Wypominki 2016

ZBIOROWA LISTOPADOWA MSZA ŚW GODZ. 18.00.

WYPOMINKI

NIEDZIELA

O życie wieczne w niebie dla: zmarłego papieża: Jana Pawła I Arcybiskupów warszawskich – kardynałów: Aleksandra Kakowskiego Augusta Hlonda Stefana Wyszyńskiego Józefa Glempa biskupów pomocniczych Archidiecezji: Arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego Zygmunta Choromańskiego Wacława Majewskiego Jerzego Modzelewskiego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Zbigniewa Józefa Kraszewskiego Władysława Miziołka kapłanów naszej archidiecezji ks Stanisława Kowalskiego ks Stanislawa Dyśkowskiego ks Wiesława Osmólskiego ks Jana Półkośnika ks Józefa Stoczyńskiego ks Stanisława Pałki o. Józefa Gottera ks Edmunda Nowaka Józefy Ireny Stanisława Karola Niwińskich Piotra Pękackiego Heleny Henryka Świsłowskich Wojciecha Podgórskiego Antoniny Bohdan Macieja Gontarewicza siostry Juty siostry Agnieszki ks Romualda Kołakowskiego ks Jerzego Siedleckiego ks Edwarda Majchera ks Stanisława Olejarz ks Jana Sochali ks Jana Huryna cr Wojtasików Banslebenów Pawła Haliny Greliak Bronisława Czesława Lewy Haliny Woźniak Czesława Jakubowksiego cr Małolepszych Henryka Jurkowskiego Macieja Gontarskiego cr Gwiazdowskich ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim Hanny Eugeniusza Szymańskich Niewiadomskiej Ireny Zofii Mariana Choromańskich cr Szymańskich Niewiadomskich Choromańskich Skłodowskich Gordiejczuk Genowefy Piotra Żeglińskich Jana Jakubiaka Urszuli Ryszarda Wyszkowskich Jana Kaweckiego Anastazji Żukowskiej Stanisława Zielińskiego Genowefy Jana Łygowskich dziadków Czerwińskich Ługowskich Zielińskich Zygmunta Staszewskiego rodziców teściów Wiśniewskich Walerii Góreckiej Franciszki Ignaczak Stanisławy Władysława Staszewskich Heleny Tadeusza Borowskich Ewy Teofila Saiwek Jana Janiny Andrzejczyk Tadeusza Świernogi zm z cr Feliksy Stefana Adamczyk Juliany Władysława Pluta Jadwigi Stein Celiny Bolesława Marianny Adama Szlak Julii Apolinarego Sygowskich Ireny Henryka Leszczyńskich Zygmunta Henryka Miesiak Anny Kowalskiej Heleny Stanisława Nizińskich Janiny Pawlak cr Posiewków Stańczyków Henryka Piotra Michała Holz Janiny Marianny Jana Wicha Michaliny Anny Marii Jana Stanisława Jerzego Molak Stanisławy Franciszka Czarneckich Janiny Zygmunta Jerzego Maj Petroneli Piotra Bernarda Kitkowskich Elżbiety Kruszewskiej Cecylii Jana Henryka Hyza Zofii Andrzeja Pietrowicz Marianny Wincentego Jana Zdrojek Zygmunta Adama Stefani Działak Pawła Żywczaka Tadeusza Waligóry Ciborek Anny Zygmunta Marczak zm z cr Jadwigi Grzegorza Marii Apolinarego Zofii Leona Wacława Ewy Gwara Anny Andrzeja Świątek Marianny Władysława Gwara Jadwigi Henryka Kucharczyk cr Kucharczyków Szmytów i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE……………………………

PONIEDZIAŁEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Dariusza Kondek Jerzego Gustowskiego Stanisławy Romana Kazimierza Janiny Gustowskich Wiktorii Stanisława Gładeckich ze zmarłymi synami cr Gładeckich Gustowskich cr Odrowążów Łańcuckich Coates Larson Franciszka Katarzyny Antoniny Franciszka Piotra Skrzek cr Kunów Marianny Otylii Józefa Mikołaja Wacława cr Twarogów Katarzyny Longina Marcina Władysława Lucjana Zdojek Stefana Franciszki Kowalskich Franciszka Zenobiusza Krzysztofa Cieślak Tadeusza Stefanii Należytych Grażyny Dymarskiej Stefana Zub Barbary Kazimierza Sarneckich Leokadii Stanisława Wąsowskich Jana Pałac Jana Heleny Jursik Janiny Sarneckiej Wacławy Zygmunta Agnieszki Józefa Mirosława Żurawskich Rozalii Maciejak Józefy Józefa Sokalskich Izabeli Górskiej Witolda Sosnowskiego Wacława Suskiego Genowefy Józefa Teresy Białowąs Ryszarda Kazimierza Stanisławy Świątkiewicz cr Pindelskich Białowąsów Świątkiewiczów Zdzisława Jaskółowskiego Tadeusza Franciszka Franciszki Smolińskich Józefa Stefanii Jerzego Józefa Kraszewskich Stanisławy Genowefy Jana Borkowskich Antoniego Władysławy Zaroń Stanisława Władysławy Kopytowskich Władysława Hermanowskiego Zdzisława Bogdana dziadków Biczyków Bogdanów Zofii Koniecznej Marii Józefa Niziołek Józefa Józefy Kazimierza Osuch Józefa Cecylii Świetlik Marka Dąbrowskiego Roberta Barbary Sawickich Janiny Matysiak Marianny Czesława Bonder Andrzeja Świetlik cr Czapskich Kosińskich Kucharczyków Janiszewskich Hądzelków Resztików Kazimierza Marianny Stefana Stelmacha Stanisławy Bronisława Gałazka cr Gałązków Stelmachów Kazimierza Maraianny Kagiel Stanisława Janiny Trzybińskich ich rodziców rodzeństwa Aleksandry Piotra Cieślaków Józefy Jana Dzwonkowskich siostry braci Zofii Jana Hess Marii Jana Dąbrowskich Alicji Kotańskiej Heleny Wyderka dziadków Gładeckich Stanisława Wiktorii Gładeckich Henryka Łagowskiego dziadków Derdów Łagowskich cr Stefańskich Jana Stanisława Marianny Nowaków Władysława Kowalskiego Henryka Kolasińskiego Genowefy Stanisława Mirosława Karwowskich Stanisławy Henryka Supryn dziadków z obydwu stron Jerzego Syp Kazimierza Marianny Sylwestra Kongiel Edwarda Heleny Ireny Kongiel Michała Zofii Karola Krzycholików Stanisława Bronisława Ber Józefa Józefy Kowalskich Władysława Jana Bogdan Tadeusza Jaworskiego Jerzego Sosnowskiego Stanisława Zofii Odolińskich Franciszka Wiktorii Kanabus Zygmunta Marianny Andrzeja Zulczyk i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………….

WTOREK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Anieli Franciszka Zdzisława Kucharskich Stefanii Jana Moczydłowskich ks Józefa Stoczyńskiego Adama Tarkowskiego cr Tarkowskich Feliksy Stefana Tadeusza Anny Łopacińskich cr Majerów Lichmirów Smatrów Wojkowskich Edwarda Tokaj Stanisława Zofii Biernaciak Marii Grabowskiej Józefa Jana Stanisława Krystyny Gradzińskich cr Zbigniewa Jerzego Jadwigi Zwierzyńskich Ireny Szymańskiej Szczepana Weroniki Oklej zm z cr Karoliny Stanisławy Feliksy Stefana Kazimierza Malisiak Olgi Katarzyny Władysława Janusza Władysława Sochan dziadków Grocholskich Bartosiewiczów Marii Miesiak Heleny Franciszka Stanisława Solków Zofii Leona Jana Kazimierza Mierzejewskich Lucjana Jana Demiańczyków Jadwigi Grzegorza Zawadzkich Haliny Jana Franciszka Wilczak Józefy Stanisława Zdzisława Dobosz cr Mzyków Elżbiety Krzysztofa Włodzimierza Kęska Jolanty Stępniak Zygmunta Janiny Pawła Zielińskich Bronisławy Karola Wojda Tadeusza Józefy Derwińskich Damiana Bulanda Andrzeja Dądrowskiego Stanisława Zegarzewskiego Jana Kozickiego Stanisława Kazimiery Jacka Czesława Dobosz Wandy Tadeusza Sosińskich Janyny Aleksandra Dany cr Kozickich Doboszów Marciniaków Iwanowskich Wandy Mieczysława Kujda Stanisławy Franciszka Balbiny Sprysak Wiesławy Berowskiej Marzeny Nalewczyńskiej Marii Jana Franciszka Janusza Córki Boguckich cr Boguckich Feliksy Stanisława Osuch cr Osuch Zdzisława Aleksandra Janiny Teresy Osuch Elżbiety Teresy Kowalczyk rodziców Mirosława Andrzeja Barbary Retmaniak rodziców Zofii Stanisława Lampart Genowefy Stanisława Paszkowskich Janusza Nagel rodziców Władysławy Stanisława Ślązak Marianny Mariana Pióreckich z dziećmi Józefy Juliana Ludwin Marianny Marcina Boguckich Anny Mateusza Gregoruk. Władysławy Pawła Żbików Wacława Weroniki Trurlejskich cr Żbików Źiółkowskich Sarnińskich Turlejskich Reginy Kruk zm z cr Jana Walendzika Janiny Jana Błockich Karoliny Antoniego Walendzików Władysława Julianny Pluta Janusza Kazimierza Szczepańskich Bogdana Weroniki Ryszarda Radziszewskich Franciszki Marii Jana Ślusarek Grażyny Józefy Piotra Ireny Janiny Jerzego Stach Anny Wojciecha Wiesława Adama Grucy Stanisława Kuźmicza Stefana Henryka Górak Janusza Sikory Stanisława Edwarda Zofii Stefana Krzysztofa Wilk Janiny Karola Macierzyńskich Kazimierza Piotra Chodas Andrzeja Bomba Wandy Biczyk Julianny Tadeusza Drozd Henryka Rumniak Leopolda Kabala Jana Antoniego Zofii Jadwigi Żebrowskich i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE……………………………………..

ŚRODA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Stanisława Henryka Stefana Janiny Olszewskich Cajmera Genowefy Kobrzenieckich Kazimierza Wiesława Łukasza Habirek Stanisława Marianny Waszylewskich Zygmunta Dariusza Czajkowskich Franiszka Zdzisława Heleny Piekutowskich Bolesława Anny Weroniki Kwestarz Antoniego Kazimiery Frączek Cecylii Józefa Wójtowicz Heleny Ignacego Wiesława Kamińskich Leszka Grażyny Heleny Kamińskich Aleksandry Obrembskiej Ryszarda Dziewańskiego Aleksandra Stola Krzysztofa Wielądek Jana Daniela Tokaj Jerzego Andrzeja Roberta Dobrowolskich cr Dobrowolskich Gwarów Kobusów Piotra Antoniego Murawskich Barbary Paczesnej Teresy Pilaszek Barbary Górskiej Waldemara Utraty Heleny Sosnowskiej Stefanii Kopyt Iwony Wojtaniec Jana Janiny Milewskich Edwarda Janiny Lichmira Tadeusza Orkisz Tadeusza Kondej Jacka Nawrockiego Leszka Adamczyka Pawła Kopyt Artura Szebury Henryka Wolskiego Krzysztofa Jabłońskiego Heleny Zdzisława Machnickich dziadków Machnickich Tadeusza Jaworskiego Jana Stanisławy Piszczek Józefa Józefa Józefy Żaczek Wandy Mieczysława Kujada Józefa Anny Domańskiej Wojciecha Grupa Genowefy Wacława Anny Stanisława Fabisiaków Stefana Bondera Wojciecha Stężyckiego. Marianny Ludwika Górskich Jerzego Włodzimierza Czesława Haliny-Józefy cr Górskich Sałańskich Kwiatkowskich Hanny Sobiesiak Henryka Walewskiego Apolonii Bolesława Sałańskich Anny Franciszka Ziejewskich Eleonory Komorowskiej cr Bonderów Anny Henryka Czeladka cr Czeladków Packów Tadeusza Jadwigi Marianny Jasińskich cr Guzów Pełków Krzycholików Karoliny Stanisława Dziewańskich Franciszki Jana Ryszarda Dąbrowskich Franciszki Jakuba Antoniego Tomczyków Henryka Janiny Antoniego Murawskich rodziców braci Kowal Aleksandry Józefa Osiadacz Zofii Piotrowskiej Andrzeja Grabarka Czesławy Romana Janikowskich Anety Kurzawy Kazimiery Litwińskiej Tadeusza Gocłowskiego dziadków Piotrowskich Świetlików Osiadaczów Krowickich Dariusza Biczyka Stefanii Władysława Gugała Marianny Władysława Golińskich Heleny Władysława Kotyńskich Anieli Stanisława Kotyńskich Teresy Sobieraj Jana Szymaniaka Władysława Feliksy Zielińskich Janiny Sitarek Mieczysława Sitarek Jana Siniora Józefa Toporka Genowefy Tomasza Marianny Dymowskich Józefa Danuty Jadwigi Stanisława Kaczyńskich Stefanii Czesława Grzybowskich Jerzego Andrzeja Władysława Greckiego Heleny Zbigniewa Ludwin Stanisława Ciaracha Krzysztofa Świetlika Wreoniki Putkiewicz Henryka Putkiewicza i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

CZWARTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Marianny Świetlik Piotra Świetlika Kazimierza Nadolnego Marianny Leona Kossowskich Franciszki Stefana Kazimiery Leona Szydłowskich Marianny Jerzego Owczarek Czesława Heleny Owczarek Marianny Jana Jarosz Stanisława Jorasza Jana Świątka Zuzanny Jana Mieczysława Świątków Apolonii Franciszka Andrzeja Grochockich zm z cr Urszuli Jadwigi Henryka Dylewskich Leokadii Władysława Kowalskich Stanisławy Romana Gustowskich Rozalii Jana Kowalskich Krystyny Siechniewicz dziadków Batorów Zofii Ryszarda Kowalskich dziadków Kowalskich Stelmasiaków Marianny Walerego Józefa Seweryny Felicji Biskup Anny Antoniego Tkacz Barbary Krechowieckiej Alojzego Sosulskiego Marianny Stanisława Dec Augustyna Józefy Katarzyny Marianny Bronisława Marianny Stanisława Jana Heleny Głobińskich Leona Cyryla Katarzyny Pawlak Stefana Jana Władysławy Bożeny Owskińskich Józefy Adama Śledź Felicji Jana Niwińskich Genowefy Wiśniak Władysława Wiśniaka Czesława Krzemińskiego Tomasza Orła Feliksa Anny Kazimiery Bembeńców Tadeusza Adama Ireny Kanclerskich Józefa Antoniny Dudek Ewy Szatkowskiej Kazimiery Skalniak Antoniego Naki Stanisławy Józefa Gunerka Danuty Jana Zasada Krystyny Sińskiej Piotra Bonisławskiego Heleny Jana Leszka Wróbel Józefy Mariana Barszcz Marianny Łuczak dziadków Zientów Babiczów Marianny Jana Jaroszów Wacławy Ludwika Pluta Grzegorza Utrata Władysława Pacuszki Marii Piotra Świetlików Michaliny Antoniego Pacuszków Aleksandry Józefa Osiadaczów dziadków Stefanii Leokadii Huberta Plewków Wacława Janiny Romana Marka Redzików cr Urbańskich Gardasów Mazurkiewiczów Stefanii Władysława Maurkiewiczów Bronisławy Antoniego Ludwiczak Heleny Stanisławy Władysławy Mazurkiewicz Michała Zbigniewa Lipów Elżbiety Bogdana Urbańskich Marianny Gielecińskiej cr Siwków Jeżów Pocipków Wysockich Jeglicińskich Kłoszewskich Koperów Haliny Stanisława Stefana Michała Katarzyny Wojtaszków Aliny Zdzisława Lenartów cr Lenartów Zdanowiczów Melanii Rudnik cr Rudników Lewandowskich Wincentego Jagiełłowicza Janiny Zygmunta Władysława Biczyków Marianny Romana Całków męża Henryka Kaczorka rodziców Jana Genowefy Wojtasików brata Stanisława dziadków Czesława Marianny Gołębiewskich rodziców z obojga stron Antoniego Marianny Płaska Ryszarda Borowskiego Mieczysława Stefanii Płaska Ireny Franciszka Jędral cr Frączkó Kluzów Felksy Benedykta Chylińskich Stanisława Dariusza Anieli Józefa Pietrago Stefanii Stanisława Haliny Franciszka Iłkiewicz i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

PIĄTEK

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Ewy Mirosława Stabrowskich Stanisławy Żmijewskiej Adama Stanisława Stefana Biczyków Grażyny Gruszczyńskiej Stanisławy Jana Borkowskich Apolonii Wojciecha Samborskich Zygmunta Kossowskiego Henryka Paździorka Tadeusza Wesołego Władysławy Wesołej Stefanii Wesołej Zbigniewa Dzwonkowskiego Marianny Władysława Lepianka Anny Augustyna Chodonionek Marianny Wacława Piotra Kacprzaków Barbary Zbigniewa Szlaków Zofii Słupek w 7 r. śm Jerzego Słupek w 9 r śm Haliny Józefa Jana Goraj Lucyny Jana Walickich Marianny Jarosińskiej Zdzisława Wolnego Karoliny Edwarda Wolnych Leszka Kopeć Zofii Józefa Kęska Marianny Bolesława Świątkiewicz Sylwestra Kęski Jana Walendzika Karoliny Antoniego Walendzików Janiny Jana Błockich Krystyny Walentego Jerzego Marlikowskich rodziców z obojga stron Bronisławy Stańczak cr Bąbików Brodów Anny Władysława Cieślaków Stefanii Sternickiej Stanisławy Franciszka Witolda Zdrojków Władysława Żołnowskiego Eugeniusza Stanisławy Żołnowskich Jana Danuty Tęcza Jadwigi Piotra Czechów Józefa Jankowskiego Aliny Stefana Łopacińskich Zofii Ciułkowskiej Aleksandry Lichockiej Marcina Ireneusza Andrzeja Lichockich Aleksandry Mieczysława Kamińskich Elżbiety Adama Wilczaków Heleny Stanisława Mariana Kalicińskich dziadków z obojga stron babci Gackiej Heleny Marianny Józefa Lenardów Zofii Kuziw Jadwigi Gospodarczyk Marcina Lenarda Jana Marię z synami Boguckich rodziców Boguckich Józefy Władysława Zdzisława Rafała Gawędzkich Elżbiety Kowalczyk z mężem Zdzisława Osucha z dziećmi Domiceli Tadeusza Pacak córki Ireny dziadków Leszczyńskich Kucińskich Ofiarów Janowskich Józefa Jasika Wandy Konstantego Michalczyków Janiny Stanisława Utrata Mieczysława Myszkowskiego Janiny Władysława Myszkowskich Stanisławy Antoniego Doboszów Krystyny Henryka Dzwonkowskich Józefa Janiny Kotarskich Henryka Kalinowskigo Stanisława Sładkowskiego Adama Lucyny Adama Stanisławy Anastazji Janiny Marcina Kazimierza Józefa Kazimierza cr Zdolskich Zarczuków Siemków Tadeusza Pawła Marii Adama Marii cr Sakowiczów Matczuków Marcina Ładzińskiego Bronisławy Władysława Józefa Miesiaków Tadeusza Soćko rodziców z obojga stron cr Mroszczyków Borowieckich Mieczysława Dziedzica Jadwigi Kostaniak Elżbiety Mirosława Mazur cr Zdrojków Wrochnów Tomasików Stachowskich Juraszewskich Grzonkowskich zmarłych księży sióstr zakonnych sąsiadów Franciszki Ludwika Stolarczyków Ireny Antoniego Obłonkowskich Henryka Murawskiego Stanisławy Czesława Mieczysława Gąsiorów i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

SOBOTA

O Miłosierdzie Boże dla zmarłych: Michała Heleny Marianny Czesława Jerzego Wiesława Owczarków Stanisława Heleny Jana Kazimierza Gizaków Bogdana Pawła Soczewka Zofii Stanisława Salamonik Edwarda Zofii Rolka Józefa Zająca Sławomira Juraszewskiego Antoniego Weroniki Mieczysławy Antoniego Zielińskich Henryki Stanisława Kalinowskich cr Głaszczów Kalinowskich Macieja Edwarda Stanisława Ireny Deresiewiczów Feliksa Franciszki Bębeńców Stanisława Marianny Makijewskich Anny Zofii Jerzego Adama Kornaś Genowefy Stanisława Tomasza Zdrojków Heleny Zygmunta Adama Zenona Chajęckich Piotra Stanisława Ireny Skwarków Bogumiła Józefa Genowefy Kaczorowskich Bartłomieja Jaczyńskiego Stefanii Kruszewskiej… Aurelii Zygmunta Gocłowskich Władysława Pacuszki Stanisława Kucharczyka Michaliny Tadeusza Kołodziejak Czesława Hanny Zielińskich Zdzisława Chojnackiego Janiny syna Romana Janiny Kazimierza Gustowskich Mieczysława Franciszki Dziewańskich Janiny Gonciarz Wandy Jajus Jacka Błaszczyka Bronisława Ber Bogdana Jajus Leokadi Józefa Kruk Pawła Eugeniusza Marianny Apoloni Antoniego Piotra Jana Białas Marka Jadwigi Bielskich Ryszarda Sylwestrowicza Janiny Stefana Orlik Józefa Wacława Lesiak Ireny Zygmunta Kaczor Antoniny Franciszka Borkowskich Mieczysława Jacka Maciak Stanisława Fit Ireny Zaron Heleny Józefa Siwek Heleny Józefa Brzezińskich Tadeusza Drozdowskiego rodziców z obojga stron Wacława Józefy Radzyńskich Marcina Sierakowskiego Stanisława Genowefy Fic Anny Michała Harasym Zofii Jana Sinior Kazimiery Władysława Tokaj Mariana Józefa Piuelaszek Janiny Wiktora Sawickich Katarzyny Iwińskiej Radosława Stanisława Henryka Antoniego Jana Dymus Marii Perkowskiej Mirosława Ziółek Władysławy Chmielewskiej Marii Kostrzewskiej Marianny Wacława Romualda Rękawek Józefa Domżałowskiego dziadków Rękawków Nowaków Jana Franciszki Doboszów Anny Kazimierza Julii Stanisława Miszkowskich Krzysztofa Wandy Romana Jarzynów Ireny Szczytowskiej Doroty Andrzeja Szczepaniak Janiny Mariana Hołubiuk Mieczysława Stańczyka Zenona Barańskiego Janusza Andrzeja Hanny Berkieta zmarłych biskupów i księży z naszej parafii Andrzeja Lubomiry Stefana Adama Dziewańskich Zofii Wincentego Gajownik cr Zagóralskich Borowieckich Farynów Łukasiewiczów Szczepańskiego Ireneusza Zenona Kociszewskich Jana Borowieckiego zm dziadów Jana Genowefy Jarząbek Jana Ireny Miesiak zm cr Jarzabków Miesiaków Szlaków Stanisłąwy Henryka Laudańskich Anety Tkacz Władysława Gąsior Józefy Augustyna Marianny Katarzyny Kowalczyk Stanisława Bolesławy Stanisława Wieteckich Henryka Kon cr Kon Żeblów Stanisława Galery cr Galerów Sienkiewiczów Marty Łucek Kazimierza Anny Jaworskich Janiny Maryli Wacława Tadeusza Jerzego Mariusza Jarka Jaworskich Mariana Feliksa Mieczysława Ryszarda Stanisława Zbigniewa Zawada Anny Henryka Borowskich Wiktorii Kazimierza Andrzeja Bomba Katarzyny Jana Strzeżek Krzysztofa Zofii Edwarda Stanisława Stefana Wilk Stanisława Stefana Waligórskich Stanisława Mieczysława Hulewicz Jadwigi Ryszarda Pęksa Tadeusza Dobosza Anny Pękala Salomey Jana Morawskich Reginy Piotra Macierzyńskich Justyny Albina Władysława Sarneckich Kazimiery Stanisława Biernat Jana Wichniewicza Grzegorza Janiny Wacława Wichniewicza Heleny Józefa Adama Seliga Jana Markowskiego Jana Haliny Zielińskich Mariana Lewandowskiego Ryszarda Tokaj Walerii Czasak Stefani Sobczak Marianny Płażek Michaliny Szustakiewicz cr Czasaków Sobczaków Zielińskich Babów Burakowskich Lidii Moniki Badowskich rodziców Badowskich i Majorków i dusz w czyśćcu cierpiących

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE………………….

Copyright © 2016 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha | Designed by padre PC | Wszelkie prawa zastrzeżone.