Wypominki 2017

ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI

NIEDZIELA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: papieża Jana Pawła II Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Stefana Wyszyńskiego Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka kapłanów naszej archidiecezji ks Stanisława Kowalskiego ks Stanislawa Dyśkowskiego ks Wiesława Osmólskiego ks Jana Półkośnika ks Józefa Stoczyńskiego ks Stanisława Pałki o. Józefa Gottera ks Edmunda Nowaka Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Piotra Pękackiego Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny Bohdan siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali cr Szymańskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Piotra Skwarek Stanisława Ireny Skwarek Bogumiła Kaczorowskiego Józefa Genowefy Kaczorowskich Bartłomieja Jaczyńskiego Stefanii Kruszewskiej Józefa Zająca Sławomira Jarmuszewskiego Heleny Jana Stanisława Głobińskich Katarzyny Leona Cyryla Pawlak Władysławy Bożeny Stefana Jana Owsińskich Haliny Jana Franciszka Wilczak Józefy Stanisława Zdzisława Dobosz cr Mzyków Stanisława Zielińskiego Genowefy Jana Ługowskich Dziadków Czerwińskich Ługowskich Zielińskich Heleny Stanisława Mariana Kalicińskich dziadków z obu stron babci Gacki Krzysztofa Świetlika Weroniki Henryka Putkiewiczów Marianny Piotra Świetlików Marianny Stanisława Broniek Aleksandry Aleksandra Kukier Teodozji Mieczysława Brociek Henryki Henryka Kukier Marty Józefa Kuśmirek Heleny Wójtowicz Jerzego Kuśmirek Jana Wójtowicz Wacława Grabowskiego Bronisława Gumulak Marysi Bębeniec Stanisława Bębeniec Zofii Bębeniec Genowefy Wiśniak Władysława Wiśniak Czesława Krzemińskiego Joanny Józefa Jakubowskich Felicji Jana Niwińskich Józefa Adama Śledź Stanisławy Franciszka Janiny Witolda Zdrojków Marianny Marcelego Piotra Jarosińskich Lucyny Jana Walickich Haliny Józefa Jana Goraj Zdzisława Wolnego rodziców Leszka Kopeć rodziców Władysława Greckiego Zbigniewa Heleny Ludwin Stanisława Ciaracha Zofii Grabowskiej Felicji Tadeusza Retmaniak Aleksandry Pruszko Teresy Stanisława Bryła Teresy Andrzeja Ołów Franciszka Kurządkowskiego Danuty Pruszko Zofii Kowalskiej Ryszarda Kowalskiego dziadków Kowalskich dziadków Stelmasiaków Jerzego Słupek Zofii Słupek Heleny Jana Wróbel Witolda Leszka Wróbel i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE……………………………

PONIEDZIAŁEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Melanii Rudnik cr Rudników Lewandowskich Witolda Karwata Wincentego Jagiełłowicz Zdzisławy Bogdana Marianny Stanisława Biczyk Władysławy Jana Bogdan Zofii Koniecznej Marii Jozefa Niziołek dziadków Durajczyków Olińskich Wacławy Ludwika Plutów Grzegorza Utraty Urszuli Jadwigi Henryka Dylewskich Marcina Ładzińskiego Marianny Józefa Bronisławy Władysława Miesiak Tadeusza Soćko rodziców z obojga stron Henryki Zdzisława Gręziak Andrzeja Krasuckiego Mariana Dąbrowskiego Stefani Zdzisława Mackiewicz Sławka Sobieckiego Huberta Stanisławy Kałuzińskich Adama Palczak Reginy Jurkowlaniec Elżbieta Michała Pierzga Julii Józefa Czuba Elżbiety Kwiczala Elżbiety Mieczysława Piotrowskich Agnieszki Edmunda Narosz Franciszka Wacława Woźniak Stefanii Małolepszej Bartosza Szymaniaka Pawła Słojewskiego Jarosława Cieśla Andrzeja Sudak Lucyny Szlemińskiej Anny Kopczyńskiej Zygmunta Janiny Pawła Zielińskich Bronisławy Karola Wojda Tadeusza Józefy Derwińskich Henryka Piotra Michała Holz Janiny Marianny Jana Wicha Michaliny Anny Jana Henryka Stanisława Jerzego Molak Stanisława Franciszka Czarneckich Janiny Zygmunta Jerzego Maji Cecylii Jana Henryka Chyża Agnieszki Andrzeja Pałki Petroneli Piotra Bernarda Kitkowskich Jana Wincentego Marianny Zdrojek Zofii Andrzeja Pietrowicz Zygmunta Adama Stefanii Haliny Działak Pawła Żywczaka Stanisława Węgier Jana Szafrańskiego Czesława Marianny Gołębiewskich rodziców z obojga stron Antoniego Marianny Płaska Ryszarda Borkowskiego Anny Kowalskiej Heleny Stanisława Nizińskich Janiny Pawlak cr Nizińskich Posiewków Stańczyków Janiny Stanisława Władysława Janki Utrata Wandy Konstantego Konrada Zdzisława Michalczyk cr Utratów Michalczyków Wocialów Świątków Sałańskich Szymańskich Wojciecha Grupa Genowefy Wacława Anny Stanisława Fabisiaków Stefana Bondera Jana Franciszka Dobosz Anny Kazimierza Julii Stanisława Miszkowskich Krzysztofa Jarzyny Wandy Romana Jarzyny Ireny Szczytowskiej Doroty Andrzeja Szczepaniak Łukasza Kazimierza Porzezińskich Józefa Władysławy Bolesława Murach babć dziadków z obojga stron cr Porzezińskich Murach cr Piesak Banaszek Rek Uzorko Parda Gajdziś Michniewskich Tadeusza Mroszczyka cr Mroszczyków Henryka Stanisławy Borowieckich cr Borowieckich Karoliny Stanisława Dziewańskich Grażyny Mariana Dymarskich Stefana Zub Anny Sznajder Stanisławy Jana Borkowskich Apolonii Wojciecha Samborskich Henryka Janiny Antoniego Murawskich rodziców braci Kowal Jana Marii Franciszka Janusza Boguckich cr Boguckich Grygoruków Józefa Władysława Zdzisława Rafała Gawędzkich i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………….

WTOREK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Elżbiety Kowalczyk z mężem Teresy Osuch Domiceli Tadeusza Pacak Ireny Gajewskiej Władysława Skibińskiego Feliksy Stanisława Osuch córki synów Marii Jana Boguckich córki synów rodziców Zdzisława Osuch córki syna Elżbiety Grzegorza Kowalczyk rodziców Teresy Osuch Mirosława Barbary Andrzeja Retmaniak rodziców Stefanii Władysława Gugała rodziców z obojga stron Heleny Władysława Kotyńskich rodziców z obojga stron Jana Janiny Andrzejczyków Tadeusza Świernogi Władysława Hermanowskiego Władysławy Pawła Żbików Wacława Weroniki Turlejskich cr Żbików Ziółkowskich Sarnińskich Turlejskich Rageiny Kruk Zygmunta Staszewskiego rodziców teściów Wiśniewskich Franciszki Ignaczak Walerii Góreckiej Stanisławy Władysława Staszewskich Heleny Tadeusza Borowskich Ewy Teofila Siwków Teresy Sobieraj Jana Szymaniaka Władysława Feliksy Zielińskich Zenona Barańskiego cr Berkietów Karpiszów Zbigniewa Nadolskiego cr Nadolskich Wojtasików Sławomira Morawskiego Leokadii Józefa Murawskich Antoniny Franciszka Marii Jana Rataj cr Wesołych Wasiaków Stefana Morawskiego Zygmunta Gabriela ks Jana Sapuła Antoniny Franciszka Rataj Jana Marianny Rataj Władysławy Tadeusza Wesołych Sławomira Morawskiego Leokadii Józefa Morawskich cr Derwińskich Wróblów Wasiaków Lidii Zygmunta Odrowąż Hani Antosia Tadeusza Zawadzkich Tadeusza Płoskiego Aldony Zosi Jadwigi Margorie Marka Granta Miłosza Targońskiego Romana cr Odrowąż Łańcuckich Zawadzkich Coates Larsson Henryka Kaczorka Jana Genowefy Stanisława Kaczorków cr Żaczków Piszczków Zawadzkich Marianny Mieczysława Kuidy Józefa Romanskiego Anny Śidzińskiej Marianny Zdzisława Królikowskich cr Czapskich Kosińskich Janiszewskich Kucharczyków Reszczyków Mariana Laskowskiego cr Szewczaków Laskowskich Marii Jana Ilnickich Wandy Mieczysława Kujda Franciszka Stanisławy Sprysak Balbiny Sprysak Stanisławy Jana Piszczek Józefa Żaczka Wiesławy Berowskiej Macieja Edwarda Ireny Stanisława Deresiewicz Franciszki Feliksa Bębeniec rodziców Anny Jerzego Zofii Adama Kornaś Jana Marianny Durkiewicz Janusza Jędryczka Jadwigi Dziewczopolskiej cr Wielogórskich Franciszka Tokarewicz Zbigniewa Karnia cr Jędryczków Jana Kozickiego Kazimiery Stanisława Jacka Czesława Dobosz cr Kozickich Doboszów Marciniaków Iwanowskich Wandy Tadeusza Sosińskich Janiny Aleksandra Danaj Marianny Wacława Romualda Rękawek Józefa Domżałowskiego dziadków Rękawków dziadków Nowaków Ryszarda Kazimierza Stanisławy Świątkiewicz Genowefy Józefa Teresy Białowąs dziadków Pindelskich dziadków Białowąsów Franciszka Wiktorii Urbaniak i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE……………………………………..

ŚRODA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Janusza Niedbalskiego Gertrudy Kabulskiej Jana Franciszka Borowieckich Bronisławy Kabulskiej cr Borowieckich Pióreckich Kabulskich Kańskich Edwarda Heleny Zbigniewa Frączkowskich Stanisława Zofii Odolińskich Franciszka Wiktorii Kanabus cr Pawlaczyk Lijewskich Kalinowskich Biernaciaków ks Józefa Stoczyńskiego Haliny Stanisława Stefana Michała Katarzyny Wojtaszek Weroniki Władysława Oklej Władysława Paczuszki Marii Piotra Świetlików Michaliny Antoniego Pacuszków Kazimiery Wiesława Zaroń Sabiny Antoniego Staszewskich Ireny Stanisława Jacka Ber Janiny Stefana Orlik cr Orlików Bogdanów Wacława Józefa Lesiak cr Lesiaków Jankowskich Kazimierza Wiktorii Mariana Andrzeja Bomba Haliny Kalinowskiej Mariana Korycińskiego Ewy Domańskiej Janiny Szymula Waleriana Janiny Szymula Aurelii Zygmunta Gocłowskich Jana Julii Posiewka Stanisława Posiewka Zygmunta Janiny Władysława Biczyk Mariana Władysława Stefana Stenrzyc Ryszarda Sylwestrowicza Bronisława Władysławy Należyty Jadwigi Henryka Kucharczyków dziadków Kucharczyków Szmytów Anny Michała Harasym Zofii Jana Simbida Ireny Malczewskiej-Szuwarek Franciszki Marcina Simbida Genowefy Stanisława Fic Krzysztofa Kozłowskiego Władysława Kazimiery Tokaj Ludwika Matusik cr Matusików Gąsiorów Mieczysława Wiśniewskich Franciszka Haliny Braun Bogdana Zofii Mariana Kominek Anny Władysława Józefy Józefa Dzwonkowskich Józefy Wacława Radzyńskich Marcina Sierakowskiego Czesława Kiszczak cr Kiszczaków Wojciecha Janiny Mariana Dzierżanowskich Łucji Sławomira Franciszka Kozłowskich Adeli Józefa Olszewskich Moniki Zbigniewa Polkowskich Krystyny Wacława Wielogórskich Hanny Pawła Korczak Zofii Wojciecha Królickich Rozalii Feliksa Borowskich Janiny Sieroń Franciszki Wincentego Gajowników cr Gawędzkich Franciszka Marleny Gwarów cr Gwarów Nowaków Zofii Jana Hess Janiny Henryka Łagowskich Heleny Wyderka Alicji Kotańskiej Bożeny Abramczyk Barbary Jana Dąbrowskich dziadków Hess Gładeckich Andrzeja Adama Lubomira Stefana Dziewańskich Janiny Mariana Hołubiuk dziadków Hołubiuków Staśkiewiczów Mieczysława Stańczyk Marii Miesiak Krzysztofa Wilk Zofii Edwarda Wilk Stefana Stanisławy Wilk Stefana Stanisławy Waligórskich Jadwigi Ryszarda Pęksa Stanisławy Mieczysława Hulewicz Tadeusza Dobosz Józefa Bogdana Waligórskich Haliny Jana Zielińskich Feliksy Zygmunta Burakowskich Ryszarda Tokaj Kazimierza Wiktorii Bomba cr Czasaków Sobczaków Zielińskich Tadeusza Waligóry Heleny Józefa Ciborek Anny Zygmunta Marczak Janiny Wacława Wichniewicz Jana Wichniewicz Heleny Józefa Seliga Adama Seliga Jana Wojciecha Markowskich Stanisławy Henryka Laudańskich Wandy Jajus Janiny Gonciarz Bogdana Jajus Zofii Jacka Błaszczyk Janiny Jaworskiej Bronisławy Ber Tadeusza Jaworskiego Franciszki Katarzyny Antoniny Franciszka Piotra Skrzek Longiny Katarzyny Marcina Twaróg Marii Antoniny Otylii Mikołaja Wacława Kuna Lucjana Zdrojka Stanisława Galera cr Galerów Sienkiewiczów Henryka Kon cr Konów Żeblów Marty Łucek Kazimierza Anny Jaworskich Janiny Wacława Maryli Jerzego Janiny Tadeusza Mariusza Jaworskich Jarosława Beaty Marianny Feliksa Mieczysława Stanisława Ryszarda Zbigniewa Zawada Anny Henryka Borowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

CZWARTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: dziadków Zientów Babiczów Marianny Jana Jaroszów Józefy Mariana Barszcz Marianny Łuczak Haliny Jerzego Marka Nowaków Genowefy Józefa Bogumiły Kaczorowskich Genowefy Stanisława Tomasza Zdrojek Heleny Zygmunta Adama Zenona Chajęckich Danuty Józefa Piotra Julii Chojnackich Janiny Idaczyk Zbigniewa Dzwonkowskiego Józefa Gwary Elżbiety Królak Cecylii Ochocińskiej dziadków Gwarów Ochocińskich cr Urbańskich cr Mazurkiewiczów cr Gardasów Krystyny Jerzego Walentego Marlikowskich rodziców z obu stron Bronisławy Stańczak Klary Darczewskiej Feliksa Anny Kazimierza Bębeniec Tadeusza Adama Ireny Kanclerskich Józefa Antoniny Dudek Ewy Szatkowskiej Antoniego Naki Kazimiery Skalniak Wacławy Zygmunta Mirosława Agnieszki Józefa Żurawskich Rozalii Maciejak Józefy Józefa Sokalskich Marii Wacława Suskich Izabeli Górskiej Witolda Sosnowskiego Józefa Toporka Tomasza Genowefy Marianny Dymowskich Mariann Walerego Józefa Anny Antoniego Saweryny Felicji Barbary Alojzego Augustyna Józefy Marianny Katarzyny cr Górskich Sałańskich Ziejewskich Kwiatkowskich dziadków Kucińskich Janowskich Leszczyńskich Ofiarów Józefa Jasika Stefana Cichowlas Marii Władysława Jeziorków Jadwigi Mirosława Jana Gałęzów Cecylii Stanisława Łopacińskich Gabrieli Franciszka Świątkiewicz Dariusza Foryś Jana Janiny Adama Tarkowskich Feliksy Stefana Tadeusza Anny Łopacińskich cr Majerów Lichmirów Smatrów Kalinowskich Zofii Stanisława Biernaciak Edwarda Tokaja Janiny Tadeusza Jaworskich Marii Stanisława Wojkowskich Tomasza Zdrojek cr Juraszewskich Stachowskich Grzonkowskich Baugart Wrochna Zielińskich Ługowskich Kotniewicz Wolan Szpieg Kasprzak Zmarłych Legionistów Maryi Leokadii Kowalskiej Władysława Kowalskiego Stanisławy Romana Gustkowskich Rozalii Jana Kowalskich dziadków Batorów dziadków Kowalskich Stanisława Pietrago Józefa Dariusza Anieli Pietrago cr i dziadków Halinę Franciszka Hikiewicz Stanisława Stefanii Weroniki Hikiewicz cr Bąbików cr Brodów Anny Władysława Cieślak Mariany Jerzego Owczarków Czesława Heleny Owczarków Marianny Jana Jarosz Stanisława Jarosz Zdzisława Retmaniak rodziców z obu stron dziadków Kaczorowskich Heleny Michała Czesława Jerzego Wiesława Marii Owczarków Róży Stanisława Głozak Pawła Cegieła Zofii Edwarda Rolka Marianny Władysława Lepianka Anny Augustyna Chodanionek Jana Walendzika rodziców z obu stron Heleny Stanisława Jana Kazimierza Gizak Bogdana Pawła Soczewki Zofii Stanisława Salamonik Huberta Stefana Leokadii Plewka Wacława Janiny Romana Marka Redzik Jadwigi Kostaniak Elżbiety Mazur Mirosława Mazur Janiny Kostaniak i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

PIĄTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Anieli Stefana Sałańskich cr Gardasów Elżbiety Bogdana Urbańskich Stefanii Władysławy Władysława Mazurkiewiczów Jana Michała Lipów Bronisławy Antoniego Ludwiczaków Marianny Gielecińskiej Stanisławy Heleny Mazurkiewicz cr Siwków Jeżów Pocipków Wysockich Jeglickich Koperów Kłoszewskich Jadwigi Stanisława Pacuszka Stanisława Zygmunta Adama Gałązki Mariana Marianny Stanisława Soćko Anieli Franciszka Zdzisława Kucharskich Zygmunta Marianny Andrzeja Zulczyków ks Józefa Stoczyńskiego Stefanii Jana Moczydłowskich Henryki Leona Kucharskich Adeli Antoniego Czciuskich Stanisławy Franciszka Jarosz Władysława Sarneckiego Reginy Piotra Macierzyńskich Sabiny Jana Morawskich Kazimiery Stanisława Biernat Jana Świątka Zuzanny Jana Mieczysława Świątek Wacławy Gabrych Apoloni Franciszka Andrzeja Grochockich Jana Stanisława Marianny Nowaków Władysława Kowalskiego Henryka Kolasińskiego Józefa Danuty Stanisława Jerzego Andrzeja cr Kaczyńskich Górzyńskich Danuty Jana Zasada Jana Świątek Andrzeja Bąka Lucyny Bolesława Szlak Julii Apolinarego Sygowskich Marianny Adama Szlak Franciszka Ludwika Agnieszki Henryka Kostka Marii Franciszka Wilhelma Zdebel Zofii Andrzeja Jana Jacka Rzucidło Anny Pawła Brajler Pauliny Doroty Wilhelma Filipczyków Gertrudy Majnerł Jadwigi Osińskiej Waldemara Poturalskiego Wernera Szuky Piotra Poturalskiego Marii Leona Pająk Marianny Kazimierza Kongiel Heleny Edwarda Ireny Kongiel Karola Zofii Michała Krzycholik Stanisława Bronisławy Ber Józefy Józefa Kowalskich Janiny Tadeusza Jaworskich Małgorzaty Stefana Kamila Krzycholik Zofii Błaszczyk Rafała Mariana Lenard Heleny Władysława Chajęckich Stanisława Chajęckich Haliny Chajęckiej cr Chajęckich Siwków Sławomira Borowskiego Tadeusza Janiny Jaworskich Stanisława Bronisławy Ber Wacława Janiny Jaworskich Antoniego Żurawskiego Anny Dobrzańskiej Stanisławy Eugeniusza Władysława Żołnowskich Jana Danuty Tęcza Piotra Jadwigi Czech Stanisława Mietusiewicza Marianny Henryka Czarneckich Joanny Jana Miętusiewicz Franciszki Jana Ryszarda Dąbrowskich Franciszki Jakuba Antoniego Tomczyk Henryki Zygmunt Miesiak Ireny Henryak Leszczyńskich cr Miturów Elżbiety Krzysztofa Włodzimierza Kęskich Piotra Celiny Tadeusza Paciorek Heleny Antoniego Bieniek Grażyny Bieniek Dariusza Biczyk Stanisławy Antoniego Doboszów Krystyny Henryka Dzwonkowskich Mieczysława Myszkowskiego Janiny Władysława Miszkowskich Kazimierza Romana Czerwińskich Zofii Adamska Franciszki Jana Jackiewiczów Teresy Roceń Ireny Tadeusza Łada Ryszarda Tkaczyk Jana Wichowskiego cr Frączków Kluzów Feliksy Benedykta Chylińskich i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

SOBOTA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Franciszka Ireny Jędral Stefana Marii Jarosz Heleny Franciszka Stanisława Solków Zofii Leona Kazimierza Mierzejewskich cr Zawadzkich Daniluków Demiańczunków Aleksandry Mariana Andrzeja Ireneusza Lichockich Aleksandry Mieczysława Kamińskich Elżbiety Adama Wilczak Heleny Józefa Marianny Lenard Jadwigi Gospodarczyk Stanisława Janiny Kotańskich Zofii Bogdana Kuziw Grażyny Lenard Aleksandry Józefa Osiadacz Zofii Piotrowskiej Czesławy Romana Janikowskich Andrzeja Grabarka Tadeusza Gocłowskiego Honoraty Utratnej Anety Kowalskiej Kazimiery Litwińskiej Tadeusza Wołowca dziadków Osiadaczów Piotrowskich Świetlików Krowickich Mieczysława Zbigniewa Jacka Maciak Jerzego Stanisława Fit Agaty Laskowskiej Heleny Józefa Figiel Józefy Jana Kruk Ireny Józefa Kruk Marianny Władysława Wójcik Jerzego Władysława Wójcik Rozalii Dudaszek Ireny Antoniego Obłonkowskich Henryka Murawskiego Kazimierza Nadolnego Marianny Leona Kossowskich Franciszki Stefana Kazimiery Leona Szydłowskich Hieronima Tarasiewicza Józefa Zofii Stanisława Jana Krystyny Gradzińskich Zbigniewa Jerzego Jadwigi Zwierzyńskich Ireny Szymańskiej Szczepana Weroniki Oklej cr Oklej Stanisławy Józefa Gunerka Danuty Jana Zasada Krystyny Sińskiej Piotra Bonisławskiego rodziców Wiktora Janiny Sawickich dziadków Sawickich Zdrojków Pośladów Rębowskich Baradziejów rodziny Stanisławy Gustawa Potockich Katarzyny Iwińskiej Piotra Poślada Marii Kowalskiej Andrzeja Marcina Natalii Zdzisława Grzegrzółków Sławomira Bartochowskiego Jana Siniora cr Sinior cr Wysockich cr Trętowskich cr Kacprzaków Feliksy Adamczyk Stefana Adamczyka Julianny Pluty Władysława Pluty Jadwigi Stein Henryki Stanisława Kalinowskich cr Głaszczów cr Kalinowskich Janiny Sitarek Mieczysława Sitarek Wiktorii Stanisława Gładeckich Janiny Henryka Łagowskich dziadków Derda dziadków Łagowskich dziadków Gładeckich dziadków Waszelewskich cr Stefańskich Zygmunta Kossowskiego Stefanii Władysława Tadeusza Wesołych Henryka Paździorek Anny Władysława Józefa Augustyna Marii Katarzyny Bronisława Stanisława Ireny Józefa Stanisława Bolesława cr Kowalczyków Witeckich Władysława Janiny Zygmunta Stanisława Barbary Biczyków Marianny Romana Całków rodziców Gabrieli Józefa Stanisława Czapskich Szczepana Chmieleskiego Honoraty Franciszka Stefana Kowalskich Franciszka Cieślaka Anny Kazimierza Piskor cr Piskor Jerzego Krupy cr Krupa cr Wróbeli Aleksandry Zofii Piotra Cieślak Henryki Ryszarda Jaworskich Józefy Jana Dzwonkowskich braci sióstr Dzwonkowskich Aliny Zdzisława Lenartów cr Lenartów Zdanowiczów i za dusze w czyśćcu cierpiące

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

Copyright © 2016 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha | Designed by padre PC | Wszelkie prawa zastrzeżone.