisława Retmaniak rodziców z obojga stron dziadków Kaczorowskich Edwarda Chwałek Aurelii Józefa Zwierzchowskich Jana Walendzika rodziców z obojga stron Piotra Henryka Ireny Stanisława Skwarek Bogumiła Genowefy Józefa Kaczorowskich Stefanii Bartłomieja Jaczyńskiego Stanisława Jana Heleny Głobińskich Leona Cyryla Katarzyny Pawlak Stefana Jana Władysławy Bożeny Owsińskich Kazimierza Nadolnego Marianny Leona Kossowskich Franciszki Stefana Szydłowskich Kazimiery Leona Marka Szydłowskich Hieronima Tarasiewicza Joanny Gęsiekiej Józefy Adama Śledź Jana Felicji Niwińskiej Karoliny Stanisława Dziewańskich Tadeusza Janiny Jaworskich Stanisława Bronisławy Ber Antoniego Żurawskiego Wacława Janiny Jaworskich Anny Dobrzańskiej Urszuli Jadwigi Henryka Dylewskich Ireny Antoniego Obłonkowskich Henryka Murawskiego Aleksandry Józefa Osiadacz Zofii Piotrowskiej Czesławy Romana Janikowskich Andrzeja Grabarka Tadeusza Gocłowskiego Kazimiery Litwińskiej dziadków Krowickich Świetlików Osiadaczów Piotrowskich Genowefy Stanisława Mirosława Karwowskich Henryka Stanisławy Adama Supryn Rafała Mariana Lenard Heleny Haliny Władysława Stanisława Chajęckich Jana Bronisława Siwek Marianny Wacława Rękawek Romualda Rękawek Czesława Nowak Józefa Domżałowskiego Marianny Antoniego Anny Jana Hermanowskich Henryki Stanisława Kalinowskich cr Głaszczów Kalinowskich Marianny Jerzego Owczarek Marianny Jana Jarosz Heleny Czesława Owczarek Stanisława Jarosz Józefa Józefy Józefa Żaczek Jana Stanisławy Piszczek Józefa Anny Domańskich Heleny Henryka Piszczek Marianny Mieczysława Ruidę Grażyny Albina Bieniek Celiny Piotra Paciorek Heleny Antoniego Bieniek Lecha Sosnowskiego Wacławy Ewy Gwara Marianny Andrzeja Świątek Marianny Władysława Gwara Krzysztofa Świetlika Weroniki Henryka Putkiewicz Marianny Piotra Świetlik cr Odrowąż-Coates Wandy Mieczysława Kujda Jana Stanisławy Piszczek Józefa Żaczka i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

SOBOTA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Stanisławy Franciszka Sprysak Balbiny Sprysak Wiesławy Berowskiej Marcina Wielgomasa Jerzego Leokadii Mariana Andrzeja Czwargiel Stanisławy Janusza Cygan Zbigniewa Zwierzyńskiego Józefa Zofii Jana Stanisława Krystyny Gradzińskich Jerzego Jadwigi Zwierzyńskich Ireny Szymańskiej Stanisława Bronisławy Gradzińskich Szczepana Weroniki Oklej Jana Sinior cr Siniorów Wysockich Aleksandry Piotra Cieślak Józefy Jana Dzwonkowskich Stefana Feliksy Adamczyków Władysława Julianny Pluta Jadwigi Stein Heleny Jana Witolda Leszka Wróbel Józefy Mariana Barszcz Marianny Łuczak cr Zientów Babiczów Franciszka Dobosza Ryszarda Drożdż Heleny Stefana Dobosz Haliny Witkowskiej Roberta Dobrowolskiego Marianny Władysława Jolanty Wacława Świetlik Ludwika Wacławy Plutów Anny Grzegorza Utratę dziadków Plutów Miesiaków Honorata Tadeusza Stefana Franciszki Kowalskich Franciszka Cieślak Stefanii Tadeusza Należyty Mieczysława Janiny Władysława Myszkowskich Stanisławy Antoniego Zdzisława Doboszów Krystyny Henryka Krzysztofa Dzwonkowskich Marianny Stanisława Broniek Aleksandry Aleksandra Kukier Henryki Henryka Kukier Marty Józefa Kuśmirek Heleny Wacława Grabowskich Jana Wójtowicza Mieczysława Karola Janiny Sitarek Józefa Gwara Elżbiety Królak Cecylii Ochocińskiej-Pilickiej Henryka Pizchiorek Heleny Józefa Bieleckich Aleksandra Julianny Lemieszek Kazimierza Magdziarza Zofii Rozalii Wojciecha Magdziarz Jana Zofii Andrzeja Tadeusza Utratów Adama Tarkowskiego cr Tarkowskich Feliksy Stefana Łopacińskich cr Łopacińskich cr Majerów Lichmirów Kalinowskich Biernaciaków Edwarda Tokaja Wiktorii Edwarda Henryka Romuzga Gertrudy Kabulskiej Felicji Tadeusza Retmaniak Zdzisława Retmaniak Emila Romuzga Krystyny Jana Zając Anety Kowalskiej Józefy Gwóźdź Katarzyny Ciarach Urszuli Piekarniak Władysława Greckiego Zofii Grabowskiej Stanisława Ciaracha Zbigniewa Heleny Ludwirz Stefana Ewy Greckich Celiny Andrzeja Greckich Marii Stanisława Hołyst Joanny Franciszka Skalny Teresy Jeziorek Anieli Franciszka Zdzisława Kucharskich Zygmunta Zulczyk Marianny Andrzeja Zulczyk Stefanii Jana Moczydłowskich cr Frączków Kluzów Feliksy Benedykta Chylińskich Zygmunta Janiny Pawła Zielińskich Bronisławy Karola Wojda Józefy Tadeusza Derwińskich Damiana Bulanda Andrzeja Dąbrowskiego Stanisława Zegarzewskiego Lidii Badowskiej Zdzisława Bogdan Marianny Stanisława Biczyk Władysława Jana Bogdan Zofii Koniecznej Marii Józefa Niziołek i dusz w czyśćcu cierpiących WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

 

Copyright © 2016 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha | Wszelkie prawa zastrzeżone.