Historia posługi

Wykaz proboszczów posługujących w Parafii Baniocha:

ks Stanisław Kowalski ks Stanisław Dyśkowski
 Ks. Stanisław Kowalski,
od 20.09.1952
do 21.03.1954
Ks. Stanisław Dyśkowski,
od 21.03.1954
do 10.09.1956
ks Wiesław Osmólski ks Józef Stoczyński
  Ks. Wiesław Osmólski,
od 10.09. 1956
do 30.09.1962
 Ks. Józef Stoczyński,
od 30.09.1962
do 8.06.1981
Półkośnik Jan Jerzy ks ks Roman Ołtarzewski
 Ks. Jan Jerzy Półkośnik,
od 1981
do 1991
 Ks. Roman Ołtarzewski,
od 19.08.1991
do 30.06.2010
ks Robert Pękacki
 Ks. Robert Pękacki,
od 04.07.2010

Copyright © 2016 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha | Wszelkie prawa zastrzeżone.